Inlägg

”Människor berättar att de inte längre har någonstans att bo”

Varje vecka faller människor mellan stolarna. Trots sina rättigheter så får de inte det stöd som de behöver. Skåne Stadsmissions medarbetare medlar, översätter och stöttar i den ofta svåra kontakten med viktiga myndigheter.

– Jag träffar människor som berättar att de inte längre har någonstans att bo, säger Caroline, socialrådgivare på Skåne Stadsmission.

Oftast är det på första våningen det börjar. Människorna som kanske aldrig tidigare varit i liknande situationer har tagit sig till Skåne Stadsmissions Mötesplats Café David.

Någon har plötsligt ingenstans att bo. Någon annan har inte en krona kvar.

Hur gör man då?

– Personalen på Café David kan ganska screena av om det är någon som behöver komma upp hit och prata, säger Caroline.

Hjälper med kontakten

Caroline jobbar som socialrådgivare och sitter en trappa upp från Mötesplats Café David i Malmö.

– Det är väldigt högt och lågt. Någon kan behöva hjälp med att betala en räkning. En annan sätter sig här och uttalar för första gången att hon inte har någonstans att bo, säger Caroline och fortsätter:

– Det är många som vi träffar som behöver komma in i socialtjänstens system. Som har, eller riskerar att, falla mellan stolarna. Vi hjälper dem med kontakten.

Att medla mellan deltagaren som kommer till våning 2, människan i behov av stöd, och myndigheten – oftast Socialtjänsten eller Försäkringskassan – är en vanlig uppgift för Caroline och hennes kollegor. De agerar ofta som översättare och gör myndighetsspråket begripligt. De förklarar vad det som står skrivet betyder i verkliga livet, eller vad myndigheten förväntar sig att få in av deltagaren.

– Ganska ofta behöver vi också ifrågasätta varför vissa saker behövs, säger Caroline.

Strukturell hemlöshet

De deltagarna som kanske allra lättast faller mellan stolarna och trillar igenom vårt samhälleliga skyddsnät, är de som inte har tak över huvudet, och samtidigt anses sakna social problematik. Det är de som kallas strukturellt hemlösa. De är hemlösa på grund av fattigdom, och har svårt att få offentlig hjälp, samtidigt som de ens finns med i statistiken. Exempelvis  räknar Malmö Stad inte med människorna som lever i strukturell hemlöshet, i sin årliga rapport om hur många i staden som saknar stadigvarande bostad. Så sent som i december kommunicerade Malmö Stad att det nu ”bara” finns drygt 1600 människor som lever i hemlöshet i Malmö.

– Det är såklart glädjande siffror. Samtidigt är jag uppriktigt förvånad, då vi på Skåne Stadsmission under året träffat betydligt fler människor som är i behov av akut stöd. Inte bara för att kostnaderna för mat och hyra ökat explosionsartat på sistone, utan även för att det är fler som faller mellan stolarna i kontakten med det offentliga, kommenterade Skåne Stadsmissions socialchef Sandra Grahn då.

”Luddiga krav”

Caroline funderar en stund. Varje vecka träffar hon människor som lever i extrem utsatthet, men som har svårt i kontakten med Malmö Stad.

– De har väldigt höga krav just nu. Höga och luddiga krav, säger Caroline till sist. Hon förklarar:

– Om du är hemlös så ska du söka kunna visa upp att du har sökt boende varje dag för att bli beviljad ett akutboende för en vecka. Men den sökande vet inte hur många bostäder som det krävs att den söker, de får inga svar när de frågar om det. Ibland nekas de för att de sökt för många, ibland för få. Du måste sprida ut tillfällena du söker bostäder, du får inte söka alla vid samma tillfälle. Det är luddiga krav som gör det väldigt otydligt för den som bara vill försöka lösa sin situation. Verkligheten krockar totalt med byråkratin, säger Caroline.

Sedan en tid tillbaka har Skåne Stadsmissions socialrådgivare lagt mer av sin tid på att följa med deltagare till möten med myndigheter, framför allt hos Socialtjänsten. Och det är tydligt att det finns ett stort behov av att inte vara ensam i de här mötena.

