Inlägg

”Människor berättar att de inte längre har någonstans att bo”

Varje vecka faller människor mellan stolarna. Trots sina rättigheter så får de inte det stöd som de behöver. Skåne Stadsmissions medarbetare medlar, översätter och stöttar i den ofta svåra kontakten med viktiga myndigheter.

– Jag träffar människor som berättar att de inte längre har någonstans att bo, säger Caroline, socialrådgivare på Skåne Stadsmission.

Oftast är det på första våningen det börjar. Människorna som kanske aldrig tidigare varit i liknande situationer har tagit sig till Skåne Stadsmissions Mötesplats Café David.

Någon har plötsligt ingenstans att bo. Någon annan har inte en krona kvar.

Hur gör man då?

– Personalen på Café David kan ganska screena av om det är någon som behöver komma upp hit och prata, säger Caroline.

Hjälper med kontakten

Caroline jobbar som socialrådgivare och sitter en trappa upp från Mötesplats Café David i Malmö.

– Det är väldigt högt och lågt. Någon kan behöva hjälp med att betala en räkning. En annan sätter sig här och uttalar för första gången att hon inte har någonstans att bo, säger Caroline och fortsätter:

– Det är många som vi träffar som behöver komma in i socialtjänstens system. Som har, eller riskerar att, falla mellan stolarna. Vi hjälper dem med kontakten.

Att medla mellan deltagaren som kommer till våning 2, människan i behov av stöd, och myndigheten – oftast Socialtjänsten eller Försäkringskassan – är en vanlig uppgift för Caroline och hennes kollegor. De agerar ofta som översättare och gör myndighetsspråket begripligt. De förklarar vad det som står skrivet betyder i verkliga livet, eller vad myndigheten förväntar sig att få in av deltagaren.

– Ganska ofta behöver vi också ifrågasätta varför vissa saker behövs, säger Caroline.

Strukturell hemlöshet

De deltagarna som kanske allra lättast faller mellan stolarna och trillar igenom vårt samhälleliga skyddsnät, är de som inte har tak över huvudet, och samtidigt anses sakna social problematik. Det är de som kallas strukturellt hemlösa. De är hemlösa på grund av fattigdom, och har svårt att få offentlig hjälp, samtidigt som de ens finns med i statistiken. Exempelvis  räknar Malmö Stad inte med människorna som lever i strukturell hemlöshet, i sin årliga rapport om hur många i staden som saknar stadigvarande bostad. Så sent som i december kommunicerade Malmö Stad att det nu ”bara” finns drygt 1600 människor som lever i hemlöshet i Malmö.

– Det är såklart glädjande siffror. Samtidigt är jag uppriktigt förvånad, då vi på Skåne Stadsmission under året träffat betydligt fler människor som är i behov av akut stöd. Inte bara för att kostnaderna för mat och hyra ökat explosionsartat på sistone, utan även för att det är fler som faller mellan stolarna i kontakten med det offentliga, kommenterade Skåne Stadsmissions socialchef Sandra Grahn då.

”Luddiga krav”

Caroline funderar en stund. Varje vecka träffar hon människor som lever i extrem utsatthet, men som har svårt i kontakten med Malmö Stad.

– De har väldigt höga krav just nu. Höga och luddiga krav, säger Caroline till sist. Hon förklarar:

– Om du är hemlös så ska du söka kunna visa upp att du har sökt boende varje dag för att bli beviljad ett akutboende för en vecka. Men den sökande vet inte hur många bostäder som det krävs att den söker, de får inga svar när de frågar om det. Ibland nekas de för att de sökt för många, ibland för få. Du måste sprida ut tillfällena du söker bostäder, du får inte söka alla vid samma tillfälle. Det är luddiga krav som gör det väldigt otydligt för den som bara vill försöka lösa sin situation. Verkligheten krockar totalt med byråkratin, säger Caroline.

Sedan en tid tillbaka har Skåne Stadsmissions socialrådgivare lagt mer av sin tid på att följa med deltagare till möten med myndigheter, framför allt hos Socialtjänsten. Och det är tydligt att det finns ett stort behov av att inte vara ensam i de här mötena.

– Väldigt många vill ha med någon som de känner är på deras sida. Som bara sitter med och lyssnar. Och som sen kan förklara vad som hände och vad som sades, återigen: någon som medlar för det är två sidor som möts, som ofta inte riktigt förstår varandra, säger Caroline.

