Halvera matsvinnet till 2030

Samtidigt som fler och fler har svårt att få pengarna att räcka till maten slängs massor av ätbar mat varje dag i Sverige. Den här maten skulle i stället kunna doneras till ideell sektor för distribution till människor i matfattigdom.

Idag, på Internationella matsvinnsdagen 29 september, vill Skåne Stadsmission uppmärksamma det stora behov av mat som vi ser i vårt närsamhälle, samtidigt som mängder av ätbar mat slängs i livsmedelsindustrin.

– Det är något som är snett med att det här överflödet existerar parallellt med den fattigdom som leder till att människor inte kan äta sig mätta, säger Alireza Mobasheri, områdeschef sociala företag, Skåne Stadsmission.

Ny matbutik 2021

I oktober förra året slog stadsmissionen tillsammans med medgrundaren, Willys, upp portarna till Matmissionen i Malmö, en social livsmedelsbutik där medlemmar kan köpa mat till kraftigt reducerade priser. Maten i butiken är donerad från livsmedelsbutiker och grossister. Det är fullt ätbar mat enligt alla Livsmedelsverkets regelverk, men ändå mat som skulle slängts och blivit matsvinn om inte Skåne Stadsmission kunnat ta hand om den och se till att den kommer människor som behöver det till del.

Matmissionen i Malmö fick snabbt allt fler medlemmar. I takt med att butiken blivit känd har antalet medlemmar ökat. Rysslands invasion av Ukraina, inflationen och de stigande el- och matpriserna, har gjort att trycket på butiken hårdnat allt mer. I dag finns över 4 000 medlemmar, vilket är fler än Skåne Stadsmission räknat med att få in under hela 2022.

– För att kunna hantera alla medlemmar, och se till att maten räcker till alla, har vi behövt stoppa medlemsansökan tills vidare. Ingen har nytta av Matmissionen om där inte finns mat, och nu hoppas vi att fler livsmedelsaktörer ser värdet med att skriva donationsavtal med oss. Ingen ska slänga ätbar mat i onödan, säger Alireza Mobasheri som understryker att idéburen sektor inte på egen hand kan hantera ojämlikheten i samhället.

– Att omdistribuera mat är inte en lösning på att folk lever i fattigdom, men det är ett sätt att möta de negativa effekterna, säger han.

Högre kostnader

I början av september kunde stadsmissionen öppna sin nya Matcentral, i större lokaler, tack vare en stor donation från Kavlifonden och ett samarbete med Stena Fastigheter. Det gör det möjligt att ta emot betydligt mer mat än tidigare och säkerställa frys- och kylkedjan under längre förvaringstid.

– På så sätt är det lättare för oss att få ett jämt flöde av mat till butiken, och till stadsmissionens övriga verksamheter där det också behövs mat till människor i utsatthet.

Skåne Stadsmission ser två stora utmaningar vad gäller mathanteringen idag: kostnaden och de ökande behoven.

– Våra elkostnader har redan ökat med fler hundra tusen kronor. Det är pengar som vi inte kan ta ut av kunderna genom höjda priser, som vanliga kommersiella aktörer gör. Det innebär att vi i stället måste få finansiera verksamheten på andra sätt och prioritera våra insatser.

Planer på ytterligare en butik

När det gäller ökande behov av mat till billigt pris letar Skåne Stadsmission nu efter lokaler för att kunna öppna upp ytterligare en butik i Skåne.

– Vi ser att det kommer kunder från hela Skåne till butiken i Malmö, så det är klart att vi börjar titta på om vi har möjlighet att öppna på andra håll. Vi har en dialog med våra samarbetspartners om nya etableringar och har för avsikt att etablera en Matmissionen social matbutik i Helsingborgsområdet, säger Alireza Mobasheri.

Projekt för att minska matsvinnet

Idag doneras mindre än 5 procent av matsvinnet från livsmedelsindustrin.  Målet för det Vinnova-projekt som näringslivet, akademi och ideell sektor dragit igång är att rädda 10 000 ton överskottsmat år 2025, jämfört med 4500 ton under 2021. Det är en bit på vägen mot det globala målet att halvera matsvinnet till 2030. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Stadsmissioner, IVL Svenska Miljöinstitutet, Willys, Frigoscandia, Stockfiller och tio livsmedelsaktörer från alla delar av kedjan och relevanta myndigheter.