– Väldigt många vill ha med någon som de känner är på deras sida. Som bara sitter med och lyssnar. Och som sen kan förklara vad som hände och vad som sades, återigen: någon som medlar för det är två sidor som möts, som ofta inte riktigt förstår varandra, säger Caroline.

När systemet fungerar

Hon får härbärgera mycket i sin yrkesroll, och ofta får hon inte återkoppling i de fallen allt har gått bra – när det löst sig och människan som hon träffat inte längre är i behov av stöd. Men ibland får hon och kollegorna vara med hela vägen. Från det där första mötet när allt verkar kaosartat till när det faktiskt ordnat upp sig.

– För en tid sedan var det en man som kom hit. Han hade blivit bostadslös och behövde stöd i samtal och förstå vad han behövde göra. Ganska snart fick han bostad via Boplats Syd och sen också ett arbete. Han behövde bara någonstans att vända sig, sortera sina tankar och förstå vad han behövde göra. Det är så kul när det går bra och systemet fungerar, säger Caroline.

FAKTA: STRUKTURELL HEMLÖSHET

Människor som lever i hemlöshet på grund av sin ekonomiska utsatthet, till skillnad från social hemlöshet där någon form av social problematik anses vara huvudanledning till personen eller familjens situation.’

***

Läs mer: Hemlöshetsrapporten 2024 – den dolda hemlösheten. 

Behöver du stöd: Läs mer om vad Skåne Stadsmission kan göra

Vill du ge stöd: Läs mer om vad DU kan göra.

Hon är lyrisk efter fotokursen: ”Aldrig upplevt en sådan grupp”

Känslor. Mod. Skaparglädje och dokumentationslust. Under Skåne Stadsmissions fotokurs tillsammans med ABF i Kristianstad var autenticiteten och det ocensurerade i fokus.

– Det här var riktigt häftigt, säger en av deltagarna.

Inom ramen för Äldremissionen, ett Skåne Stadsmissionen-projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden, arrangerades kursen på Mötesplats Café David i Kristianstad, i samverkan med ABF Skåne Nordost. Under tio tillfällen träffades omkring halvdussinet deltagare, som alla lever i hemlöshet eller annan utsatthet, tillsammans för att lära sig att skapa fotomagi med blott en mobiltelefon.

Emma Blomberg

Deltagarna sågs i form av en studiecirkel i samverkan med ABF och den leddes av Emma Blomberg, verksamhetsansvarig för ABF i Kristianstad, som tidigare undervisat i fotografi på folkhögskola under tio års tid. Trots sin gedigna erfarenhet var tillfällena tillsammans med deltagarna på Skåne Stadsmission speciella, berättar Emma:

– Det var jättespännande. Jag har aldrig tidigare upplevt en grupp som direkt var så himla bra på att beskriva vad de såg. Ofta brukar jag lägga mycket tid på att instruera hur vi pratar om bilderna utan att värdera dem. Det behövde jag inte här. Ofta är många snälla och vågar inte riktigt associera fritt. Men här var alla så modiga direkt. Ingen var rädd utan det var väldigt autonomt och samtidigt tillåtande, så vi kunde analysera bilderna på många olika sätt.

Bidrog med perspektiv

Framförallt minns hon en av deltagarna och hans perspektiv på det som skapades.

– Han sa så kloka saker och tog med sig starka bilder. Och han tittade på de andras bilder med ett perspektiv som var viktigt för hela gruppen. Han sa vissa grejer som var så himla bra, säger Emma Blomberg.

Carola Micuda och Amanda Selerup

Vid mötestillfällena analyserade deltagarna alltså varandras bilder. Sen fick de med sig uppgifter som skulle göras till nästa gång. Vid analyserna visades fotona anonymt och deltagarna skulle beskriva sina känslor när de tittade.

