Skåne Stadsmission varnar: Reglerna måste ändras – nu

Inte sedan 1990-talet har det ekonomiska läget varit värre. Inflation och energikris, räntor och matpriser som stiger, är faktorer som påverkar många av oss.

För människor som är – eller befinner sig i riskzonen för att bli – hemlösa, har det dessutom blivit ännu svårare att få hjälp av kommunerna. Det måste ändras. Nu.

För sex år sedan konstaterade Socialstyrelsen att det fanns fler än 33 000 människor i Sverige som levde i hemlöshet. På ett nationellt plan är det den senaste officiella siffran vi har att luta oss mot, eftersom Socialstyrelsen inte gjort någon övergripande kartläggning sedan dess.

Men vi kan nog konstatera att siffran sedan dess stigit. Det kan både vi på Skåne Stadsmission och andra viktiga aktörer i civilsamhället vittna om.

Den strukturella hemlösheten – alltså människor som är, eller riskerar att hamna i, hemlöshet på grund av ekonomiska skäl, utan att de har en bakomliggande social problematik – ökar.

Till skillnad från hur det ser ut på riksplanet, så finns det på vissa håll officiellt kommunicerade siffror att beakta lokalt. Men går det att luta sig mot dem – beskriver de hur det faktiskt ser ut?

I november gick Malmö stad ut och kommunicerade att antalet hemlösa vuxna och barn sjunkit från 2532 personer, till 1782 personer. ”En indikation på att socialtjänstens arbetssätt fungerar och att bostadssituationen i Malmö håller på att förbättras för hushåll som inte är etablerade på bostadsmarknaden”, menade man.

Men riktigt så rosenskimrande är inte verkligheten. För även om det absolut finns insatser och initiativ som är lovande, så säger just de siffrorna inte så mycket om hur det egentligen ser ut. Siffrorna visar nämligen hur hemlösheten ser ut i de målgrupper som socialtjänsten aktivt arbetar mot – inte hur hemlösheten ser ut i stort. De flesta av Malmös medborgare som inte har några andra kända problem än att de är för fattiga för att ta sig in, eller hålla sig kvar, på bostadsmarknaden får ingen hjälp av socialförvaltningen. De saknas i statistiken. Men de finns i allra högsta grad i verkligheten. Och de har blivit fler. Och om ingenting förändras, kommer de i lågkonjunkturens kölvatten att bli ännu fler.

Det är helt avgörande att vi säkerställer och förebygger att fler människor inte blir av med sitt boende på grund av en ökande arbetslöshet eller en skenande ekonomisk utsatthet.

Vi på Skånes Stadsmission möter dagligen människor som vittnar om en mer restriktiv biståndsbedömning med fler avslag. Vi menar att det har skett en förskjutning och en hårdare tillämpning av socialtjänstlagen. Något som inte är unikt för Malmö, tvärtom: I Sveriges Stadsmissioners kartläggning av utvecklingen i de tio kommuner där Stadsmissionen bedriver verksamhet, ser vi hur kommunala tjänstemän vittnar om hur ekonomiska aspekter får spela större roll, till nackdel för hjälpsökande medborgare.

Vi ser också att tröskeln innan du som hjälpsökande får stöd av socialtjänsten har höjts – och att det rent allmänt finns en okunskap inom kommunerna kring hur de verkliga problemen ser ut.

Det finns ett flertal faktorer som riskerar att ett ojämlikt samhälle cementeras ytterligare i sin grund. SCB:s rapport förra veckan påvisade också det vi sett: att klyftorna bara ökar. Det mönstret måste brytas. Vi kräver ett strukturerat och effektivt arbete för minskad hemlöshet, som bygger på att staten tar ett större ansvar. Hemlöshet är ett nationellt problem som drabbar hela landet och det behövs tydlig styrning. Inte minst i tider som dessa.