– Via Stadsmissionens matcentraler runtom i landet distribuerades förra året 2100 ton överskottsmat, men behovet bland människor i matfattigdom är ännu större – något som har spätts på av Ukrainakriget och de skenande livsmedelspriserna. Därför känns det extra viktigt att tillsammans med aktörer från hela livsmedelskedjan utveckla metoder så att ännu mer mat som idag slängs i stället kan gå till människor i matfattigdom, säger Anne Lunde Dinesen, nationell samordnare Stadsmissionens matcentral.

Maten blir dyrare – fler kommer till oss för att äta frukost

Den senaste månaden har allt fler kommit till oss för att äta frukost. Matpriserna har ökat med tio procent och det slår hårdast mot de som redan levde på marginalen.

Personalen på Café David berättar att många nya ansikten dykt upp bland besökarna den senaste tiden.

– Sedan några veckor har vi mött flera äldre par som kommer enbart för frukost. De kommer in och hämtar frukost, sätter sig tillsammans och äter och går sedan härifrån. De pratar inte med någon, ber inte om hjälp. Jag har förstått det som att de inte behöver något mer än mat. Man undrar ju hur de har det, säger Lotta som jobbat på Skåne Stadsmission i många år.

Till Café David är alla välkomna. Här frågar ingen efter din bakgrund eller vad du kommer ifrån. Den enda fråga du behöver svara på är vad du vill ha till frukost. Macka med ägg eller ost, gröt eller fil, kaffe eller te? Personalen finns till hands för den som vill prata, be om ett par nya skor eller kanske få träffa sjuksköterskan.

Gunilla är en återkommande gäst på Café David. Hennes man var sjuk länge. Till slut kunde hon inte arbeta, att ta hand om honom tog all tid.

– När han dog hade jag bara skulder kvar. Inga pengar. När jag inte kunde betala hyran blev jag vräkt, berättar hon.

Genom socialtjänsten fick Gunilla så småningom en liten lägenhet, men hon har det väldigt knapert ekonomiskt. När mat- och energipriserna började stiga blev livet ännu tuffare.

– Jag vet inte hur jag ska ha råd med elen. Jag köper mest mat som inte behöver lagas så att jag inte ska behöva sätta i gång spisen. Igår hittade jag rödbetssallad på extrapris, så då blev det min middag.

Frukosten och den sociala samvaron på Café David är livsviktig för Gunilla.
– Jag hade inte klarat mig om jag inte kunde komma hit för att äta och träffa folk.

Bilden av hemlöshet och utsatthet är ofta ganska stereotyp, och personalen får ofta frågor om vilka som egentligen behöver Skåne Stadsmissions hjälp.

– Många som börjar jobba här på blir förvånade över bredden av människor. Man har en bild av hur hemlöshet ser ut, man ser en alkoholiserad gubbe på en bänk. Men hit kommer så många olika människor, säger Boris som är platsansvarig på Café David i Malmö.

* Gunilla heter egentligen något annat. Alla berättelser om enskilda personer är avidentifierade av respekt för besökarnas integritet. Personerna på bilderna har inget med texten att göra. 

Skänk en frukost: 60 kronor!

Läs mer om Café David

 

 

 

Nya tider för ”Vardagsrummet” i Malmö

Från och med den 19 september kommer vår akutinsats för familjer som är nya i Sverige att förändras. Mötesplatsen på Malmgatan 1 kommer att ha öppet en dag i veckan, med möjlighet till social samvaro samt praktisk vägledning från personal på plats. 

Vad: Mötesplats för familjer som är nya i Sverige
När: Måndag klockan 11–15,
Var: Malmgatan 1, Malmö
Vad: Här finns en trygg plats för vuxna och barn, med plats för gemenskap och lek. Här finns möjlighet att få hjälp med praktiska frågor, vägledning i det svenska samhället och stöd. Självklart bjuder vi också på ett matigt mellanmål! Barn måste komma i sällskap med någon vuxen.

– Insatsen har varit väldigt viktig för de familjer som kommit till Sverige från krigets Ukraina, och som har behövs stöd och en plats att samlas på. Nu har kommunerna tagit över boendeansvar och en del har flyttat. Många barn har börjat skolan och förskolan och familjerna hittar nya sammanhang. En del människor har valt att åka tillbaka till Ukraina. Vi kommer att fortsätta erbjuda stöd och hjälp men i mindre skala. Det beror både på ett minskat behov och på att vi inte har resurser att hålla öppet fyra dagar i veckan, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Unga Forums sociala och juridiska rådgivning med drop in, samt familjeträffar på fredagar och ungdomsträffar på onsdagskvällar, kommer att fortsätta som vanligt och dit är naturligtvis även familjer från Ukraina välkomna och de har behov av mer stöd.