– Det var det absolut roligaste. Alla diskussioner kring vad det var vi såg. Man tittade verkligen helt olika på bilderna. Det var så kul att vara med, berättar Carola Micuda, medarbetare på Mötesplats Café David i Kristianstad, och den som tillsammans med Amanda Selerup initierade träffarna.

***

Läs mer om projektet Äldremissionen!

***

Smakprov på deltagarnas bilder:

Så arbetar vi mot ofrivillig ensamhet: ”Ute är man ingen – här är man någon”

Var fjärde person lever i någon form av ofrivillig ensamhet. Att inte ha tillräckliga sociala relationer kan göra att man känner sig otrygg, övergiven och nedstämd.

Skåne Stadsmissions arbete gör att många som lever i utsatthet även får hjälp att bryta sig ur sin ofrivilliga ensamhet.

– Där ute är man ingen, här inne är man någon, säger Boris Phefferkorn, platsansvarig på Café David i Malmö.

Att inte ha någon att dela känslor och tankar med och att ha färre relationer än man skulle önska sig skapar en känsla av ensamhet. Ofrivillig ensamhet påverkar vår psykiska hälsa på ett negativt sätt och kan också påverka vår fysiska hälsa. Många människor som vi träffar varje dag lever inte bara i hemlöshet, fattigdom och med psykisk ohälsa: En stor andel av dem lever också i stor ensamhet.

– Vi känner de flesta som kommer hit vid namn. Om inte vi säger deras namn när vi hälsar, kanske det inte är någon alls. I hela deras liv, som säger deras namn. Där ute är man ingen, här inne är man någon. Man har ett namn, en historia, ett liv, säger Boris Phefferkorn, platsansvarig på Café David i Malmö.

Leder till fysiska sjukdomar

Enligt Folkhälsomyndighetens sajt ”Din psykiska hälsa” uppger 26 procent av Sveriges befolkning över 16 år att de besväras av ensamhet och isolering.

Ofrivillig ensamhet leder till stress och att kroppens varningssystem aktiveras, vilket i sin tur riskerar att försvaga immunsystemet, samt skapa hjärt- och kärlsjukdomar. Ensamhet är också en försvårande faktor för människor som försöker ta sig ur alkohol- eller drogberoende.

– Att hitta motivationen till att försöka göra förändringar är svårt. Men om det inte är någon som bryr sig om en är det ännu svårare. Här på Café David har jag människor som bryr sig. Både de andra besökarna och de som jobbar här. Det betyder jättemycket, säger en man som brukar besöka Café David i Malmö dagligen.

Fattigdom skapar ensamhet

Skåne Stadsmission möter varje dag hundratals människor som lever i fattigdom. En ekonomisk utsatthet är också en grogrund för att isolera sig och hamna i ofrivilligt utanförskap. Det kan både handla om rent ekonomiska skäl – att du inte har råd att betala medlemsavgifter eller liknande för den sociala aktivitet du föredrar – men också av emotionella skäl.

– Många upplever fattigdom som skamligt. Och med skamkänslor är det lätt att avskärma sig. Fördelen här är att de allra flesta sitter i samma båt. Det är inte konstigt att säga att man är jättefattig, och inte har råd med en kaffe på stan exempelvis, medan det i andra sociala sammanhang blir ett stigma som gör att det inte är lätt att prata om det, säger Boris Phefferkorn.

Så försöker vi bryta isoleringen

I Skåne Stadsmissions arbete ser vi till den enskilda människans behov, med allt från olika former av beroendesituationer och psykisk ohälsa – till hemlöshet och just ensamhet. Att få en personlig relation med människan som kommer till oss är viktigt, säger Karin Arndt som är enhetschef på Café David i Kristianstad.

– Vi märker att väldigt många är ofrivilligt ensamma. De blir fler och fler. Vi försöker att bryta den isoleringen som en ofrivillig ensamhet kan innebära, genom att att visa att vi vill lyssna och att vi finns där. Utifrån den tilliten som förhoppningsvis byggs upp, ser vi om vi kan förändra deras vardag och om vi kan hjälpa. Men vi tvingar oss aldrig på någon, det handlar alltid om ömsesidig respekt, säger Karin Arndt.