Sveriges Stadsmissioners tre krav:

  • En socialtjänst som ger bostadslösa hopp

Socialtjänstlagen måste reformeras så att bostadsförsörjningsansvaret blir ett tydligt och skarpt verktyg. Det behöver framgå i lag att socialtjänsten ska arbeta evidensbaserat. Vi måste en gång för alla säkerställa att nolltolerans mot att barn drabbas av strukturell hemlöshet införs. Ge barnfamiljer i sådana situationer en tydlig bostadsgaranti.

  • Ingen ska vräkas – förebyggande arbete kan inte vara valfritt

Ge Socialstyrelsen ett tydligt uppdrag att införa ett strukturerat vräkningsförebyggande arbete i alla kommuner. Det måste bli obligatoriskt. Kommunerna behöver samverka med såväl kommunala som privata hyresvärdar för att drastiskt minska antalet vräkningar. Det behöver sättas stopp för att barnfamiljer vräks.

  • Riv trösklarna till en bostad för alla

Regeringen behöver ta fram skarp lagstiftning baserat på utredningen Sänk tröskeln till en god bostad, där en ny tydlig bostadsförsörjningslag är avgörande. Reglera och sänk vilka krav som hyresvärdar får ställa på hyresgäster för att teckna kontrakt. Understryk allmännyttans ansvar för socialt hållbar bostadsförsörjning. Uppmuntra privata hyresvärdar att samverka för en ökad social hållbarhet. Ta tag i frågan om att utveckla ett nationellt system för socialt hållbara bostäder.

Den negativa utvecklingen av hemlösheten och kommunernas allt hårdare praxis för stöd med bostad är en skarp varningssignal. Regeringen måste agera nu för att minska hemlösheten. Det är hög tid att få viktiga reformer på plats för att säkra tillgången till långsiktiga och trygga boenden. Vi menar att alla ska ha rätt till en bostad – en plats att kalla sitt hem. Stäng för allt i världen inte den dörren.

***

Vi uppmuntrar Malmö stad och övriga skånska kommuner att kroka arm med oss. Nämnda krav borde även ställas från er. Lagändringar och en reformerad socialtjänstlag, eller annat lagrum som stärker kommunernas ansvar för boendefrågan, kommer göra det kommunala uppdraget enklare och effektivare.

En statlig styrning och ett statligt ansvar kommer avlasta och minska risken för medborgare att bli bemötta annorlunda beroende på vilken kommun de söker hjälp i.

En statlig styrning och ett statligt ansvar kommer göra det enklare att följa upp att alla de vackra kommunala policy-orden också får en betydelse på riktigt.

Tillgången till ett tryggt och varaktigt boende är en mänsklig rättighet och måste gälla alla. Barn som vuxna.

SANDRA GRAHN, socialchef och tf direktor på Skåne Stadsmission

***

HÄR kan du läsa mer om Hemlös 23, Sveriges Stadsmissioners årliga rapport.

HÄR kan du ladda hem Hemlös 23.

HÄR kan du läsa mer om Skåne Stadsmissions arbete kring hemlöshet.

Skattereduktion – underlag till dig

Han blir ny direktor på Skåne Stadsmission

I mars 2023 tillträder Anders Pramborn som direktor för Skåne Stadsmission. Anders kommer från tjänsten som affärsutvecklingschef, COO och vice vd i företaget Prima Vård. 

– Jag ser fram emot att bygga vidare på den kunskap och kompetens som finns i Skåne Stadsmission, för att stärka organisationens roll som en viktig aktör i den sociala välfärden i Skåne, säger han.

Anders Pramborn är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av insatser för människor i utsatthet, men har också gedigen kompetens inom organisationsutveckling och ledarskap inom både den offentlig och privata vårdsektorn

–  Anders har bred och lång erfarenhet av socialt arbete inom både den offentliga och privata vårdsektorn. I vår strävan efter att skapa en tryggare långsiktig finansiering och utveckling av våra verksamheter kommer Anders kunna bidra med viktiga egenskaper och kunskap. Behovet är stort av våra insatser i samhället för människor i utsatthet och vi ser möjligheter att öka vår närvaro och engagemang i Skåne och ytterligare medverka till ett medmänskligt samhälle, säger Carina Brorman, styrelseordförande i Stiftelsen Skåne Stadsmission.