När systemet fungerar

Hon får härbärgera mycket i sin yrkesroll, och ofta får hon inte återkoppling i de fallen allt har gått bra – när det löst sig och människan som hon träffat inte längre är i behov av stöd. Men ibland får hon och kollegorna vara med hela vägen. Från det där första mötet när allt verkar kaosartat till när det faktiskt ordnat upp sig.

– För en tid sedan var det en man som kom hit. Han hade blivit bostadslös och behövde stöd i samtal och förstå vad han behövde göra. Ganska snart fick han bostad via Boplats Syd och sen också ett arbete. Han behövde bara någonstans att vända sig, sortera sina tankar och förstå vad han behövde göra. Det är så kul när det går bra och systemet fungerar, säger Caroline.

FAKTA: STRUKTURELL HEMLÖSHET

Människor som lever i hemlöshet på grund av sin ekonomiska utsatthet, till skillnad från social hemlöshet där någon form av social problematik anses vara huvudanledning till personen eller familjens situation.’

***

Läs mer: Hemlöshetsrapporten 2024 – den dolda hemlösheten. 

Behöver du stöd: Läs mer om vad Skåne Stadsmission kan göra

Vill du ge stöd: Läs mer om vad DU kan göra.

Patrik berättar om lägenheten – efter åren i hemlöshet: ”Så glad!”

I mer än 40 år använde Patrik droger. I 20 år levde han i hemlöshet. De flesta vännerna är döda. Men Patrik lever – och nu funderar mer över vilka tavlor som ska pryda väggarna än var han ska tillbringa natten.

Förmiddagarna brukar han tillbringa på Café David. Där sitter han på sin stol alltmedan människorna mittemot byts ut. Det är många som vill prata med honom och det är lätt att förstå varför. Med rappt munläder berättar Patrik:

– Om jag hade fått välja idag hade jag valt att leva om mitt liv.

Han funderar halvannan sekund innan han lägger till:

– Från tioårsåldern ungefär.

”Har gjort det superfint”

Måhända ett sorgligt konstaterande, men det är en övervägande solig 57-åring som berättar om livet han numera lever och om den egna lägenheten som han fick eget kontrakt på för ett par år sedan.

– Jag trivs så bra och jag är så himla glad. Jag bor i en etta på ett seniorboende, så där finns inte så många ungdomar. Nu har jag bott där ett tag och jag har verkligen gjort det superfint. Ibland sitter jag för mig själv och kollar runt och bara tänker hur fint det är.

Resan dit där han är idag har minst sagt varit krokig. Att lyckas hitta en riktning i livet efter många års trauma. Patrik beskriver vad Skåne Stadsmission betytt för honom i den processen.

– Att ha någon som tror på en är viktigt, inte minst när man kanske inte ens tror på sig själv. Att det hela tiden funnits någon att prata med och en bas, har varit så viktigt för mig, säger han.

Samtal och medicin hjälpte

Patrik är uppvuxen i Malmö och säger att han känner till “varenda buske”. Efter en uppväxt präglad av idrott började han efter en skada att röka hasch. Senare blev han beroende av tyngre droger och med tiden också hemlös.

I mer än 20 år levde han i hemlöshet. Till sist insåg han att det inte gick att fortsätta, och med hjälp av samtalsterapi och medicin reste han sig. Och för en tid sedan fick han också, efter några års provboende, ett förstahandskontrakt på en lägenhet.

Det är dags för Patrik att resa sig från sin stol på Café David och gå de tre trapporna upp till Kreativa verkstaden. En pastelltavla behöver bli färdig. Intresset för konst är alltjämt intakt och det är noga vad som ska få finnas på väggarna hemma i ettan.

– Jag vet att det finns två tavlor som jag verkligen vill ha och jag kan se det framför mig. Den ena är pastelltavlan och den andra är en som jag vet finns i Kristianstad, säger Patrik och plötsligt är blicken mindre fastnaglad och det ser mer ut som att han mumlar för sig själv:

– Jag får nog köpa den nästa gång jag är där…

***

Foto: Apelöga

Vi behöver din hjälp. Skänk pengar här.

Behöver du vår hjälp? Läs mer här

Fler skånska barn vräktes – ökning med 20 procent

107 barn i Skåne vräktes från sina hem förra året, enligt statistik från Kronofogden.

Det är en ökning med nästan 20 procent jämfört med året innan. I Malmö är ökningen hela 67 procent.

– Det är en alarmerande utveckling, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Inte sedan 2014 har så många barn i Skåne drabbats, enligt Kronofogden som fört statistik på antalet barn som blivit berörda av verkställd avhysning, alltså vräkning, sedan 2008.