På Café David i Malmö och i Kristianstad serveras gratis frukost varje dag, året runt. En frukost innebär inte bara mat, utan även möjlighet till dusch och klädbyten. Och – just en chans att bryta en ofrivillig isolering och att få finnas med i ett sammanhang.

Läs mer om Café David.

Läs mer om ofrivillig ensamhet.

Skänk en frukost!

***

Fotnot: Bilden har ingenting med texten att göra.

Skåne Stadsmission uppsagda från sina lokaler: ”Allvarligt läge”

Skåne Stadsmission har blivit uppsagda från sina lokaler i Malmö. Efter den 31 maj är organisationen hemlös.

– Vi är i akut behov av en långsiktig lösning för våra sociala verksamheter. Lyckas vi inte lösa detta på bara tre månader kommer det att påverka väldigt många människor som lever i hemlöshet och fattigdom i Malmö, säger Skåne Stadsmissions direktor Anders Pramborn.

Ända sedan 1990-talet har Skåne Stadsmissions hemvist i Malmö varit fastigheten i korsningen av Malmgatan och Korsgatan. Här återfinns mötesplatsen Café David, som för många är deras enda trygga och fasta punkt. Här finns Stadsmissionshälsan, Kreativa verkstaden och i lokalen intill ligger Unga Forum, Skåne Stadsmissions verksamhet för unga och vuxna. Fastigheten och kvarteret i centrala Malmö har genom åren blivit en trygg konstant för tusentals Malmöbor som lever eller har levt i fattigdom och hemlöshet.

Men efter den 31 maj 2024 kommer Skåne Stadsmission inte längre finnas kvar på nämnda adress. Hyresvärden Svenska Kyrkan har sagt upp hyreskontraktet och efter ett beslut i hyresnämnden står det nu klart att verksamheterna behöver flytta ut om mindre än tre månader.

– Vi har blivit erbjudna en alternativ lokal av vår hyresvärd. Men den är inte i närheten av att uppfylla de krav som våra sociala verksamheter är i behov av. Hyran skulle inte heller vara marknadsmässig, säger Anders Pramborn, direktor på Skåne Stadsmission.

Påverkar många människor

Osäkerheten kring Skåne Stadsmissions framtid påverkar framför allt deltagarna som söker sig till oss regelbundet.

– Detta kommer att påverka väldigt många människor i Malmö som har det otroligt tufft. Vart ska de omkring 500 hemlösa, fattiga och psykiskt sjuka människorna som dagligen besöker och är i behov av våra verksamheter ta vägen? undrar Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Skåne Stadsmission har sedan hösten 2022 arbetat med att hitta nya lokaler som kan inrymma samtliga våra sociala verksamheter i staden. En utmanande process, då det rör sig om en målgrupp som så tydligt är alienerad i vårt samhälle. Att nu, med bara tre månaders varsel, få ett definitivt besked om krav på utflyttning gör att arbetet med att hitta nya lokaler tvingas intensifieras ytterligare.

– Det krävs en kraftsamling. Vi står inför ett allvarligt läge och behöver hjälp så snabbt som möjligt. Vi letar med ljus och lykta och vänder oss till såväl fastighetsägare som kommun och privatpersoner och ber om hjälp med detta, säger Anders Pramborn.

Sjuksköterskan Susanne om kylan: ”Frukosten här blir livsviktig”

Vintern och kylan gör livet ännu besvärligare för alla människor som lever i utsatthet och hemlöshet.

– Att vara ute och frysa hela natten kräver extremt mycket energi. Då blir kalorierna du kan få i dig med en frukost livsviktiga, säger Susanne Hellström, sjuksköterska på Skåne Stadsmission.

Vi behöver din hjälp – skänk en frukost här!

Susanne Hellström berättar om hur mycket virus som florerar just nu. Virus som gör att deltagarna på Skåne Stadsmissions mötesplats Café David aldrig blir riktigt friska.

