Projektet Äldremissionen fokuserar på en målgrupp med växande behov

Skåne Stadsmission märker tydligt hur fattigdomen och ensamheten ökar bland äldre människor. I arbetet med Äldremissionen, ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden, har vi kunnat fokusera mer på en målgrupp med allt större behov.

– Jag längtar efter onsdagseftermiddagarna. Och det var väldigt längesen jag längtade efter någonting, säger en av deltagarna.

– Det brukar börja med att vi går dit för att hjälpa till med något litet, som att hjälpa dem med fjärrkontrollen, men sen… säger Lotta Nilsson, innan hon pausar och ser ut att fundera.

Hon är sedan ett år projektledare för Äldremissionen på Skåne Stadsmissions mötesplats Café David. Det är ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och har som mål att äldre i social och ekonomisk utsatthet ska få ökad egenmakt och ett ökat välmående.

Lotta Nilsson tar vid och fortsätter berätta om sina besök hos äldre människor, som alla lever ett utsatt liv med ett knapphändigt – om ens något – kontaktnät.

– Men sen upptäcker vi så mycket mer vid besöken: människor som lever i misär och som ibland har varken möbler eller några andra saker av värde, fortsätter hon.

76 hembesök i Malmö

Tillsammans med kollegan Boris Phefferkorn och många andra har Lotta under året gjort 76 besök hos människor i Malmö, i den delen av arbetet med Äldremissionen som går under beteckningen hembesök.

– Det bygger relationer. Viktiga relationer, säger Boris Phefferkorn och fortsätter:

–  Vi som gör hembesök får koll och människor som inte har någon, får plötsligt någon som hälsar på och som vill veta hur de mår. Det finns så många speciella möten att berätta om. En person vi träffade hade ingen säng, så vi fixade en säng och hjälpte till att bygga ihop den. En annan hade ingen att fira sin födelsedag med, men bjöd in oss, så då kom vi dit och fikade. Sådant kan betyda väldigt mycket, säger Boris.

Förutom hembesöken har en viktig del av arbetet med Äldremissionen varit de 37 tematräffarna som arrangerats under året. Aktiviteterna under träffarna har varierat mellan allt från schack- och bridgeturneringar till teaterbesök och en digitaliseringskurs. Det sociala umgänget deltagarna emellan har varit betydelsefullt.

”Jag har ju bara det här”

– Jag har ju bara det här, jag kommer hit och spelar kort. Annars har jag ingenting. Det är kul att få komma ut lite, säger en av deltagarna.

Även matlagningscirklarna, som leds av Eva Carlberg som är köksansvarig på Café David i Malmö, har varit populära. Sex deltagare har träffats åtta gånger. Mellan den inledande planeringsträffen och avslutningen har de sex deltagarna fått önska måltid varsin gång. Hittills har tre omgångar av matlagningscirklarna ägt rum.

– Jag vill inspirera deltagarna att testa nya maträtter och hitta billigare alternativ.  Jag planerar alltid ett budgetalternativ till varje träff, där man till exempel byter ut köttet mot linser, säger Eva Carlberg.

Även på matlagningscirklarna har det sociala umgänget varit en betydande komponent.

Redo för uppsökande arbete i Kristianstad

Lett till väldigt fina samtal

– Det här sättet att träffas har lett till väldigt fina samtal, där känslor och livsberättelser får ta plats, säger Eva Carlberg.

– Jag längtar efter onsdagseftermiddagarna. Och det var väldigt längesedan jag längtade efter någonting, säger en av deltagarna i matlagningscirkeln.

Och just livsberättelser är ett ämne som verksamheten i Kristianstad har tagit fasta på. Där träffas en grupp deltagare regelbundet för att fika och dela med sig av sina livshistorier.

En annan del av arbetet med Äldremissionen har varit den uppsökande verksamheten. Vid 133 tillfällen det senaste året har personal från Café David i Malmö gett sig ut i staden för att synas och skapa kontakter med äldre människor som har behov. Denna verksamhet bedrivs även från Café David i Kristianstad, där personalen har varit ute vid 22 tillfällen.