Inlägg

Hon är lyrisk efter fotokursen: ”Aldrig upplevt en sådan grupp”

Känslor. Mod. Skaparglädje och dokumentationslust. Under Skåne Stadsmissions fotokurs tillsammans med ABF i Kristianstad var autenticiteten och det ocensurerade i fokus.

– Det här var riktigt häftigt, säger en av deltagarna.

Inom ramen för Äldremissionen, ett Skåne Stadsmissionen-projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden, arrangerades kursen på Mötesplats Café David i Kristianstad, i samverkan med ABF Skåne Nordost. Under tio tillfällen träffades omkring halvdussinet deltagare, som alla lever i hemlöshet eller annan utsatthet, tillsammans för att lära sig att skapa fotomagi med blott en mobiltelefon.

Emma Blomberg

Deltagarna sågs i form av en studiecirkel i samverkan med ABF och den leddes av Emma Blomberg, verksamhetsansvarig för ABF i Kristianstad, som tidigare undervisat i fotografi på folkhögskola under tio års tid. Trots sin gedigna erfarenhet var tillfällena tillsammans med deltagarna på Skåne Stadsmission speciella, berättar Emma:

– Det var jättespännande. Jag har aldrig tidigare upplevt en grupp som direkt var så himla bra på att beskriva vad de såg. Ofta brukar jag lägga mycket tid på att instruera hur vi pratar om bilderna utan att värdera dem. Det behövde jag inte här. Ofta är många snälla och vågar inte riktigt associera fritt. Men här var alla så modiga direkt. Ingen var rädd utan det var väldigt autonomt och samtidigt tillåtande, så vi kunde analysera bilderna på många olika sätt.

Bidrog med perspektiv

Framförallt minns hon en av deltagarna och hans perspektiv på det som skapades.

– Han sa så kloka saker och tog med sig starka bilder. Och han tittade på de andras bilder med ett perspektiv som var viktigt för hela gruppen. Han sa vissa grejer som var så himla bra, säger Emma Blomberg.

Carola Micuda och Amanda Selerup

Vid mötestillfällena analyserade deltagarna alltså varandras bilder. Sen fick de med sig uppgifter som skulle göras till nästa gång. Vid analyserna visades fotona anonymt och deltagarna skulle beskriva sina känslor när de tittade.

– Det var det absolut roligaste. Alla diskussioner kring vad det var vi såg. Man tittade verkligen helt olika på bilderna. Det var så kul att vara med, berättar Carola Micuda, medarbetare på Mötesplats Café David i Kristianstad, och den som tillsammans med Amanda Selerup initierade träffarna.

***

Läs mer om projektet Äldremissionen!

***

Smakprov på deltagarnas bilder:

Projektet Äldremissionen fokuserar på en målgrupp med växande behov

Skåne Stadsmission märker tydligt hur fattigdomen och ensamheten ökar bland äldre människor. I arbetet med Äldremissionen, ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden, har vi kunnat fokusera mer på en målgrupp med allt större behov.

– Jag längtar efter onsdagseftermiddagarna. Och det var väldigt längesen jag längtade efter någonting, säger en av deltagarna.

– Det brukar börja med att vi går dit för att hjälpa till med något litet, som att hjälpa dem med fjärrkontrollen, men sen… säger Lotta Nilsson, innan hon pausar och ser ut att fundera.

Hon är sedan ett år projektledare för Äldremissionen på Skåne Stadsmissions mötesplats Café David. Det är ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och har som mål att äldre i social och ekonomisk utsatthet ska få ökad egenmakt och ett ökat välmående.

Lotta Nilsson tar vid och fortsätter berätta om sina besök hos äldre människor, som alla lever ett utsatt liv med ett knapphändigt – om ens något – kontaktnät.

– Men sen upptäcker vi så mycket mer vid besöken: människor som lever i misär och som ibland har varken möbler eller några andra saker av värde, fortsätter hon.

76 hembesök i Malmö

Tillsammans med kollegan Boris Phefferkorn och många andra har Lotta under året gjort 76 besök hos människor i Malmö, i den delen av arbetet med Äldremissionen som går under beteckningen hembesök.

– Det bygger relationer. Viktiga relationer, säger Boris Phefferkorn och fortsätter:

–  Vi som gör hembesök får koll och människor som inte har någon, får plötsligt någon som hälsar på och som vill veta hur de mår. Det finns så många speciella möten att berätta om. En person vi träffade hade ingen säng, så vi fixade en säng och hjälpte till att bygga ihop den. En annan hade ingen att fira sin födelsedag med, men bjöd in oss, så då kom vi dit och fikade. Sådant kan betyda väldigt mycket, säger Boris.

Förutom hembesöken har en viktig del av arbetet med Äldremissionen varit de 37 tematräffarna som arrangerats under året. Aktiviteterna under träffarna har varierat mellan allt från schack- och bridgeturneringar till teaterbesök och en digitaliseringskurs. Det sociala umgänget deltagarna emellan har varit betydelsefullt.