– De är dåliga, sen repar de sig och blir lite bättre igen innan de ofta snabbt blir sjuka åter igen, säger hon.

Smittrisken är alltid större under vinterhalvåret. Men i nuvarande läge, när behoven blir vuxit sig större och det är rekordmånga människor som kommer till Café David och Skåne Stadsmissions övriga verksamheter, är det påtagligt hur risken att smittas ökat väsentligt.

– Det är så himla många människor som kommer hit för att kunna äta sig mätta och värma sig, då blir det trångt i lokalerna och smittorna sprids, säger Susanne Hellström.

Vistas ute hela natten

Många av deltagarna som kommer till Café David för att äta kostnadsfri frukost och subventionerad lunch vistas utomhus nattetid och den tid på dygnet de inte lyckas hitta någon värmande tillflyktsplats.

– De är ute på stan med feber och hosta, det är verkligen ingen höjdare. Och för de som har beroendeproblematik blir det ännu besvärligare. De kanske dricker lite extra för att det är så kallt, och det gör i sin tur att kylan blir ännu farligare. De förstår inte att de måste röra på sig hela tiden, eller ha tillräckligt med varma kläder på sig för att ha en chans att klara minusgraderna, berättar Susanne.

– Det är ingen bra idé att lägga sig och sova på den där bänken när det är så kallt. Risken är att man fryser ihjäl, lägger hon till.

Att leva med psykisk ohälsa eller under den press och stress ett liv i hemlöshet eller annan utsatthet innebär, blir ännu tuffare när det är så kallt som det varit nu. Det märker Susanne Hellström tydligt i sina möten med deltagarna på Skåne Stadsmission.

– Om man mår dåligt och livet är så kasst som det känns för många. Du har inga pengar och ingenstans att bo. Det är väldigt psykiskt påfrestande. Och det blir ännu tuffare när det är så här kallt. Det är så mycket svårare att hitta vila, säger hon.

Frukosten blir ännu viktigare

På Café David serveras varje morgon, året runt, gratis frukost. Alltid viktigt för många i samhället. Extra viktigt nu, menar Susanne Hellström.

– Att vara ute och frysa hela natten kräver extremt mycket energi. Frukosten hos oss är kanske ditt enda kaloriintag under dagen. De kalorierna är livsviktiga för att kunna hålla värmen.

Vi behöver din hjälp – skänk en frukost här!

Behöver du hjälp – läs mer om Café David!

Dennis oroar sig över vintern: ”Jag har inget val”

Dennis lever som hemlös. Han är sliten och oroar sig för hösten och vintern som närmar sig.

– När morgonen kommer finns det i alla fall någonstans att ta vägen, säger han om Skåne Stadsmissions mötesplats Café David.

Det har varit en ovanligt mild sensommar och höststart. För många har det varit välkommet att regnet och nollgraderna har låtit vänta på sig. Trots att det snart vankas oktober har den bitiga Skånevinden ännu inte riktigt gjort säsongsentré.

Att leva i hemlöshet

För vissa är det mer välkommet än för andra. Många av Skåne Stadsmissions besökare och deltagare lever i hemlöshet. Det innebär att du antingen lever i en akut situation där du helt saknar tak över huvudet, eller har någon sorts tillfällig boendeform som inte räknas som ett eget boende, exempelvis att du tvingas övernatta på vandrarhem eller i någon tillfällig lösning som socialtjänsten har ordnat.

Oavsett om du helt saknar tak över huvudet, eller har en tillfällig övernattningslösning, så innebär hemlöshet att du vistas utomhus större delen av dygnets timmar.

I takt med att det kommer att bli kallare, såväl dag som natt, växer också betydelsen av tillflyktsplatser. För många som lever i utsatthet är Skåne Stadsmissions mötesplats Café David, som finns i Malmö och i Kristianstad, en viktig sådan.

– Café David är som min familj, berättar Dennis som äter frukost på Café David varje morgon.

