Så arbetar vi mot ofrivillig ensamhet: ”Ute är man ingen – här är man någon”

Var fjärde person lever i någon form av ofrivillig ensamhet. Att inte ha tillräckliga sociala relationer kan göra att man känner sig otrygg, övergiven och nedstämd.

Skåne Stadsmissions arbete gör att många som lever i utsatthet även får hjälp att bryta sig ur sin ofrivilliga ensamhet.

– Där ute är man ingen, här inne är man någon, säger Boris Phefferkorn, platsansvarig på Café David i Malmö.

Att inte ha någon att dela känslor och tankar med och att ha färre relationer än man skulle önska sig skapar en känsla av ensamhet. Ofrivillig ensamhet påverkar vår psykiska hälsa på ett negativt sätt och kan också påverka vår fysiska hälsa. Många människor som vi träffar varje dag lever inte bara i hemlöshet, fattigdom och med psykisk ohälsa: En stor andel av dem lever också i stor ensamhet.

– Vi känner de flesta som kommer hit vid namn. Om inte vi säger deras namn när vi hälsar, kanske det inte är någon alls. I hela deras liv, som säger deras namn. Där ute är man ingen, här inne är man någon. Man har ett namn, en historia, ett liv, säger Boris Phefferkorn, platsansvarig på Café David i Malmö.

Leder till fysiska sjukdomar

Enligt Folkhälsomyndighetens sajt ”Din psykiska hälsa” uppger 26 procent av Sveriges befolkning över 16 år att de besväras av ensamhet och isolering.

Ofrivillig ensamhet leder till stress och att kroppens varningssystem aktiveras, vilket i sin tur riskerar att försvaga immunsystemet, samt skapa hjärt- och kärlsjukdomar. Ensamhet är också en försvårande faktor för människor som försöker ta sig ur alkohol- eller drogberoende.

– Att hitta motivationen till att försöka göra förändringar är svårt. Men om det inte är någon som bryr sig om en är det ännu svårare. Här på Café David har jag människor som bryr sig. Både de andra besökarna och de som jobbar här. Det betyder jättemycket, säger en man som brukar besöka Café David i Malmö dagligen.

Fattigdom skapar ensamhet

Skåne Stadsmission möter varje dag hundratals människor som lever i fattigdom. En ekonomisk utsatthet är också en grogrund för att isolera sig och hamna i ofrivilligt utanförskap. Det kan både handla om rent ekonomiska skäl – att du inte har råd att betala medlemsavgifter eller liknande för den sociala aktivitet du föredrar – men också av emotionella skäl.

– Många upplever fattigdom som skamligt. Och med skamkänslor är det lätt att avskärma sig. Fördelen här är att de allra flesta sitter i samma båt. Det är inte konstigt att säga att man är jättefattig, och inte har råd med en kaffe på stan exempelvis, medan det i andra sociala sammanhang blir ett stigma som gör att det inte är lätt att prata om det, säger Boris Phefferkorn.

Så försöker vi bryta isoleringen

I Skåne Stadsmissions arbete ser vi till den enskilda människans behov, med allt från olika former av beroendesituationer och psykisk ohälsa – till hemlöshet och just ensamhet. Att få en personlig relation med människan som kommer till oss är viktigt, säger Karin Arndt som är enhetschef på Café David i Kristianstad.

– Vi märker att väldigt många är ofrivilligt ensamma. De blir fler och fler. Vi försöker att bryta den isoleringen som en ofrivillig ensamhet kan innebära, genom att att visa att vi vill lyssna och att vi finns där. Utifrån den tilliten som förhoppningsvis byggs upp, ser vi om vi kan förändra deras vardag och om vi kan hjälpa. Men vi tvingar oss aldrig på någon, det handlar alltid om ömsesidig respekt, säger Karin Arndt.

På Café David i Malmö och i Kristianstad serveras gratis frukost varje dag, året runt. En frukost innebär inte bara mat, utan även möjlighet till dusch och klädbyten. Och – just en chans att bryta en ofrivillig isolering och att få finnas med i ett sammanhang.

Läs mer om Café David.

Läs mer om ofrivillig ensamhet.

Skänk en frukost!

***

Fotnot: Bilden har ingenting med texten att göra.