Välkommen!

Відкрите місце зустрічі для
сімей, які приїхали в Швецію вперше
Примітка: нові години роботи

Відкрито: понеділок 11:00–15:00
Розташування:
Malmgatan 1, Malmö

Тут безпечне місце для дорослих і дітей, з простором для спілкування та ігор. Тут ви можете отримати допомогу з практичних питань, керівництво у шведському суспільстві та підтримку. Звичайно, ми також пропонуємо закуски! Діти повинні бути в супроводі дорослого

Ласкаво просимо!

Open meeting place for families
that are new in Sweden
Note: New opening hours

Open: Monday 11:00 a.m. to 3:00 p.m
Location: Malmgatan 1, Malmö

Welcome to this safe place for adults and children, a space for hanging out and meeting others. We offer support in practical issues and guidance in the Swedish society. Of course you can get coffee and a snack! Children must be accompanied by an adult.

Welcome!

Lokala partier positiva till samverkansavtal med organisationer

Fler idéburna offentliga partnerskap (IOP) verkar vara att vänta oavsett hur det går i valet den 11 september. Enligt Skåne Stadsmissions valenkät till de lokala partiföreträdarna i Malmö, Kristianstad och Helsingborg är alla positiva till IOP. 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform som möjliggör samverkan mellan det offentliga och civilsamhället, där vi tillsammans kan ge invånarna bästa möjliga förutsättningar. I Kristianstad möjliggör partnerskapet att Skåne Stadsmission på kommunens uppdrag kan öka tryggheten och säkerheten i staden genom att driva Café David och Nattjouren. I Malmö driver vi Crossroads genom IOP med Malmö stad, samt Värmestugorna i ett större partnerskap med staden och andra organisationer. Vårt IOP med Region Skåne har under lång tid gjort det möjligt att i Malmö, Kristianstad och Helsingborg ge skåningar som lever i utsatthet förutsättningar att söka den sjukvård och tandvård de har rätt till.

– Det är väldigt glädjande att de lokala partierna är så positiva till den här sortens samverkan med oss i civilsamhället. Det bådar gott inför framtiden, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission och fortsätter:

– Långsiktiga partnerskap mellan det offentliga och civila samhället är en stor vinst för alla. Vi vet att vi idéburna organisationer skapar ett mervärde både för den enskilda människan och samhället, genom att vi på kommunens uppdrag kan tillgodose människors behov utan att för den sakens skull vara en myndighet. Många som kommer till oss har av olika anledningar ett ”tilltufsat” förhållande till myndigheter, medan vi kan ha låga trösklar och erbjuda medmänsklighet och stöd på väg till ett mer ordnat liv.

Hon understryker att partnerskapet inte fråntar kommuner och regioner ansvaret för sina invånare.

– Att människor ska få sina grundläggande behov, som mat i magen och tak över huvudet, tillgodosedda är kommunens ansvar – men den idéburna sektorn kan hjälpa till på ett professionellt sätt, utan att ta ut vinster. Det förutsätter långsiktig finansiering och ett gemensamt ansvarstagande som IOP lägger en bra grund för.

Valkompass i Malmö, Kristianstad och Helsingborg

Frågan om hur partierna i de tre skånska partier där Skåne Stadsmission har verksamhet ställer sig till IOP är en av elva frågor i årets valenkät.

Sverige står inför stora utmaningar med ökad fattigdom och växande klyftor, ibland med hemlöshet som följd. Det ekonomiska och sociala utanförskapet riskerar att minska tilliten i samhället och öka konflikterna. På sikt kan det hota demokratin. Som en guide inför höstens val till kommunfullmäktige har Skåne Stadsmission kartlagt hur partierna lokalt i tre skånska kommuner vill ta sig an dessa utmaningar. Vi har valt ut frågor rörande hemlöshet och fattigdom som skickats till samtliga partier i kommunfullmäktige i MalmöKristianstad och Helsingborg. Utifrån de svar vi fått har vi sammanställt denna valkompass för att underlätta för dig som är engagerad i våra frågor.