Anders Pramborn efterträder Lena Wetterskog Sjöstedt.

Ensam mamma: ”Stadsmissionen är en livlina för mig”

Det var tufft redan innan pandemin. Melanies son mådde inte bra, och ofta hade de svårt att få pengarna att räcka till hyra, mat och kläder. Nu är det nästan omöjligt.

– När räkningarna är betalda finns det bara en liten summa kvar på kontot. Med det klarar jag absolut inte hela månaden. Maten och pengarna är ofta slut omkring den nionde. Då är det långt kvar till nästa utbetalning. Läkarbesök, mediciner, och så vidare, det går inte, säger hon.

Melanie är ensamstående och har kommit till Skåne Stadsmission då och då under de senaste tio åren, när det varit extra svårt.

När hon tänker på mat som hon brukade köpa men inte längre har råd med kommer ångesten smygande.

– Att inte ha tillräckligt med mat till sitt barn är en hemsk känsla. Att inte kunna välja bra och nyttig mat känns också jobbigt. Brist på vitaminer är inte bra för någon människa. Det ger mig sådan ångest. Ångest över att inte kunna göra något i mitt liv. Bara överleva och överleva. Kämpa och kämpa, dag ut och dag in.

Att leta begagnat tar tid

Som sjukpensionär har hon sämre och bättre perioder. När sonens skolgång fungerat bra och hon haft mindre värk har hon kunnat lägga tid på att jaga extrapriser och leta kläder på second hand.

– Men det tar hela dagen. Och ju äldre sonen blir desto svårare blir det att hitta kläder som funkar för honom. Han vill ju inte sticka ut. Han är redan ensam, har inte så många kompisar. Då vill man vara som alla andra.

Att ta sig runt kan vara en utmaning.

– Bussbiljetter är ganska dyra faktiskt. För den som kan cykla eller promenera, som fortfarande är frisk, kan spara in på buss genom att cykla. Går man med en rullator eller kryckor så blir det väldigt svårt att ta sig till olika affärer för att köpa det som finns på rea just då. Melanie vittnar om att de kraftiga prisökningarna i år gör livet mycket svårt. Hon oroar sig ständigt för oförutsedda utgifter.

”En oas”

Hon beskriver samvaron på Skåne Stadsmissions Unga Forum som en oas.

– Det är en chans att få andas ut. Känna att detta kommer gå bra. Det betyder jättemycket för alla oss föräldrar och barn. Jag hoppas att alla som skänker pengar till Stadsmissionen verkligen förstår hur mycket det betyder, säger hon.

Hon minns fortfarande den första gången hon och sonen var på julfest på Skåne Stadsmission. Hon minns maten, gemenskapen och julklapparna de fick med sig hem.

– Min son byggde lego hela natten sedan. Det var så fint att se. Han pratade länge om tomten som kom på besök, om personalen och lekarna.

Även om livet är riktigt jobbigt just nu känner Melanie en trygghet i att veta att Stadsmissionen finns.

– Är man ledsen och orolig finns alltid ett gott hjärta på Unga Forum, en underbar och medmänsklig personal som finns för oss alla föräldrar och barn. Det betyder allt. Utan er vore inte detta möjligt, vi föräldrar och barn skulle aldrig klara denna mardröm, nu när allt är så dyrt. Nu när det är så väldigt oroliga tider. Att veta att man inte är ensam i en krissituation betyder också allt. Stadsmissionen är en livlina för mig. Ni kan vara avgörande i en människas liv när allting känns mörkt och svårt.

