Demokratiminister Alice Bah Kuhnke träffar människor i hemlöshet

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke tog i veckan emot en namnlista från Sveriges Stadsmissioner, med underskrifter för människor i hemlöshets rättigheter. Demokratiministern pratade om demokrati, mänskliga rättigheter och vikten av att rösta, på en av Stadsmissionens Demokratifrukostar, för människor i hemlöshet. Efter Demokratifrukosten gick de deltagare som ville med Stadsmissionens personal för att förtidsrösta.

– Vi måste vara vaksamma och aktsamma och värna våra friheter och ta vara på dem, inte minst gäller det rätten att rösta. Friheten är det viktigaste vi har men det finns många som på olika sätt försöker begränsa den, sa demokratiminister Alice Bah Kuhnke, när en av Stadsmissionens besökare som lever i hemlöshet överlämnade namnlistan.

– Vi på Stadsmissionen informerar våra deltagare och motiverar dem att rösta. För den som vill följer vi med till förtidsröstning och hjälper till med röstkort eller id-kort som saknas, berättar Erik Holmberg, verksamhetschef Social mobilisering vid Stockholms Stadsmission.
Sveriges stadsmissioner menar att politikerna missar viktiga frågor i valet när hemlöshet, fattigdom och utanförskap inte berörs. Bostad är en mänsklig rättighet och Sveriges stadsmissioner efterlyser en nollvision mot hemlöshet.

Läs om Sveriges Stadsmissioners kampanj Borttappade röster

Kontakt:
Karin Timm Östlund, presskontakt Sveriges Stadsmissioner, 08-684 23069 karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se
Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner, 031- 755 36 01
lotta.safstrom@stadsmisssionen.org