”Människor berättar att de inte längre har någonstans att bo”

Varje vecka faller människor mellan stolarna. Trots sina rättigheter så får de inte det stöd som de behöver. Skåne Stadsmissions medarbetare medlar, översätter och stöttar i den ofta svåra kontakten med viktiga myndigheter.

– Jag träffar människor som berättar att de inte längre har någonstans att bo, säger Caroline, socialrådgivare på Skåne Stadsmission.

Oftast är det på första våningen det börjar. Människorna som kanske aldrig tidigare varit i liknande situationer har tagit sig till Skåne Stadsmissions Mötesplats Café David.

Någon har plötsligt ingenstans att bo. Någon annan har inte en krona kvar.

Hur gör man då?

– Personalen på Café David kan ganska screena av om det är någon som behöver komma upp hit och prata, säger Caroline.

Hjälper med kontakten

Caroline jobbar som socialrådgivare och sitter en trappa upp från Mötesplats Café David i Malmö.

– Det är väldigt högt och lågt. Någon kan behöva hjälp med att betala en räkning. En annan sätter sig här och uttalar för första gången att hon inte har någonstans att bo, säger Caroline och fortsätter:

– Det är många som vi träffar som behöver komma in i socialtjänstens system. Som har, eller riskerar att, falla mellan stolarna. Vi hjälper dem med kontakten.

Att medla mellan deltagaren som kommer till våning 2, människan i behov av stöd, och myndigheten – oftast Socialtjänsten eller Försäkringskassan – är en vanlig uppgift för Caroline och hennes kollegor. De agerar ofta som översättare och gör myndighetsspråket begripligt. De förklarar vad det som står skrivet betyder i verkliga livet, eller vad myndigheten förväntar sig att få in av deltagaren.

– Ganska ofta behöver vi också ifrågasätta varför vissa saker behövs, säger Caroline.

Strukturell hemlöshet

De deltagarna som kanske allra lättast faller mellan stolarna och trillar igenom vårt samhälleliga skyddsnät, är de som inte har tak över huvudet, och samtidigt anses sakna social problematik. Det är de som kallas strukturellt hemlösa. De är hemlösa på grund av fattigdom, och har svårt att få offentlig hjälp, samtidigt som de ens finns med i statistiken. Exempelvis  räknar Malmö Stad inte med människorna som lever i strukturell hemlöshet, i sin årliga rapport om hur många i staden som saknar stadigvarande bostad. Så sent som i december kommunicerade Malmö Stad att det nu ”bara” finns drygt 1600 människor som lever i hemlöshet i Malmö.

– Det är såklart glädjande siffror. Samtidigt är jag uppriktigt förvånad, då vi på Skåne Stadsmission under året träffat betydligt fler människor som är i behov av akut stöd. Inte bara för att kostnaderna för mat och hyra ökat explosionsartat på sistone, utan även för att det är fler som faller mellan stolarna i kontakten med det offentliga, kommenterade Skåne Stadsmissions socialchef Sandra Grahn då.

”Luddiga krav”

Caroline funderar en stund. Varje vecka träffar hon människor som lever i extrem utsatthet, men som har svårt i kontakten med Malmö Stad.

– De har väldigt höga krav just nu. Höga och luddiga krav, säger Caroline till sist. Hon förklarar:

– Om du är hemlös så ska du söka kunna visa upp att du har sökt boende varje dag för att bli beviljad ett akutboende för en vecka. Men den sökande vet inte hur många bostäder som det krävs att den söker, de får inga svar när de frågar om det. Ibland nekas de för att de sökt för många, ibland för få. Du måste sprida ut tillfällena du söker bostäder, du får inte söka alla vid samma tillfälle. Det är luddiga krav som gör det väldigt otydligt för den som bara vill försöka lösa sin situation. Verkligheten krockar totalt med byråkratin, säger Caroline.

Sedan en tid tillbaka har Skåne Stadsmissions socialrådgivare lagt mer av sin tid på att följa med deltagare till möten med myndigheter, framför allt hos Socialtjänsten. Och det är tydligt att det finns ett stort behov av att inte vara ensam i de här mötena.

– Väldigt många vill ha med någon som de känner är på deras sida. Som bara sitter med och lyssnar. Och som sen kan förklara vad som hände och vad som sades, återigen: någon som medlar för det är två sidor som möts, som ofta inte riktigt förstår varandra, säger Caroline.

När systemet fungerar

Hon får härbärgera mycket i sin yrkesroll, och ofta får hon inte återkoppling i de fallen allt har gått bra – när det löst sig och människan som hon träffat inte längre är i behov av stöd. Men ibland får hon och kollegorna vara med hela vägen. Från det där första mötet när allt verkar kaosartat till när det faktiskt ordnat upp sig.

– För en tid sedan var det en man som kom hit. Han hade blivit bostadslös och behövde stöd i samtal och förstå vad han behövde göra. Ganska snart fick han bostad via Boplats Syd och sen också ett arbete. Han behövde bara någonstans att vända sig, sortera sina tankar och förstå vad han behövde göra. Det är så kul när det går bra och systemet fungerar, säger Caroline.

FAKTA: STRUKTURELL HEMLÖSHET

Människor som lever i hemlöshet på grund av sin ekonomiska utsatthet, till skillnad från social hemlöshet där någon form av social problematik anses vara huvudanledning till personen eller familjens situation.’

***

Läs mer: Hemlöshetsrapporten 2024 – den dolda hemlösheten. 

Behöver du stöd: Läs mer om vad Skåne Stadsmission kan göra

Vill du ge stöd: Läs mer om vad DU kan göra.