STÖTTA BARNFAMILJER I JUL – BIDRA HÄR

Information till kunder i Matmissionen/Information for customers in Matmissionen

(In English below, Arabic, Persian and Somali as pdf)

Forskare Elinn Leo Sandberg från Lunds Universitet genomför deltagande observationer i Matmissionen på Mobilia. Dessa sker som ett led i att samla in kunskap till forskningsprojektet ”Trosbaserade organisationers matdistribution”.

Observationerna äger rum i butiken den 18/1 kl. 11-14, den 2/2 kl. 12-15, den 10/2 kl. 11-14 och 15/2 kl. 15-18. Fler datum tillkommer våren 2023, vi meddelar dessa via Facebook och i butiken. Genom att vistas i butiken på angivna datum och tider, samtycker du till att delta i forskningsprojektet. Här under får du mer information om projektet och vad det innebär att delta.

Elinn Leo Sandberg, forskare som genomför observationerna.

Hur går studien till?
Denna information ges till dig som kund och medlem i Matmissionen. I studien studeras Stadsmissionernas och Svenska kyrkans matdistribution i Sverige. På Matmissionen i Malmö genomförs observationer samt enskilda intervjuer med kunder som tackar ja till det. Projektet vill förstå vilka funktioner, betydelser och motiv som kopplas till försäljning och utdelning av mat för både er som kunder och organisationernas medarbetare och ledning. Vi vill med andra ord ta reda på hur du som handlar mat tycker att det fungerar och hur verksamheten är upplagd. Observationerna syftar till att studera det sociala samspelet och bidra till klargörande beskrivningar om vad som karaktäriserar en social matbutik. Hur fungerar det att handla här?

Observationerna dokumenteras genom fältanteckningar. Ingen ljud eller bildupptagning förekommer. All information som antecknas anonymiseras, ditt namn eller annan personlig information kommer inte att antecknas.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Ditt deltagande är frivilligt, du kan välja att handla vid en annan tid eller dag om du ej vill bli observerad och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet genom att lämna butiken. Det finns inga risker med att delta i studien, möjligen kan du uppleva ett obehag genom vetskapen om att en forskare studerar verksamheten. Det utgår inget försäkringsskydd eller ersättning.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer samla in och registrera information. Från observationerna i butiken sammanställs fältanteckningar. Lunds universitet hanterar dessa uppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi kommer att spara materialet på ett säkert sätt så att ingen obehörig kommer åt det.

Vad händer med resultaten?

Resultaten kommer att publiceras i form av en avhandling och artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Forskare kommer även att berätta om undersökningen på konferenser och föreläsningar  där andra forskare och personer som arbetar med matdistribution deltar. Vi har möjlighet att skicka en populärvetenskaplig sammanfattning av resultatet när studien är klar, du får den genom att kontakta oss via mejl.

Ansvariga för studien

Forskningshuvudman för projektet är Lunds universitet, Socialhögskolan. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för forskningsprojektet. Forskningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är Dnr 2022-02413-01. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta forskarna eller ta kontakt med Elinn i butiken.                                                       

Ansvarig forskare docent Anna Angelin, anna.angelin@soch.lu.se, 0709 15 07 63

Doktorand Elinn Leo Sandberg, elinn.leo_sandberg@soch.lu.se, 0735 35 17 56

Socialhögskolan Lunds Universitet, Box 23, 221 00 Lund, Sweden

Information for customers in Matmissionen

Researcher Elinn Leo Sandberg from Lund University conducts participant observations in the store Matmissionen at Mobilia. These occur as part of gathering knowledge for the research project ”Food distribution by faith-based organisations”.

Observations will be conducted in the store on 18/1 at 11-14, 2/2 at 12-15, 10/2 at 11-14 and 25/2 at 15-18. We will announce eight more dates via Facebook and in the store. By being in the store on the specified dates and times, you agree to participate in the research project. Below you will find more information about the project and participation.

Elinn Leo Sandberg, PhD researcher carries out the observations.