Under 2023 genomfördes totalt 348 vräkningar i de 33 skånska kommunerna. En ökning med omkring 25 procent. I de hushåll och familjer som drabbades av vräkningar återfinns 107 barn. Även det en rejäl ökning från de 90 barn som berördes 2022.

– Det är oroväckande och skvallrar om en utveckling som vi tyvärr inte är förvånade över. Snarare tvärtom. Vi ser varje dag i våra möten med människor i utsatthet att samhället hårdnar och att det är fler människor som faller mellan stolarna. Det är ett svek mot individen samtidigt som det skapar ett samhällsproblem, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Rekordnotering i Malmö

Flest antal vräkta barn återfinns i Malmö, hela 52 stycken. Ett föga smickrande rekord sedan Kronofogden började mäta för 15 år sedan. Ökningen i Malmö jämfört med året innan, då 31 barn berördes, är hela 67 procent.

– Det är en alarmerande siffra och utveckling. Malmö stad måste hantera sin hemlöshetsproblematik på ett annat sätt än vad de gör nu, när enbart människor som lever i social problematik, med psykisk ohälsa eller är fast i ett drogberoende, kan få långsiktig hjälp. Vi kan se att antalet människor som är hemlösa, eller riskerar hemlöshet, bara på grund av att de är fattiga, ökar – och även de har kommunen ytterst ett ansvar för, säger Sandra Grahn.

Sveriges Stadsmissioner har i sin årliga Hemlöshetsrapporten vid flertalet tillfällen krävt förändringar för att barn inte ska tvingas bli vräkta från sina hem. I Hemlöshetsrapporten 2023 var ett av våra förslag att införa en nolltolerans mot vräkningar som berör barn. Och i Hemlöshetsrapporten 2024, som släpptes så sent som för två veckor sedan, så påtalade vi behovet av att kommunerna behöver arbeta konsekvent med vräkningsförebyggande åtgärder som ska sättas in i så tidigt skede som möjligt, för att kunna lyckas.

Barns Bostad Först hjälper

Som ett verktyg i kampen mot hemlöshet bland barn, som är en oundviklig följd om barn fortsätter att falla offer för vräkningar, har Skåne Stadsmission sedan en tid börjat arbeta tillsammans med engagerade fastighetsbolag i satsningen Barns Bostad Först. Genom att erbjuda familjer som lever i hemlöshet stöd utifrån just deras behov, och för att de ska kunna ta sig in på en stenhård bostadsmarknad, får de förtur på förstahandskontrakt.

– Barns Bostad Först är ett bevis på att det går att utrota barns hemlöshet. Och vi är glada över att Malmö stad har valt att skjuta till pengar för att vi ska kunna fortsätta satsningen. Det är en modell som funkar. Men för att det ska kunna få storskalig effekt behöver vi dels fler fastighetsbolag som engagerar sig, dels förankra modellen i den offentliga bostadspolitiken, så att det aldrig någonsin uppstår situationer där barn drabbas av hemlöshet, säger Sandra Grahn.

***

Läs mer om Barns Bostad Först

Här kan du hitta Kronofogdens statistik över antalet vräkningar

Hemlöshetsrapporten 2023

Hemlöshetsrapporten 2024

Hemlöshetsrapporten 2024 – Läs och ladda ner den här!

Hemlösheten i Sverige är mer utbredd och komplex än vad den officiella statistiken visar. Det framgår av Hemlöshetsrapporten 2024 från Sveriges Stadsmissioner.

Rapporten undersöker orsakerna bakom den dolda hemlösheten och vilka politiska åtgärder som krävs för att motverka hemlöshet i alla dess former. Stadsmissionen presenterar också en checklista för hur kommunerna framgångsrikt kan arbeta mot hemlöshet.

***

LADDA HEM HEMLÖSHETSRAPPORTEN 2024 – HÄR!

***

Många av de människor som Stadsmissionen möter runtom i landet har inte tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende, men får av olika skäl inte det stöd de har rätt till eller behöver från det offentliga. Därför syns de inte heller i den officiella statistiken.

Det kan handla om pensionären med betalningsanmärkningar, kvinnan med barn som lämnat ett destruktivt förhållande, eller flyktingparet med fast, men lågavlönat arbete.

Det kan också handla om människor som blivit vräkta på grund av skulder, som genomgår en oväntad livsförändring, eller som saknar förutsättningar att ta sig in på bostadsmarknaden av andra anledningar.

