Fler skånska barn vräktes – ökning med 20 procent

107 barn i Skåne vräktes från sina hem förra året, enligt statistik från Kronofogden.

Det är en ökning med nästan 20 procent jämfört med året innan. I Malmö är ökningen hela 67 procent.

– Det är en alarmerande utveckling, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Inte sedan 2014 har så många barn i Skåne drabbats, enligt Kronofogden som fört statistik på antalet barn som blivit berörda av verkställd avhysning, alltså vräkning, sedan 2008.

Under 2023 genomfördes totalt 348 vräkningar i de 33 skånska kommunerna. En ökning med omkring 25 procent. I de hushåll och familjer som drabbades av vräkningar återfinns 107 barn. Även det en rejäl ökning från de 90 barn som berördes 2022.

– Det är oroväckande och skvallrar om en utveckling som vi tyvärr inte är förvånade över. Snarare tvärtom. Vi ser varje dag i våra möten med människor i utsatthet att samhället hårdnar och att det är fler människor som faller mellan stolarna. Det är ett svek mot individen samtidigt som det skapar ett samhällsproblem, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Rekordnotering i Malmö

Flest antal vräkta barn återfinns i Malmö, hela 52 stycken. Ett föga smickrande rekord sedan Kronofogden började mäta för 15 år sedan. Ökningen i Malmö jämfört med året innan, då 31 barn berördes, är hela 67 procent.

– Det är en alarmerande siffra och utveckling. Malmö stad måste hantera sin hemlöshetsproblematik på ett annat sätt än vad de gör nu, när enbart människor som lever i social problematik, med psykisk ohälsa eller är fast i ett drogberoende, kan få långsiktig hjälp. Vi kan se att antalet människor som är hemlösa, eller riskerar hemlöshet, bara på grund av att de är fattiga, ökar – och även de har kommunen ytterst ett ansvar för, säger Sandra Grahn.

Sveriges Stadsmissioner har i sin årliga Hemlöshetsrapporten vid flertalet tillfällen krävt förändringar för att barn inte ska tvingas bli vräkta från sina hem. I Hemlöshetsrapporten 2023 var ett av våra förslag att införa en nolltolerans mot vräkningar som berör barn. Och i Hemlöshetsrapporten 2024, som släpptes så sent som för två veckor sedan, så påtalade vi behovet av att kommunerna behöver arbeta konsekvent med vräkningsförebyggande åtgärder som ska sättas in i så tidigt skede som möjligt, för att kunna lyckas.

Barns Bostad Först hjälper

Som ett verktyg i kampen mot hemlöshet bland barn, som är en oundviklig följd om barn fortsätter att falla offer för vräkningar, har Skåne Stadsmission sedan en tid börjat arbeta tillsammans med engagerade fastighetsbolag i satsningen Barns Bostad Först. Genom att erbjuda familjer som lever i hemlöshet stöd utifrån just deras behov, och för att de ska kunna ta sig in på en stenhård bostadsmarknad, får de förtur på förstahandskontrakt.

– Barns Bostad Först är ett bevis på att det går att utrota barns hemlöshet. Och vi är glada över att Malmö stad har valt att skjuta till pengar för att vi ska kunna fortsätta satsningen. Det är en modell som funkar. Men för att det ska kunna få storskalig effekt behöver vi dels fler fastighetsbolag som engagerar sig, dels förankra modellen i den offentliga bostadspolitiken, så att det aldrig någonsin uppstår situationer där barn drabbas av hemlöshet, säger Sandra Grahn.

***

Läs mer om Barns Bostad Först

Här kan du hitta Kronofogdens statistik över antalet vräkningar

Hemlöshetsrapporten 2023

Hemlöshetsrapporten 2024