How does the study work?
This information is provided to you as a customer and member of Matmissionen. The research focuses on food distribution from the City Missions and the Church of Sweden. At Matmissionen in Malmö, observations and individual interviews are carried out with customers who agree to it. The project wants to understand which functions, meanings and motives are connected to the sale and distribution of food for both you as customers and the organisations’ employees and management. In other words, we want to find out how it works for customers and how the store is set up. The observations aim to study social interaction and contribute to clarifying descriptions of what characterises a social grocery store. How does shopping here work?

The observations are documented through field notes. No sound or image recording occurs. All information recorded is anonymised; your name or other personal information will not be noted.

Possible consequences and risks of participating in the study

Your participation is voluntary, and you can choose to shop at another time or day if you do not want to be observed, and you can cancel your participation at any time by leaving the store. There are no risks involved in participating in the study; possibly, you may experience discomfort through the knowledge that a researcher is studying the store. There is no insurance coverage or compensation.

What happens to the data?

The project will collect and register information. Field notes are compiled from the observations in the store. Lund University handles the data in accordance with the EU’s data protection regulation (GDPR). We will store the material securely so no unauthorised person can access it.

What happens to the results?

The results will be published as a thesis and articles in scientific journals. Researchers will also discuss the research at conferences and lectures where other researchers and people working with food distribution participate. We can send a popular science summary of the results when the study is finished, if you contact us.

Responsible for the study

The research lead for the project is Lund University, School of Social Sciences. Research principal means the organisation responsible for the research project. The Ethics Review Authority approves the research; the diary number for the review at the Ethics Review Authority is Dnr 2022-02413-01. If you have any questions, you are most welcome to contact the researchers or contact Elinn in the store.

Responsible researcher Associate Professor Anna Angelin, anna.angelin@soch.lu.se, 0709 15 07 63

PhD Elinn Leo Sandberg, elinn.leo_sandberg@soch.lu.se, 0735 35 17 56

School of Social Work, Lund University, Box 23, 221 00 Lund, Sweden

Somaliska

Persiska

Arabiska

Snart öppnar vinterns värmestugor

Den 1 december öppnar vi dörrarna till Malmös två värmestugor. Efter ett omfattande arbete för att hitta och rusta upp lokaler är vi glada över att detta år kunna driva de två nattöppna värmestugor som vi vet är så viktiga för Malmöbor i hemlöshet.

Malmös värmestugor är ett komplement till övriga insatser som finns i staden för människor i hemlöshet. Sedan kommunen för några år sedan beslutade sig för att minska antalet platser i sina härbärgen, och begränsa vilka målgrupper som har tillträde dit, har vi sett ett stort behov av varma platser för människor som annars riskerar att frysa ihjäl utomhus under årets kallaste månader.

En värmestuga definieras i detta sammanhang som en plats inomhus för värme och tak över huvudet, matservering och plats att vila. Under eller i anslutning till öppettiderna finns stöd, rådgivning och informationsinsatser med individuellt fokus, i syfte att kunna förbättra situationen för besökarna. Hänvisning till andra aktörer såsom myndigheter och sjukvård liksom till andra organisationer i upparbetad samverkan görs vid behov.

Värmestugorna drivs av Skåne Stadsmission, Röda Korset Malmökretsen, Svenska kyrkan Malmö samt Fryshuset, genom ett idéburet offentligt partnerskap med Malmö stad. Värmestuga Ung riktar sig till unga vuxna i åldern 18 – 25 år och Värmestuga Vuxen till de som är över 25.
Vintern 2020/2021 kunde vi på grund av lokalbrist enbart bedriva Värmestuga Ung. Därför är vi extra glada att i år kunna slå upp portarna till båda värmestugorna.

Värmestugorna har öppet nattetid, december till mars, och verksamheten drivs av anställd personal tillsammans med volontärer som engageras genom de ansvariga organisationerna. Den som har behov av att komma till en värmestuga kan kontakta någon av organisationerna som står bakom dem, eller gå via Malmö stads sociala jour. Av säkerhets- och integritetsskäl lägger vi inte ut adresserna offentligt.