– En rättvisande bild av hur hemlösheten ser ut är en avgörande förutsättning för att motverka den på ett effektivt sätt. Inom kort presenteras Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten. Den kommer tyvärr inte visa hela bilden. Eftersom Socialstyrelsens definition av hemlöshet är så pass snäv fångas inte vidden av hur många som saknar en trygg plats att kalla ett hem. Det är människor i de livssituationerna, den dolda hemlösheten, som vi valt att lyfta fram i årets hemlöshetsrapport, säger Åsa Paborn, talesperson hemlöshet, Sveriges Stadsmissioner.

Stadsmissionen granskar också tillsammans med Tim Holappa, juris doktor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, vad kommunerna kan göra för att minska hemlösheten och slår fast att lagen tillåter långt mer omfattande insatser än vad som görs idag.

I rapporten dras följande slutsatser:

• Socialstyrelsens definitioner av hemlöshetssituationer är för snäva och innefattar inte alla de människor som lever utan tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende.

• Kommunerna har stöd i lagen för att göra betydligt mer långtgående insatser för att minska hemlösheten.

• Trots en nationell strategi för hemlöshet saknas ett rikstäckande helhetsgrepp. Det stöd som individen erbjuds beror på vilken kommun hen råkar vara skriven i.

• De vräkningsförebyggande åtgärderna sätts ofta in för sent och är speciellt allvarligt när barnfamiljer drabbas.

Det finns en rad åtgärder kommuner kan genomföra för att motverka hemlöshet och säkerställa ett gott stöd till personer som riskerar att hamna i hemlöshet. Därför presenterar Stadsmissionen även en checklista på väl fungerande och beprövade metoder för att minska risken för hemlöshet i en kommun.

***

Stadsmissionen rekommenderar att alla kommuner ska:

• Arbeta konsekvent med vräkningsförebyggande åtgärder
Vräkningsförebyggande åtgärder är ett nödvändigt verktyg för att framför allt barnfamiljer inte ska hamna i hemlöshet. Åtgärderna ska sättas in i ett tidigt skede för största nytta.

• Införa Bostad Först och arbeta långsiktigt med modellen
Att den evidensbaserade Bostad Först-modellen ska erbjudas i hela landet är ett av målen i den nationella hemlöshetstrategin. Varje kommun bör erbjuda Bostad Först som en insats till de som behöver den. Genom att arbeta med metoden modelltroget och över tid är det vetenskapligt belagt att hemlösheten kan minskas.

• Använda den kommunala markpolitiken för att bidra till en socialt hållbar bostadsförsörjning
Verka för att det i kommuners markanvisningspolicy ställs tydliga krav för att möjliggöra att bostäder som byggs kan efterfrågas av flertalet, samt att sociala bostäder inte hindras. Med bättre tillgång till bostäder minskas risken av hemlöshet.

• Involvera socialtjänsten i planeringen av bostadsförsörjningen
Säkerställ att socialtjänsten medverkar i planeringen av bostadsförsörjningen. Det följer av socialtjänstlagen att socialtjänsten bland annat ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen och medverka i samhällsplaneringen. Skapa goda förutsättningar och säkerställ att så sker.

Läs och ladda hem Hemlöshetsrapporten – här

***

Ett verktyg som Skåne Stadsmission, sedan en tid använt, för att visa att barns hemlöshet går att avvärja, är modellen Barns Bostad Först. Tillsammans med engagerade fastighetsbolag erbjuds barnfamiljer som lever i hemlöshet stöd utifrån just deras behov, och för att de ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden får de förtur på förstahandskontrakt.

Läs mer om Barns Bostad Först:

Skåne Stadsmission och fastighetsbolag tar krafttag mot barns hemlöshet

Äntligen har Aminas barn ett eget hem

Mer om Barns Bostad Först

Äntligen har Aminas barn ett eget hem: ”Lyste i ögonen”

Efter fem år utan ett eget hem har de äntligen en egen lägenhet.

– Det lyste i min dotters ögon när vi öppnade dörren, berättar Amina vars familj är en av de första som fått förstahandskontrakt via Skåne Stadsmissions satsning Barns Bostad Först.

Det doftar ljuvligt av Ghorme sabzi i lägenheten som Amina, tillsammans med sin man och två döttrar, flyttade in i tidigare i år. Kryddorna från den persiska köttgrytan sprider sig över såväl köket och vardagsrummet som de två sovrummen.