Tvingas vara utomhus

Just nu har Dennis inget ordnat boende. Han växlar mellan kompisars soffor, och andra tillfälliga lösningar. Han har inte behövt sova utomhus, men det är ett slitigt liv som innebär stora påfrestningar varje dag. De flesta av dygnets timmar är han förpassad till utomhusmiljöer, exkluderad från något som kan kallas för hans egentliga hem.

– Jag är rädd men har inget val. Då blir Café David extra viktigt. När morgonen kommer så finns det någonstans att gå. Jag får mat och jag har människor som jag kan prata med. Den gemenskapen är jätteviktig för mig, berättar han.

Du kan hjälpa till! Klicka här för mer information om att skänka en frukost.

Personen på bilden ovan har ingenting med texten att göra.

Volontären Ulf berättar: ”Träffat underbara människor”

Efter en lång karriär inom bankvärlden engagerade sig Ulf Larsson inom Skåne Stadsmission för att ”ge tillbaka”. Men volontärskapet och deltagarna på Café David i Malmö, har gett honom mycket mer än så. 

– Människorna jag möter ger mig kraft och energi, säger han. 

Klockan är tidigt på morgonen när Ulf Larsson, 74, vant serverar ännu en rejäl frukost. Han känner mottagaren vid namn och de hinner växla några ord om den senaste MFF-matchen innan nästa person ska serveras. 

Ulf är volontär på Café David i Malmö, Skåne Stadsmissions verksamhet för människor som lever i en socialt eller ekonomiskt utsatt position. Det har han varit i snart tio år, ända sedan 2014. 

– Jag är engagerad i Triangelns Rotaryklubb och det var där engagemanget började. Vi tog kontakt med Café David och började skänka pengar och att hjälpa till att köpa in vissa varor, berättar Ulf.

Träffat underbara människor

Samarbetet utvecklades och snart var Ulf, tillsammans med sin nära vän, fotbollslegendaren Ronnie Hellström, volontärer som arbetade på plats i verksamheten. 

– Jag har haft det väldigt bra i livet, säger Ulf som under sin yrkeskarriär arbetade i bank- och finansvärlden. 

– Nu vill jag ge tillbaka till alla som inte har haft det lika bra. Och jag har träffat så många underbara människor, som jag har lärt känna mer och mer. 

Förutom sin yrkesmässiga bakgrund har Ulf också spelat fotboll. Och det var genom idrotten som han lärde känna Ronnie Hellström, den tidigare landslagsmålvakten som tragiskt gick bort för snart två år sedan. Fotbollsintresset delar han med flera av deltagarna som han möter på Café David. 

– Ja, det blir mycket fotbollssnack. Och ännu mer var det när Ronnie var med här. Man märkte att det var en stor grej för vissa av deltagarna: att prata fotboll med Ronnie Hellström, säger Ulf när han minns tillbaka. 

Ger kraft och energi

Ulf beskriver sig som en givande person. Han berättar att han ger mycket till insamlingar. Men är noga att poängtera att volontärskapet på Café David och mötena där, även ger honom mycket. 

– Det ger mig kraft och energi. Att gå ut och sätta sig och prata med deltagarna, höra hur de har det – och att lära känna dem. Det är fint. Ju fler gånger man träffar dem, desto mer öppnar de upp sig. Jag lyssnar och förstår hur mycket ensamhet de möter i sin vardag. Det är tydligt hur otroligt mycket som Café David betyder för att skapa en gemenskap, säger Ulf. 

Snart har han varit volontär i tio år, men några planer på att sluta finns inte. Ulf tänker fortsätta så länge han kan. 

– Vi har gjort så mycket roligt. Våra utflykter är lite extra speciella, det kan vara en bowlingkväll, eller en MFF-match, eller som när vi åkte båt och turade mellan Helsingborg och Helsingör: Då är vi lite färre, kanske sex deltagare bara, och då får vi mer tid tillsammans och kan lära känna varandra lite bättre.  

Och om Ulf skulle få säga någonting till den som funderar på att engagera sig och bli volontär, så är hans budskap tydligt: 

– Gör det! Det ger så mycket tillbaka. Det är en väldigt fin upplevelse! 