Den som behöver hjälp kan vända sig till:
Café David, Malmö: Malmgatan 14, info@skanestadsmission.se
Röda Korsets hus i Malmö: huset.malmo@redcross.se

Den som vill stötta värmestugorna kan anmäla sig som volontär till volontar@varmestugamalmo.se.
Vi har också stort behov av saker som kan lämnas till Grönegatan 36 i Malmö, öppet vardagar 8-16 med extra öppet till 18 tisdagar och torsdagar.

Vi behöver
Varma vinterkläder, strumpor mm.
Filtar som kan tvättas
Gafflar och skedar
Tallrikar
Muggar
Engångsmuggar, engångsbestick och engångsförpackningar för mat
Kaffe

Oscar Zia sjunger Stilla Natt

Det finns barn i Skåne som går hungriga i jul. Inflationen drabbar familjer i utsatthet hårt. Det står i fokus i Skåne Stadsmissions julkampanj 2022, med stämningsfull sång av Oscar Zia.

– Jag ser fram emot att åka hem till Skåne och fira jul med familjen. Det finns en känsla av frid på julen som jag tycker mycket om. Då känns det extra hemskt att tänka på att det finns barn som inte får uppleva det. Som inte får känna det där julpirret, säger Oscar Zia.

Hans schema är späckat. Mello har gjort Holmeja-pågen folklig och när vi pratar på telefon är han på gymmet i Stockholm, dit han flyttat. Att ta sig tid att åka ner till Malmö och spela in en jullåt var inget svårt beslut.
– Det känns fint att få sjunga in sin egen version av en sång man sjungit i tid och otid, på skolavslutningar och i luciatåg. Och fint att göra det för en organisation som gör så mycket bra för människor i utsatthet. Oscar Johansson som arrangerat och producerat låten är en person jag har stor respekt för och gillar att jobba med, så det kändes också kul, säger han.

Stilla Natt

Oscar Zia och Oscar Johansson i studion i Malmö. Foto: Roger Nellsjö

Malmöbaserade musikern Oscar Johansson står bakom flera av Skåne Stadsmissions jullåtar. Hans version av julklassikern Stilla Natt med Oscar Zias sång – på skånska så klart – ramar in en kampanjfilm om att inte få fira en jul i överflöd.

Temat i år är mer aktuellt än någonsin: hunger och fattigdom. För vi känner ju alla av de höga matpriserna. Och värst är det för barn i utsatta familjer.
– Julen är ju egentligen bara materiell galenskap, en tradition som vi har hittat på. Vi har bestämt att julen ska förknippas med mat och julklappar, och då blir det så himla konkret att alla inte har det så fett, säger Zia.

I år är fjärde året i rad som julens kampanjfilm frontas av en känd musiker med koppling till Skåne. Oscar Zia har sällskap av Nina Persson (Hej tomtegubbar), Johan Karlsson/Familjen (Nu är det jul igen) och Magnus Tingsek (Mössens julafton).
– Det är verkligen en fin lista att läggas till, säger han.

Ge en gåva!

Hemlöshetsfrågan måste lyftas från socialtjänsten – hela kommunens ansvar

HEMLÖSHETSKARTLÄGGNING 2022. Antalet hemlösa barnfamiljer som Malmös socialtjänst möter fortsätter att minska. Den årliga kartläggning som presenterats idag ger en bra bild av hur socialtjänsten arbetar och att de insatser som görs för människor som får stöd ofta fungerar mycket bra. Skåne Stadsmission vill dock påminna om att statistiken inte ger en sann helhetsbild.