Riksorganisationen Sveriges Stadsmissioner, där Skåne Stadsmission är medlem, har ställt motsvarande frågor till riksdagspartierna. Den valkompassen hittar du här.

Enighet i många frågor

Glädjande i vår lokala valkompass är att majoriteten av partierna ser nyttan i årliga och jämförbara kartläggningar av hemlösheten i aktuell kommun. Merparten ser också vikten i ett bra vräkningsförebyggande arbete, och modellen Bostad Först – en modell som syftar till att underlätta för människor i missbruk att ha ett eget boende, som Sveriges Stadsmissioner varit med och utvecklat i Sverige – har högt förtroende.

Däremot är det större oenighet kring huruvida försörjningsstöd ska räknas som inkomst och därmed ge rätt att teckna förstahandskontrakt för ett boende. Åsikterna kring de omdiskuterade riktlinjerna för stöd till barnfamiljer i hemlöshet i Malmö stad går också isär.

Du hittar de lokala valkompasserna här (Klicka):

   

”Hade jag inte haft min post hit vet jag inte var mitt röstkort hamnat”

Var hamnar ditt röstkort om du inte har en fast adress? Hur tar du dig till vallokalen om du knappt tar dig ur sängen vissa morgnar? 
– Att det finns hinder för vissa människor att rösta, trots att de har rösträtt, är ett demokratiskt problem. Vi gör vad vi kan för att underlätta för våra besökare, säger Ingrid Foschi, enhetschef för Skåne Stadsmissions Café David i Malmö. 

Inför valet riskerar Sveriges minst 33 000 hemlösa att förlora sin demokratiska röst. Det är något som vi i Sveriges Stadsmissioner uppmärksammade redan förra valet, 2018. Ett sätt att underlätta för de människor som söker sig till oss är att bjuda in kommunens ambulerande röstmottagare. Vid tre tillfällen innan valet den 11 september är röstmottagarna Karin Mellbourn och Frankie Lidman, eller några av deras kollegor, på plats på Malmgatan för att ta emot röster från röstberättigade Malmöbor som inte har möjlighet att rösta på valdagen.

– Har man inte sitt röstkort kan vi skriva ut ett, och saknar man legitimation kan personalen här identifiera besökare som de känner. Det ska inte vara krångligt att rösta, säger Frankie Lidman.

Första röstningstillfället var onsdagen 31 augusti, på förmiddagen. I ett avskilt rum i anslutning till Kreativa verkstaden sattes den tillfälliga vallokalen i ordning.

– Jag har röstat varje val, hela mitt liv. Att jag kan göra det här när jag ändå kommer för att äta frukost gör det mycket lättare, säger en kvinna som berättar att hon har svårt att ta sig till den skola som är hennes vallokal.

Bengt lever i hemlöshet sedan snart ett år. Han bor på soffor hos vänner och bekanta, och tar då och då in på hotell för att som han säger ”vila upp sig”.

– Hade jag inte haft min post hit vet jag inte var mitt röstkort hamnat, säger han.

Bengt är en av många som har en c/o-adress hos Skåne Stadsmission, och lämpligt nog väntade röstkortet på honom just idag när röstmottagarna är på plats.

Trygghet, segregation och sjuk- och äldrevård är frågor som engagerar Bengt, som passar på att titta på valdebatt på tv under sina hotellnätter. Hade han inte kunnat rösta på Skåne Stadsmission är han inte säker på att det blivit av.

– Jag är en sådan som har svårt att komma till skott, och i det finns också förklaringen till att jag är hemlös. Jag har pengar, och missbrukar inte – så jag får ingen hjälp av socialen. Hade jag varit barn idag hade jag nog haft en ADHD-diagnos, säger han.

Nästa tillfällen för förtidsröstning på Café David i Malmö är 7/9 klockan 8 till 10 samt på Unga Forum – Skåne Stadsmissions verksamhet för barnfamiljer och unga – fredag den 9/9 mellan 10 och 12. 

Vill du veta hur de skånska partierna ställer sig i frågor om hemlöshet och fattigdom? LÄS MER HÄR!

HAR JAG RÖSTRÄTT? LÄS MER HÄR!

Högre matpriser drabbar barnfamiljer och pensionärer

De dyrare matpriserna slår hårt mot redan utsatta barnfamiljer och pensionärer i Skåne. Det märker vi i alla våra verksamheter.