– Det är min äldsta dotters favoritmat, eller – det är faktiskt hela familjens favorit, berättar Amina och beskriver hur det går till att laga rätten som innehåller grönsaker, kött, ris, bönor och kryddor.

Det har gått drygt fem år sedan familjen tvingades att fly sitt hemland och till sist hamnade i Malmö. Nu, äntligen, har de en egen bostad. Familjen är en av de första som fått ett förstahandskontrakt via Skåne Stadsmissions satsning Barns Bostad Först.

– Sådan lättnad. Sådan känsla av makt. Jag är nybörjare i Sverige och behöver trygghet, inte känslan av att tvingas flytta hela tiden, säger Amina.

”Kan jag skriva mitt namn?”

När Amina och familjen kom till Sverige var hennes äldsta dotter bara fem år gammal och den yngsta var inte född. Ett halvt respektive helt barnliv har fram till nu varit präglad av den osäkerhet, ovisshet och otrygghet som infinner sig av att inte ha ett eget hem.

– Det har varit jättesvårt. Min äldsta dotter har hela tiden frågat mig: ”Mamma, när kan jag få skriva mitt namn på dörren?”. Och nu fick hon äntligen göra det. Hon får gå hem till sin lägenhet efter skolan, säger Amina upprymt.

Amina studerade konstvetenskap på universitet i sitt hemland när hon tvingades att fly och börja om från början. Nu är drömmen att bli mattelärare och delmålen är glasklara: Först läsa in gymnasiet för att sedan påbörja universitetsstudier.

– För första gången kan vi nu blicka framåt. Jag behöver inte gå runt och tänka på lägenhet och bostad hela tiden. Jag har kämpat och nu känner jag mer lugn och kan fokusera på framtiden, på att få ett riktigt jobb och på att barnen får känna trygghet och frihet, säger Amina.

Barns självklara rätt

Över 15 000 barn i Sverige saknar varaktig bostad och allt fler familjer drabbas. Problematiken är strukturell, det råder brist på pengar och på billiga bostäder. Familjer som inte samtidigt har en social problematik, har ofta också svårt att få hjälp av kommunerna. Barns Bostad Först innebär att människor i hemlöshet får permanenta bostäder och stöd efter behov. Det är en modell som tar fasta på barns självklara rätt till ett eget hem.

För Aminas äldsta dotter, som snart fyller elva, har familjens nya boendesituation inneburit att hon inte längre är orolig och stressad. Att hon stolt vill visa upp familjens hem för sina kompisar – och att hon kan längta helhjärtat efter Ghorme sabzi och fredagstacos.

Och för Amina och hennes man har lägenheten hjälpt dem att nu blicka framåt. Om en framtid med jobb och kanske en bil.

– Men att få vara med våra barn i trygghet, det är det som är viktigast, det är det som är livet. Att barnen är glada, det räcker för mig, säger Amina.

Fotnot: Amina heter egentligen något annat. Personen på bilden har inget med texten att göra.

LÄS MER:  

Skåne Stadsmission och fastighetsbolag tar krafttag mot barns hemlöshet

Mer om Barns Bostad Först

Mer om modellen bakom Barns Bostad Först 

Forskningsreflektion på Barns Bostad Först 

 

Sjuksköterskan Susanne om kylan: ”Frukosten här blir livsviktig”

Vintern och kylan gör livet ännu besvärligare för alla människor som lever i utsatthet och hemlöshet.

– Att vara ute och frysa hela natten kräver extremt mycket energi. Då blir kalorierna du kan få i dig med en frukost livsviktiga, säger Susanne Hellström, sjuksköterska på Skåne Stadsmission.

Vi behöver din hjälp – skänk en frukost här!

Susanne Hellström berättar om hur mycket virus som florerar just nu. Virus som gör att deltagarna på Skåne Stadsmissions mötesplats Café David aldrig blir riktigt friska.

– De är dåliga, sen repar de sig och blir lite bättre igen innan de ofta snabbt blir sjuka åter igen, säger hon.

Smittrisken är alltid större under vinterhalvåret. Men i nuvarande läge, när behoven blir vuxit sig större och det är rekordmånga människor som kommer till Café David och Skåne Stadsmissions övriga verksamheter, är det påtagligt hur risken att smittas ökat väsentligt.

– Det är så himla många människor som kommer hit för att kunna äta sig mätta och värma sig, då blir det trångt i lokalerna och smittorna sprids, säger Susanne Hellström.

Vistas ute hela natten

Många av deltagarna som kommer till Café David för att äta kostnadsfri frukost och subventionerad lunch vistas utomhus nattetid och den tid på dygnet de inte lyckas hitta någon värmande tillflyktsplats.