– Vi möter många som faller mellan stolarna, som socialtjänsten inte har kontakt med. Sedan 2019 har socialtjänsten inte längre uppdraget att arbeta med hemlösa som inte har en omfattande social problematik, ofta kallat ”strukturellt hemlösa”. Detta gör att kartläggningen utelämnar människor i Malmö som lever i en osäker boendesituation, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Skåne Stadsmission ser med glädje att det omfattande arbete som socialtjänsten genomfört sedan katastrofsiffrorna 2018 har gett positiva resultat. En viktig anledning till att antalet barnfamiljer i strukturell hemlöshet sjunkit så mycket i statistiken är att många av de människor som fick akut stöd 2018–2019 nu har kunnat överta sina hyresavtal. En annan anledning är det minskade asylmottagandet, vilket gör att barnfamiljer på flykt nu inte kunnat få skydd i Sverige utan befinner sig på andra platser i världen.

– Det är bra att det finns färre hemlösa barn i Malmö idag än för några år sedan, men vi ser ändå med oro på utvecklingen. Vi vet att närmare 50 000 personer* i Malmö inte har pengar till det nödvändigaste. Det innebär både akuta och långsiktiga risker för såväl individer som samhälle, säger Sandra Grahn.

Sedan början av 2022 söker sig allt fler människor till Skåne Stadsmission i Malmö för att de inte får sin ekonomi att gå ihop. Den sociala matbutiken Matmissionen har tvingats stoppa antagningen av nya medlemmar, eftersom man inte har kapacitet för fler än de 4 000 personer som idag är registrerade. Nya grupper, många äldre personer som inte tidigare sökt hjälp, kommer för att äta frukost eller be om kläder eftersom de helt enkelt inte har pengar till det nödvändigaste. De flesta av de här människorna är inte hemlösa, men lever under extremt utsatta förhållanden.

– Det har byggts en hel del bostäder i Malmö, vilket är bra. Men de nya lägenheter som har byggts har så hög hyra att många som precis klarat sig tidigare nu får stora problem när matpriserna stiger. Det behövs fler hyresrätter som människor har råd med, säger Sandra Grahn och fortsätter:

– I grunden är det en brist på en socialt hållbar bostadspolitik, och en tydlig signal till kommunledningen att de måste sluta se hemlöshet och fattigdom som en fråga enbart för socialtjänsten. Inte minst när man nu har börjat tolka rättspraxis som att strukturell hemlöshet inte är en fråga för socialtjänsten – då måste frågan hanteras av någon annan.

Skåne Stadsmission menar att kommunstyret måste ta ett helhets ansvar för både hemlöshets- och fattigdomsfrågan.

– Vad är det för stad vi vill ha? Just nu är det ju väldigt populärt att prata om hårda tag mot kriminalitet, men vi tror att om man ger människor förutsättningar att få tak över huvudet, mat i magen och en tro på framtiden, så ökar tron på samhällskontraktet och därmed också människors önskan om att följa regler och bidra till det allmänna, säger Sandra Grahn.

Något måste hända nu. Många människor i Malmö levde redan på marginalen, nu när inflationen pressar upp matpriser och räntor är vi mycket oroliga för framtiden.

* Siffran kommer från den fattigdomsrapport som Sveriges Stadsmissioner släppte i oktober där vi tagit fram unik statistik från SCB över den ekonomiska utsattheten. Den visar att 14,4 procent av malmöborna, cirka 50 000 personer, levde med låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd 2020.

Hållbar accessoarkollektion när Glitter och Remake samarbetar

Samarbetet mellan Skåne Stadsmission och Bergendahls tar nu ytterligare ett kliv framåt när Glitter lanserar en unik och hållbar kollektion i utvalda butiker.

Skåne Stadsmissions återbruksvarumärke Remake har tillsammans med Glitter tagit fram scrunchies, necessärer, väskor, halsband och armband av
återvunnen textil, garn och knappar.

