”Förödande konsekvenser om härbärgen stängs”

Beskedet att Malmö stad riskerar att stå utan akuta sängplatser för hemlösa vid årsskiftet är mycket allvarligt.
– Vi vet att trycket på de runt 70 platser som finns idag är mycket högt, och konsekvenserna för de människor som lever i hemlöshet i Malmö blir förödande, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

På fredagen avslöjade tidningen Sydsvenskan att företaget Forenede Care drar tillbaka sitt anbud på att driva härbärgen med 70 sängplatser för hemlösa i Malmö. Företrädare för bolaget berättar för tidningen att den pågående upphandlingen är utformad så att det blir väldigt svårt för företaget att driva sina härbärgen vidare.

– Ansvaret för människor som vistas inom kommunens gränser ligger på Malmö stad, så vi räknar med att kommunen hittar en lösning. Men vår erfarenhet av arbetet med värmestugorna är att det är en svår uppgift att hitta lokaler till den här typen av verksamheter. Särskilt med så kort varsel, säger Sandra Grahn.

De två värmestugorna som drivs genom ett avtal mellan kommunen, Skåne Stadsmission, Svenska Kyrkan, Röda Korset och Fryshuset, kommer att öppna i december. Förra året kunde ingen värmestuga för vuxna öppnas, just på grund av att det inte gick att hitta en lokal. Målgruppen för värmestugorna är de människor som av någon anledning inte vill eller har rätt till en plats på kommunens härbärgen.

– Vi är väldigt tacksamma att vi till slut kunnat ordna en värmestuga denna vinter, men vi har bara 50 platser för vuxna och trycket brukar vara hårt under vinternätterna. Jag vågar knappt tänka på hur det blir om 70 sängplatser försvinner 1 januari, säger Sandra Grahn.

Skåne Stadsmission drev Nattjouren, ett härbärge med 25 akutplatser, fram till sista december 2018.

– Nattjouren hade vi drivit med stor framgång under många år, men i upphandlingen 2018 ändrade kommunen spelreglerna på ett sätt som gjorde att vi inte hade möjlighet att driva verksamheten vidare. Dels minskade man antalet platser rejält, dels ändrades riktlinjerna så att platserna bara skulle erbjudas de som kommunen ansåg vara ”socialt hemlösa”. Att stå i dörren och bedöma vem som var tillräckligt socialt utsatt för att få en plats strider mot vår värdegrund. Vi sa ifrån och resultatet blev att Forenede Care fick avtalet och öppnade Nattvilan.

Skåne Stadsmission valde av delvis samma skäl att inte delta i den nu aktuella upphandlingen.

– De lokaler vi drev Nattjouren i används nu till annan verksamhet, så ska vi öppna härbärge igen behöver lokalfrågan lösas först. Men framför allt gjorde de förutsättningar som gavs i upphandlingen det omöjligt för oss att bedriva verksamhet med den kvalitet som krävs för ett värdigt mottagande av utsatta människor. Uppenbarligen gör nu Forenede Care samma bedömning, säger Sandra Grahn.

Skåne Stadsmission upplever ett högt tryck från människor i fattigdom och hemlöshet. Pandemin, Rysslands invasion av Ukraina och inflationen har drabbat och fortsätter drabba redan utsatta människor hårt.

– De höga mat- och elpriserna gör att allt fler vänder sig till oss för att de helt enkelt inte får sin ekonomi att gå ihop, säger Sandra Grahn.