– De är ute på stan med feber och hosta, det är verkligen ingen höjdare. Och för de som har beroendeproblematik blir det ännu besvärligare. De kanske dricker lite extra för att det är så kallt, och det gör i sin tur att kylan blir ännu farligare. De förstår inte att de måste röra på sig hela tiden, eller ha tillräckligt med varma kläder på sig för att ha en chans att klara minusgraderna, berättar Susanne.

– Det är ingen bra idé att lägga sig och sova på den där bänken när det är så kallt. Risken är att man fryser ihjäl, lägger hon till.

Att leva med psykisk ohälsa eller under den press och stress ett liv i hemlöshet eller annan utsatthet innebär, blir ännu tuffare när det är så kallt som det varit nu. Det märker Susanne Hellström tydligt i sina möten med deltagarna på Skåne Stadsmission.

– Om man mår dåligt och livet är så kasst som det känns för många. Du har inga pengar och ingenstans att bo. Det är väldigt psykiskt påfrestande. Och det blir ännu tuffare när det är så här kallt. Det är så mycket svårare att hitta vila, säger hon.

Frukosten blir ännu viktigare

På Café David serveras varje morgon, året runt, gratis frukost. Alltid viktigt för många i samhället. Extra viktigt nu, menar Susanne Hellström.

– Att vara ute och frysa hela natten kräver extremt mycket energi. Frukosten hos oss är kanske ditt enda kaloriintag under dagen. De kalorierna är livsviktiga för att kunna hålla värmen.

Vi behöver din hjälp – skänk en frukost här!

Behöver du hjälp – läs mer om Café David!

Om Malmö stads hemlöshetsbesked: ”Jag är uppriktigt förvånad”

Malmö stad meddelar att hemlöshetssiffrorna fortsätter att sjunka. Skåne Stadsmission gläds åt den positiva utvecklingen, men uttrycker samtidigt förvåning, då det går stick i stäv med utvecklingen vi sett under året.

För femte året i rad sjunker, enligt den officiella statistiken, hemlösheten i Malmö. Det meddelade staden på onsdagen. Enligt en mätning från oktober i år finns det nu 1610 hemlösa i Malmö, en minskning från fjolårssiffran 1782.

– Det är såklart glädjande siffror. Samtidigt är jag uppriktigt förvånad, då vi på Skåne Stadsmission under året träffat betydligt fler människor som är i behov av akut stöd. Inte bara för att kostnaderna för mat och hyra ökat explosionsartat på sistone, utan även för att det är fler som faller mellan stolarna i kontakten med det offentliga, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Sedan några år tillbaka ingår enbart människor som lever i så kallad social hemlöshet, i Malmö stads officiella statistik. Den växande grupp som lever i strukturell hemlöshet*, som vi berättade om i vår rapport Hemlös 23, innefattas inte i statistiken. I rapporten kunde vi också konstatera att det skett en förflyttning, mot en mer restriktiv tillämpning av socialtjänstlagen och hur kommuner bedömer behovet av stöd som människor i hemlöshet har rätt till.

Hand i hand med den ekonomiska utvecklingen i Sverige, möter vi på Skåne Stadsmission fler människor i behov än tidigare. Vi ser dessvärre inte några tecken på att den här utvecklingen är på väg att avta.

* Strukturell hemlöshet: Människor som lever i hemlöshet på grund av sin ekonomiska utsatthet, till skillnad från social hemlöshet där någon form av social problematik anses vara huvudanledning till personen eller familjens situation.

***

Under 2023 har Skåne Stadsmission lanserat och dragit i gång satsningen Barns Bostad Först, för att visa att barns hemlöshet går att avvärja. Läs mer om Barns Bostad Först här.

***

Julen 2023 blir tuffare än någonsin för många barnfamiljer i Skåne. Läs mer här om hur du kan hjälpa.

***

LÄNK: Sydsvenskan rapporterar om Malmö stads hemlöshetssiffror

Skåne Stadsmission och fastighetsbolag tar krafttag mot barns hemlöshet

Tillsammans med sju engagerade fastighetsbolag har Skåne Stadsmission nu dragit igång Barns Bostad Först, en modell som visar att barns hemlöshet går att avvärja.

– Sådan lättnad, sådan känsla av makt! Det lyste i min dotters ögon, när jag öppnade dörren, säger Amina, vars familj är en av de första som fått ett förstahandskontrakt.