– Det har varit jätteroligt att jobba med produkterna till Glitter. Jag gillar att vara kreativ utifrån begränsningar. När man arbetar med återbruk måste man
lösa det med vad man har, säger Ava Hanning på Remake (till vänster i bild ovan), som har designat kollektionen som sedan producerats av ett team av medarbetare och människor i arbetsträning.

Kollektionen är en del av det samarbete som Bergendahls och Skåne Stadsmission startade våren 2022 för att stötta människor i långvarig arbetslöshet till sysselsättning. I våra sociala företag arbetar vi med människor som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. Genom inkluderande arbetsintegration kan det klimatsmarta varumärket Remake bidra till såväl social som miljömässig hållbarhet – någon som vi är glada att Glitter vill bidra till.

– Jag tycker att vårt samarbete med Skåne Stadsmission är superviktigt. En viktig del i Bergendahls hållbarhetsarbete är mångfald och inkludering. Vi vet hur viktigt det är att ha ett jobb att gå till. Sen finns det dessutom ett genuint intresse för design och skapande i vår familj, så det känns extra kul att Glitter också kan göra just det här projektet tillsammans med Skåne Stadsmission, säger Sophia Bergendahl.

Remake-kollektionen kommer säljas exklusivt i dessa utvalda Glitter butiker:
Stockholm: Sergelgatan, Göteborg: Nordstan och Malmö: Emporia.

Hållbart designsamarbete skapar unika handgjorda ljudtavlor

AB Småland, Skåne Stadsmission och malmöföretaget Poasana har inlett ett gränsöverskridande designsamarbete med hållbarhet i fokus från olika perspektiv. Idag lanseras deras unika ljudabsorbenter där de tre organisationerna har bidragit med sina olika kompetenser.

– Det här samarbetet är som en ”match made in heaven” och ”win-win” för alla. Det är kul att man kan göra något med estetik inblandat när det gäller akustik. Här lyfter vi ihop våra världar och gör något nytt, alldeles unikt med våra olika kompetenser och material. Vi har skapat ljudtavlor för hemmiljö. Det är ett hantverk, det är vackert och det är återbruk, säger Christel Breum försäljningschef på Skåne Stadsmission.

De tre organisationerna samlas kring hållbarhet och hälsosam miljö, hållbara jobb, hållbara människor och hållbara produkter är några infallsvinklar. De handgjorda tavlorna är designade av AB Småland, Skånes Stadsmission står för tyg och sömnad medan Poasana bidrar med grundmaterial och idén till ljudabsorbenterna.

Skåne Stadsmission har med sitt klimatsmarta varumärke REMAKE arbetsintegration i fokus samtidigt som de ger liv åt material som har skänkts. Personer som står långt från arbetsmarknaden och behöver arbetsträna får i produktionen arbetsträna, ta ansvar och på det sättet må bättre i sin situation.

För livsstilsbutiken AB Småland är återbruk och hållbarhet en viktig del av verksamheten.

– Vi arbetar ständigt med att erbjuda hållbara produkter. Genom handplockade produkter vill vi inspirera med hållbar inredning och mode. Ljud har en stor del i hur man mår i en miljö och i detta samarbete har vi gått ett steg längre och varit med och designat tavlorna som kan påverka uttryck och känsla där hemma, säger Bruno Bergenholtz grundare av AB Småland.

Ljudhälsa handlar mycket om harmoni. I hemmet, på arbetsplatsen och i andra miljöer. Det är en kombination av att tillgodose alla sinnen.

– Tillsammans vill vi skapa ett hållbart välbefinnande vad gäller ljud, estetik och akustik. Hållbarhet är en del av vårt företags DNA med produktion i Sverige, återvunnet material och främst av allt att vi bidrar till hållbara miljöer ljudmässigt. Att leva måste få låta och genom att inte bara inreda för ögat utan även för örat skapar harmoni i våra hem, säger Patricia Möller VD för malmöföretaget Poasana.

De specialdesignade ljudtavlorna finns till försäljning i AB Smålands butik i Malmö samt på www.absmaland.com