Läs mer om att vara volontär på Skåne Stadsmission!

Fattigdom och hemlöshet maler ner dig

Hur är det att alltid vara hungrig?

Vi möter varje dag fler än 500 människor i våra öppna verksamheter. Medmänniskor som av olika anledningar inte har tillräckligt med mat för att äta sig mätta, eller en plats de kan kalla sitt hem.

Fler än 500 människor… och lika många öden, eller händelsekedjor, som lett fram till att just den personen kanske inte har tak över huvudet eller ens ett paket pasta i skafferiet.

Café David är andningshålet för många. Här serveras varm frukost 365 dagar per år. Vi har alltid öppet, alldeles oavsett hur snöigt, blåsigt eller regnigt det är där ute. För det är just när det regnar och blåser sådär riktigt Malmö-rått som det är allra viktigast att vi finns till.

När det regnar och blåser kommer människor in kalla och blöta. Ihopkurade. Kön för att duscha och byta kläder blir lång, berättar Boris Phefferkorn, som är platsansvarig för Café David i Malmö.

Café David – ”En ankarplats”

2023 har blivit ett år där vi är många som bryskt vaknat upp till en ny ekonomisk verklighet. En skyhög inflation har lett till 20 procent högre matpriser. Drivmedel, hyror och räntor är också högre än tidigare – vilket lett till att vi är många som letar extrapriser i matbutiken.

För de som redan innan inte hade någon marginal har de tuffa tiderna slagit ännu hårdare. Det är tufft just nu. Fattigdom och hemlöshet maler ner dig.

Det finns många ohjälpta människor ute på Malmös gator. För Lasse, en av våra ”stammisar” sedan många år, har Café David betytt mycket.

Han berättar:

Det är en ankarplats! När det stormar i livet är det skönt att kunna slå ankare här. Att kunna landa och ha någon att prata med.

Genom att bli månadsgivare till Skåne Stadsmission har du möjlighet att hjälpa oss, så att vi kan fortsätta att erbjuda:

 Näringsriktig frukost med gröt, ägg och kaffe
Möjlighet till dusch och ombyte till torra, rena kläder
Sovsäck vid behov
 Kontakt med sjuksköterska
Stöd och samtal med vår personal som alltid finns till hands

Läs mer här om hur du blir månadsgivare.

Personen på bilden har inget med texten att göra.

Carola fick sitt drömjobb när hon fyllde 60

Carola växte upp i en missbrukarfamilj och jobbade kommunalt i 34 år – innan hon plötsligt en dag sa upp sig. Hon hade nya planer.

– Jag fick mitt drömjobb samma år som jag fyllde 60, säger Carola som nu arbetar på Café David Skåne Stadsmission i Kristianstad.

En dag 2017 började Carola, som hon säger själv, att ”stortjuta”. Det blev startpunkten på ett helt nytt liv. Efter att hon hjälpt en vän att skänka saker till Stadsmissionen stannade de kvar och pratade. Då föreslog hennes väninna att hon kanske skulle bli volontär och plötsligt kom känslorna ikapp, uppväxten i en missbrukarfamilj och livets törnar sedan dess. Sagt och gjort, Carola blev volontär på Skåne Stadsmissions verksamhet i Kristianstad och älskade vad hon gjorde.

– All min lediga tid var jag här, säger hon. Jag bara brann för det och tog till och med ut semester för att kunna vara här så mycket som möjligt.

Pandemin slog hårt

Carola berättar att hon hade dåligt självförtroende och att hon alltid tänkt att hon inte klarade av saker. Men på Skåne Stadsmission förstod hon att hon visst kunde. Hon kunde massor. I samma veva fick Carola en ADHD-diagnos som också hjälpte henne att pussla ihop saker.

– Hela Skåne Stadsmission har hjälpt mig så mycket. Jag känner att jag kan saker och att jag bidrar, säger hon.

När pandemin kom 2020 fick Carolas volontärskap ett abrupt slut. På grund av smittorisken kunde hon inte vara med på ett helt år.