”Jag har ju bara det här”

– Jag har ju bara det här, jag kommer hit och spelar kort. Annars har jag ingenting. Det är kul att få komma ut lite, säger en av deltagarna.

Även matlagningscirklarna, som leds av Eva Carlberg som är köksansvarig på Café David i Malmö, har varit populära. Sex deltagare har träffats åtta gånger. Mellan den inledande planeringsträffen och avslutningen har de sex deltagarna fått önska måltid varsin gång. Hittills har tre omgångar av matlagningscirklarna ägt rum.

– Jag vill inspirera deltagarna att testa nya maträtter och hitta billigare alternativ.  Jag planerar alltid ett budgetalternativ till varje träff, där man till exempel byter ut köttet mot linser, säger Eva Carlberg.

Även på matlagningscirklarna har det sociala umgänget varit en betydande komponent.

Redo för uppsökande arbete i Kristianstad

Lett till väldigt fina samtal

– Det här sättet att träffas har lett till väldigt fina samtal, där känslor och livsberättelser får ta plats, säger Eva Carlberg.

– Jag längtar efter onsdagseftermiddagarna. Och det var väldigt längesedan jag längtade efter någonting, säger en av deltagarna i matlagningscirkeln.

Och just livsberättelser är ett ämne som verksamheten i Kristianstad har tagit fasta på. Där träffas en grupp deltagare regelbundet för att fika och dela med sig av sina livshistorier.

En annan del av arbetet med Äldremissionen har varit den uppsökande verksamheten. Vid 133 tillfällen det senaste året har personal från Café David i Malmö gett sig ut i staden för att synas och skapa kontakter med äldre människor som har behov. Denna verksamhet bedrivs även från Café David i Kristianstad, där personalen har varit ute vid 22 tillfällen.

Livsberättargrupper minskar ångest och ensamhet hos äldre

Äldre personer som deltar i samtalsgrupper upplever minskad ångest och ensamhet. Många känner också en större tilltro till framtiden och de var mer tillfreds med sina möjligheter att fortsätta åstadkomma saker i livet. Det visar en studie som Sveriges Stadsmissioner genomfört tillsammans med Linnéuniversitetet.

Syftet med beforskningen av projektet Äldres existentiella och psykiska hälsa var att undersöka hur deltagande i samtalsgrupper, så kallade livsberättargrupper, påverkar upplevd ensamhet, ångest, depression, hälsa och livskvalitet hos äldre personer.

Studien visar att äldre som utökat sitt sociala nätverk genom att delta i livsberättargrupper upplever minskad ångest och ensamhet. Drygt hälften känner också en större tilltro till framtiden. Samtliga som intervjuades beskrev positiva erfarenheter av deltagandet i livsberättargrupper och 97 procent av deltagarna skulle rekommendera en vän att delta.

Under samtalsträffarna ventilerades både sorg och glädje. Deltagarna upplevde att det varit viktigt att man fått berätta om positiva händelser också. Man hade varit med om så mycket roligt och kunde känna sig nöjd med det liv man levt. Deltagarna beskrev även att de kunde se på tidigare händelser i livet på ett annat sätt nu när de fått lite distans till det.

– För många deltagare har träffarna haft livsavgörande betydelse och det är roligt att så många fortsätter att träffas på egen hand efter avslutade samtalsgrupper, säger Marie-Louise Söderberg, projektledare, Sveriges Stadsmissioner.

Metoden som använts i livsberättargrupperna har tidigare testats inom det så kallade HÄLP-projektet vid Karolinska Institutet. Där erbjöds samtalsgrupper för äldre personer som var i riskzon för depression.

– Tidigare studier har visat samband mellan ensamhet och såväl fysisk och psykisk ohälsa som dödlighet. Att hitta effektiva metoder som erbjuder äldre en social gemenskap och ett sammanhang för att lindra eller förhindra ensamhet är därför angeläget. Att erbjuda samtalsgrupper, så kallade livsberättargrupper, med ett strukturerat upplägg är en relativt enkel och kostnadseffektiv insats som kan bidra till att lindra ensamhet hos äldre, säger Ulla Peterson, universitetslektor vid Linnéuniversitetet Kalmar.

Konferens 9 maj
Resultaten från projektet Äldres existentiella och psykiska hälsa kommer att presenteras under konferensen ”Hjälp till att synliggöra och förebygga äldres ensamhet”, som arrangeras av Sveriges Stadsmissioner med finansiering av Postkodlotteriet, den 9 maj i Stockholm. Deltagare från studien finns på plats, Gunilla Röör och Åke Lundqvist från Stadsteatern kommer att läsa ett urval av livsberättelser från skriften ”Livet – värt att dela” som beskriver projektet och deltar gör även Barbro Westerholm, riksdagspolitiker, och Dagny Carlsson, bloggare.