Fler än 15 000 barn i Sverige saknar en stadigvarande bostad – en plats att kalla sitt hem. Den strukturella hemlösheten är en gigantisk utmaning, som riskerar att såväl urholka det samhälleliga fundamentet som att skapa traumatiska uppväxttragedier.

Skåne Stadsmission har under flera års tid arbetat för en förändring, för att visa att det går att komma ifrån den här ohållbara situationen. Satsningen Barns Bostad Först erbjuder barnfamiljer som lever i hemlöshet stöd utifrån just deras behov, och för att de ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden får de förtur på förstahandskontrakt.

Fastighetsbolaget: ”Är stolta”

I samarbete med sju fastighetsbolag – HSB Malmö, Stena Fastigheter, Rosengård fastigheter, Trianon, Laris, Brinova och Volito – har Skåne Stadsmission nu börjat arbeta efter modellen. Under året har de första hyresgästerna signerat sina förstahandskontrakt och flyttat in.

IKEA Sverige har stöttat arbetet genom finansiering för utveckling och implementering av modellen samt genom att erbjuda familjerna som flyttar in hjälp med möbler och heminredningskunskap för att skapa en personlig bostad, och Malmö Stad har bidragit till arbetet genom att tillskjuta ekonomiska resurser.

– Vi är stolta över att kunna bidra och vara en del av denna pilot, säger Marcus Johansson, chef för HSB Malmös hyresfastigheter.

Det råder akut brist på hyresrätter som familjer med svag ekonomi har råd med. Med långa köer och höga uthyrnings- och inkomstkrav, kan det vara nästintill omöjligt. Barns Bostad Först-modellen gör urval och matchar, så att familjer med behov får tillgång till lägenheter med en rimlig hyra.

– Att testa nya lösningar för att möjliggöra för barnfamiljer att få en fast punkt i livet ser vi som mycket angeläget, säger Unni Sollbe, vd för Stena Fastigheter i Malmö.

Tillsammans med fastighetsbolagen

Myndigheter och andra offentliga institutioners verktyg för lösningar har inte utvecklats i takt med den förändrade samhällssituationen. Fler familjer än tidigare saknar stadigvarande bostad, enkom av anledningen att de saknar pengar (så kallad ”strukturell hemlöshet”). De har ingen annan social problematik, vilket gör att de ej får ta del av kommunernas boendelösningar.

– Med Barns Bostad Först, där vi arbetar tillsammans med fastighetsbolagen, visar vi att det går att hitta nödvändiga lösningar för att säkerställa att barn inte tvingas leva i hemlöshet. Vi hoppas att kommuner och andra offentliga instanser vill ta lärdom så att de kan utveckla sina arbetsmetoder, då det till syvende och sist är deras ansvar att alla barn ett hem, säger Rakel Thunander, enhetschef på Unga Forum, Skåne Stadsmissions verksamhet för unga och barnfamiljer.

”Underlättar att klara skolan”

Barns Bostad Först utgår från ett barnrättsperspektiv och tar avstamp i den evidensbaserade modellen Bostad Först. Med förstahandskontrakt och individanpassat stöd ska de hemlösa barnfamiljerna få en fast bostad och ett tryggare liv.

–  En fast punkt i tillvaron skapar trygghet för familjen och underlättar att klara skolan, som är det viktigaste redskapet för en stabil och positiv framtid, säger Petra Sörling, vd för Rosengård Fastigheter.

Foto: Patrik Renmark

Personen på bilden har ej med texten att göra.

LÄS MER:

Äntligen har Aminas barn ett eget hem: ”Lyste i ögonen”

Mer om Barns Bostad Först

Mer om modellen bakom Barns Bostad Först 

Forskningsreflektion på Barns Bostad Först 

KONTAKTPERSONER:

Rakel Thunander, Enhetschef Unga Forum, Skåne Stadsmission
rakel.thunander@skanestadsmission.se

Susanne Glingestam, Marknads- och kommunikationschef, Skåne Stadsmission
susanne.glingestam@skanestadsmission.se 

Jenny Tebäck, Marknads- och kommunikationschef, Rosengård Fastigheter
jenny.teback@rosengardfastighet.se

Sarah Nilsson, Kommunikationsansvarig, HSB Malmö
sarah.nilsson@hsb.se

Carin Daal, Chef kommunikation och social hållbarhet, Stena Fastigheter Malmö
carin.daal@stena.com

Anna Heide, Affärsutvecklingschef Trianon
anna.heide@trianon.se

Melanie Andersson, Marknadsansvarig Brinova
melanie.andersson@brinova.se

Anna Wiking, Stadsutvecklings- och samhällsstrateg Fastighetsägarna Syd
anna.wiking@fastighetsagarna.se

Dennis oroar sig över vintern: ”Jag har inget val”

Dennis lever som hemlös. Han är sliten och oroar sig för hösten och vintern som närmar sig.

