Skåne Stadsmission uppsagda från sina lokaler: ”Allvarligt läge”

Skåne Stadsmission har blivit uppsagda från sina lokaler i Malmö. Efter den 31 maj är organisationen hemlös.

– Vi är i akut behov av en långsiktig lösning för våra sociala verksamheter. Lyckas vi inte lösa detta på bara tre månader kommer det att påverka väldigt många människor som lever i hemlöshet och fattigdom i Malmö, säger Skåne Stadsmissions direktor Anders Pramborn.

Ända sedan 1990-talet har Skåne Stadsmissions hemvist i Malmö varit fastigheten i korsningen av Malmgatan och Korsgatan. Här återfinns mötesplatsen Café David, som för många är deras enda trygga och fasta punkt. Här finns Stadsmissionshälsan, Kreativa verkstaden och i lokalen intill ligger Unga Forum, Skåne Stadsmissions verksamhet för unga och vuxna. Fastigheten och kvarteret i centrala Malmö har genom åren blivit en trygg konstant för tusentals Malmöbor som lever eller har levt i fattigdom och hemlöshet.

Men efter den 31 maj 2024 kommer Skåne Stadsmission inte längre finnas kvar på nämnda adress. Hyresvärden Svenska Kyrkan har sagt upp hyreskontraktet och efter ett beslut i hyresnämnden står det nu klart att verksamheterna behöver flytta ut om mindre än tre månader.

– Vi har blivit erbjudna en alternativ lokal av vår hyresvärd. Men den är inte i närheten av att uppfylla de krav som våra sociala verksamheter är i behov av. Hyran skulle inte heller vara marknadsmässig, säger Anders Pramborn, direktor på Skåne Stadsmission.

Påverkar många människor

Osäkerheten kring Skåne Stadsmissions framtid påverkar framför allt deltagarna som söker sig till oss regelbundet.

– Detta kommer att påverka väldigt många människor i Malmö som har det otroligt tufft. Vart ska de omkring 500 hemlösa, fattiga och psykiskt sjuka människorna som dagligen besöker och är i behov av våra verksamheter ta vägen? undrar Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Skåne Stadsmission har sedan hösten 2022 arbetat med att hitta nya lokaler som kan inrymma samtliga våra sociala verksamheter i staden. En utmanande process, då det rör sig om en målgrupp som så tydligt är alienerad i vårt samhälle. Att nu, med bara tre månaders varsel, få ett definitivt besked om krav på utflyttning gör att arbetet med att hitta nya lokaler tvingas intensifieras ytterligare.

– Det krävs en kraftsamling. Vi står inför ett allvarligt läge och behöver hjälp så snabbt som möjligt. Vi letar med ljus och lykta och vänder oss till såväl fastighetsägare som kommun och privatpersoner och ber om hjälp med detta, säger Anders Pramborn.