Om projektet Äldres existentiella och psykiska hälsa
Hösten 2016 startade Sveriges Stadsmissioner projektet “Äldres existentiella och psykiska ohälsa”, tillsammans med Föreningen Mind och S:t Lukas och med finansiering av Svenska Postkodlotteriet. Syftet var att förebygga depression, ge ökad mening och delaktighet i livet för äldre som är ensamma. Livsberättagrupperna testades som modell först av Stockholms Stadsmission och när man såg att den var framgångsrik togs modellen vidare till andra stadsmissioner och även andra organisationer.
Deltagarna i livsberättargrupperna var i åldrarna 62-95 år och totalt har 31 livsberättargrupper genomförts av Stadsmissionen under perioden 2017 – 2018. Samtalsgrupperna har genomförts på åtta orter runtom i landet: Stockholm, Linköping, Uppsala, Västerås, Göteborg, Malmö, Kalmar och Eskilstuna. I utvärderingen fick deltagarna besvara en enkät före och efter deltagandet samt efter sex månader. Individuella intervjuer genomfördes också med elva deltagare.

Om Sveriges Stadsmissioner:
Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro. På Stadsmissionens öppna mötesplatser välkomnas man med en värmande måltid, gemenskap, möjligheten att vila och tvätta sig. Du erbjuds vägledning ut ur din utsatta situation. För äldre finns mötesplatser, livsberättargrupper och äldreboende – det ser litet olika ut på olika orter.

Om PostkodLotteriet:
Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges mest populära lotterier med nära en miljon kunder. Under varumärket finns även bingo och skraplotter online och en rad populära tv-program, bland annat Postkodmiljonären som sänds i TV4. Överskottet från Postkodlotteriets produkter går till fler än 50 ideella organisationer och effekten av medlen kommuniceras via #postkodeffekten. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet genererat 9,4 miljarder till välgörenhet och samtidigt gjort fler än 1 000 svenskar till miljonärer. Operatörsbolag för Svenska Postkodlotteriet är Novamedia Sverige AB som också äger konceptet.

Fler äldre kommer till oss

Vi på Skåne Stadsmission möter människor som av olika anledningar hamnat i hemlöshet och utsatthet. Vi ser ofta förändringar i samhället tidigt och på senare tid har vi upplevt en oroande ökning av äldre människor som lever i fattigdom.

2017 larmade vi om en ökning av äldre personer som kom till oss på Nattjouren. Under det året kom sex personer som var äldre än 70 år till Nattjouren, där de spenderade totalt 341 nätter. Deras komplicerade livssituation gör det svårt att hjälpa dem vidare till ett mer permanent boende.

Till Café David kommer många pensionärer för att äta frukost eller subventionerad lunch. De vittnar om hur svårt det är att få ekonomin på äldre dar att gå ihop. Även på Stadsmissionshälsan har vi sett en ökning av äldre personer som söker stöd och vård. Antalet besökare i åldern 51-70 år och uppåt har ökat och vi möter fler ekonomiskt utsatta äldre.

 

”Min fru är sjuk och alla våra pengar går till henne.
Jag har sådan värk men att gå till sjukgymnast kostar för mycket.”
Man, född 1953

 

 

Enligt en rapport från PRO från 2015 har antalet äldre med inkomster under EU:a relativa fattigdomsgräns ökat kraftigt. När rapporten släpptes handlade det om fler än 300 000 personer, sedan dess har siffran legat mellan 200 000 och 300 000. Enligt PRO finns dessutom ytterligare en halv miljon äldre som bara har den låga garantipensionen – trots att många av dem har arbetat hela livet. 80 % av dessa är kvinnor.

 

”Mina leder är väl använda och det börjar kännas. Jag skulle behöva en ny säng, men jag har inte råd. Den jag har är över 30 år gammal så jag är lite mörbultad då jag kliver upp.”
Kvinna, född 1937

 

Som mest kan garantipensionen bli 8 254 kronor för ensamstående och 7 363 kronor i månaden för gifta, enligt Pensionsmyndigheten. Den som får garantipension kan också få bostadstillägg. 2018 får cirka 290 000 pensionärer det tillägget. Bostadstillägget är skattefritt och betalas ut med maximalt 5 560 kronor per månad (2018), enligt Pensionsmyndigheten.

Konsekvensen av att leva på låg inkomst blir naturligtvis att det är svårt att få ihop till det nödvändigaste. Vi på Skåne Stadsmission möter äldre som när hyran är betald knappt har så det räcker till mat. Sociala aktiviteter, eller sådant som glasögon, läkarbesök, mediciner och tandvård blir då svårt att klara av.

”Jag lever på existensminimum. Nu klagar hemtjänsten på min dammsugare
och säger att jag behöver köpa en ny, men jag har inte råd.”

Man, född 1942

Fotnot: Skåne Stadsmission respekterar deltagarnas integritet, därför har personerna på bilderna ingenting med texten att göra. Citaten, som bearbetats språkligt men inte innehållsmässigt, kommer från äldre människor som Skåne Stadsmission haft kontakt med åren 2016-2018.