– Det tog mig verkligen så hårt, men jag var fast besluten om att återvända.

Och återvände gjorde hon. När restriktionerna för pandemin började luckras upp erbjöds Carola ett timvikariat. Och sedan en tillsvidaretjänst.

– Jag var helt överväldigad och så lycklig. Jag cyklade till mitt jobb direkt. När de andra frågade vad jag som jobbade natt gjorde där mitt på dagen, svarade jag att jag skulle säga upp mig, säger Carola och skrattar.

Firade på Café David

Nu jobbar Carola deltid på Café David och fortsätter som volontär.

– Jag fick mitt drömjobb samma år som jag fyllde 60. Jag firade faktiskt 60-årsdagen på Café David. Det var en fantastisk ära att få fira tillsammans med dem, jag känner flera av dem sen tidigare, säger hon. Just kontakten med deltagarna – och känslan att få bidra – är det som gör att Carola stortrivs med sitt arbete.

– Det kan vara små framsteg som någon gör, men som gör så stor skillnad för just den personen. Många vill inte ens se de här människorna. När någon av dem berättar att de har fått ett boende eller en praktikantplats så blir jag så glad! Jag är så fruktansvärt stolt att jobba här, avslutar Carola.

Bidra till vårt arbete varje månad – bli månadsgivare idag!

Maten blir dyrare – fler kommer till oss för att äta frukost

Den senaste månaden har allt fler kommit till oss för att äta frukost. Matpriserna har ökat med tio procent och det slår hårdast mot de som redan levde på marginalen.

Personalen på Café David berättar att många nya ansikten dykt upp bland besökarna den senaste tiden.

– Sedan några veckor har vi mött flera äldre par som kommer enbart för frukost. De kommer in och hämtar frukost, sätter sig tillsammans och äter och går sedan härifrån. De pratar inte med någon, ber inte om hjälp. Jag har förstått det som att de inte behöver något mer än mat. Man undrar ju hur de har det, säger Lotta som jobbat på Skåne Stadsmission i många år.

Till Café David är alla välkomna. Här frågar ingen efter din bakgrund eller vad du kommer ifrån. Den enda fråga du behöver svara på är vad du vill ha till frukost. Macka med ägg eller ost, gröt eller fil, kaffe eller te? Personalen finns till hands för den som vill prata, be om ett par nya skor eller kanske få träffa sjuksköterskan.

Gunilla är en återkommande gäst på Café David. Hennes man var sjuk länge. Till slut kunde hon inte arbeta, att ta hand om honom tog all tid.

– När han dog hade jag bara skulder kvar. Inga pengar. När jag inte kunde betala hyran blev jag vräkt, berättar hon.

Genom socialtjänsten fick Gunilla så småningom en liten lägenhet, men hon har det väldigt knapert ekonomiskt. När mat- och energipriserna började stiga blev livet ännu tuffare.

– Jag vet inte hur jag ska ha råd med elen. Jag köper mest mat som inte behöver lagas så att jag inte ska behöva sätta i gång spisen. Igår hittade jag rödbetssallad på extrapris, så då blev det min middag.

Frukosten och den sociala samvaron på Café David är livsviktig för Gunilla.
– Jag hade inte klarat mig om jag inte kunde komma hit för att äta och träffa folk.

Bilden av hemlöshet och utsatthet är ofta ganska stereotyp, och personalen får ofta frågor om vilka som egentligen behöver Skåne Stadsmissions hjälp.

– Många som börjar jobba här på blir förvånade över bredden av människor. Man har en bild av hur hemlöshet ser ut, man ser en alkoholiserad gubbe på en bänk. Men hit kommer så många olika människor, säger Boris som är platsansvarig på Café David i Malmö.

* Gunilla heter egentligen något annat. Alla berättelser om enskilda personer är avidentifierade av respekt för besökarnas integritet. Personerna på bilderna har inget med texten att göra. 

Skänk en frukost: 60 kronor!

Läs mer om Café David