– När morgonen kommer finns det i alla fall någonstans att ta vägen, säger han om Skåne Stadsmissions mötesplats Café David.

Det har varit en ovanligt mild sensommar och höststart. För många har det varit välkommet att regnet och nollgraderna har låtit vänta på sig. Trots att det snart vankas oktober har den bitiga Skånevinden ännu inte riktigt gjort säsongsentré.

Att leva i hemlöshet

För vissa är det mer välkommet än för andra. Många av Skåne Stadsmissions besökare och deltagare lever i hemlöshet. Det innebär att du antingen lever i en akut situation där du helt saknar tak över huvudet, eller har någon sorts tillfällig boendeform som inte räknas som ett eget boende, exempelvis att du tvingas övernatta på vandrarhem eller i någon tillfällig lösning som socialtjänsten har ordnat.

Oavsett om du helt saknar tak över huvudet, eller har en tillfällig övernattningslösning, så innebär hemlöshet att du vistas utomhus större delen av dygnets timmar.

I takt med att det kommer att bli kallare, såväl dag som natt, växer också betydelsen av tillflyktsplatser. För många som lever i utsatthet är Skåne Stadsmissions mötesplats Café David, som finns i Malmö och i Kristianstad, en viktig sådan.

– Café David är som min familj, berättar Dennis som äter frukost på Café David varje morgon.

Tvingas vara utomhus

Just nu har Dennis inget ordnat boende. Han växlar mellan kompisars soffor, och andra tillfälliga lösningar. Han har inte behövt sova utomhus, men det är ett slitigt liv som innebär stora påfrestningar varje dag. De flesta av dygnets timmar är han förpassad till utomhusmiljöer, exkluderad från något som kan kallas för hans egentliga hem.

– Jag är rädd men har inget val. Då blir Café David extra viktigt. När morgonen kommer så finns det någonstans att gå. Jag får mat och jag har människor som jag kan prata med. Den gemenskapen är jätteviktig för mig, berättar han.

Du kan hjälpa till! Klicka här för mer information om att skänka en frukost.

Personen på bilden ovan har ingenting med texten att göra.

Ny chans att se Hem?: ”Väckt engagemang och nyfikenhet”

Onsdagen och torsdagen, 27-28 september, öppnar Kreativa verkstaden sina dörrar för utställningen Hem?

– Utställningen har väckt intresse och engagemang och nu, med en liten nytappning, är den verkligen värd att visas igen, säger Oskar Mörnerud, ansvarig för Kreativa verkstaden på Skåne Stadsmission.

Utställningen är en programpunkt på Malmö in the Making och ämnar att svara på frågan: Vad är ett hem?

Det är deltagarna som är verksamma på Kreativa verkstaden, som svarat på den här frågan. Ett hem kan vara både en plats och en känsla – eller varför inte konsten i sig? Att konsten är ett hem, som du kan vila i, om en fysisk bostad saknas. Utställningen, som först gjordes 2019, har ett trettiotal medskapare som genom fotografier, målningar, illustrationer, serier, skulpturer och installationer, svarar på frågan.

Gjordes inför valet

Utställningen är nu uppdaterad för att visa vad som hänt – eller inte har hänt – sedan dess.

– Den är värd att visas igen. När vi gjorde den hade vi ett referensmaterial som var Boverkets riktlinjer för bostäder i Sverige. Den växte fram i valrörelsen 2018, i ett ganska politiskt läge. Nu har det gått en mandatperiod och det finns en poäng att sammanfatta och aktualisera den och visa att det inte har hänt så mycket, säger Oskar Mörnerud.

Öppet alla vardagar

Kreativa verkstaden har öppet alla vardagar och ligger i anslutning till Café David på Skåne Stadsmissions lokaler i Malmö. På Kreativa verkstaden finns möjlighet att uttrycka sig eller använda sig av konst i många olika former, exempelvis att måla, rita, trycka i olika grafiska tekniker, skulptera, lyssna och spela musik, sy, reparera, läsa och skriva.

Här kan du läsa mer om Malmö in the Making

Här kan du läsa mer om Kreativa verkstaden