– Vi har haft familjer som knackat på dörren och frågat efter mat i sommar. Så har det inte varit tidigare, berättar Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Under sommarens många aktiviteter för barn och deras föräldrar har den allt dyrare maten varit ett vanligt samtalsämne. Många av deltagarna lever helt utan marginaler. De har låg eller ingen inkomst, och många lever på försörjningsstöd – som inte höjts, trots att utgifterna för mat och el ökat dramatiskt. Sommaraktiviteterna har varit välbesökta, inte minst på grund av att där alltid serveras mat.

– Vi kommer alltid hit och äter, och barnen får leka med andra. Om det finns så det räcker tar vi med mat hem till de barn som inte kunnat följa med. Allt är så dyrt, jag måste gå till olika organisationer och hämta mat. Och nu behöver min stora pojke fotbollsskor, jag vet inte hur det ska gå, säger en mamma.

Ökning på tio procent

Under perioden januari-juli har priserna på matrelaterade produkter enligt uppgifter på svt.se ökat med i genomsnitt 10,3 procent. Anledningen är de ökade kostnaderna för råvaror, energi och transporter till följd av pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Den allt svagare svenska kronan gentemot dollarn och euron pressar också upp matpriserna. De höga priserna märks i alla våra verksamheter.

– Allt har blivit dyrare, utom lunchen hos er, säger en lunchbesökare på vårt Café David.

Här serverar vi kostnadsfri frukost alla dagar, året runt, och säljer lunch för 35 kronor per portion till behövande.

– Vi har märkt den senaste tiden att många ber om mer mat för att stå sig längre, säger Sandra Grahn.

Kött mycket dyrare

De varor som ökat mest i pris sedan början av året är mejeriprodukter, ost och kött. Matfett har stigit med över 25 procent sedan januari och kyckling med närmare 24 procent, enligt Svt.

Att kött, ost och mjölk blivit dyrare är tydligt på Matmissionen, vår sociala matbutik på Mobilia i Malmö. För att handla här behöver man vara medlem, vilket man kan bli om man lever på en väldigt begränsad inkomst (mer om kriterierna här).

Till Matmissionen söker sig fler och fler pensionärer och barnfamiljer.

– Nya medlemmar är väldigt tacksamma och uttrycker hur stor skillnad det gör att kunna handla i butiken. De har försökt att få det att gå runt länge, och är glada att de nu har råd att köpa till exempel kött och fisk igen, berättar Maria Kratz Larsen, butiksansvarig.

”Känner ett lugn”

– Sedan vi började handla här känner jag ett lugn som jag inte känt på länge. Jag har varit så orolig för hur vi ska klara oss, säger en kvinna som packar ner matvaror i kassan.

– Jag har saknat grönsaker på matbordet. Jag klarar mig inte utan det, men innan vi blev medlemmar här hade vi bara råd med det absolut nödvändigaste.

En annan kvinna berättar att hon tvingats rata många matvaror. Hon har fått välja bort dem för att hon inte haft råd.
– Jag har jobbat och slitit i så många år. Men pensionen räcker inte.

 

En månad med Mötesplats Ukraina i Kristianstad

Mötesplats Ukraina i Kristianstad fyller en månad den 1 juli, och kan konstatera att behovet av kläder och praktiskt stöd är stort bland de ukrainska flyktingarna i området.

– Vi har ungefär 25 besökare per tillfälle, varav 8 – 10 är barn. Många har frågor om bostad, de har bott tillfälligt och behöver hitta något mer permanent, säger Regina Thorman, projektledare för Mötesplats Ukraina i Kristianstad.

Mötesplats Ukraina är en öppen mötesplats på Östra Boulevarden 48 i Kristianstad. Ett socialt vardagsrum, med praktiskt och socialt stöd, som finansieras av kommunen och drivs av Skåne Stadsmission, Rädda Barnen, Röda Korset och FN-föreningen i Kristianstad. Här kan vuxna få samhällsvägledning och möjlighet att träffa andra i samma situation. För barn och unga finns plats för lek och spel, genom Rädda Barnens försorg. Klädutdelningen som sker i samarbete med Skåne Stadsmissions gåvomottagning i intilliggande lokal är ofta det som först lockar besökare.

– Sedan upptäcker man att det här är en lugn plats att vara på, där barnen kan leka. Man kan dricka kaffe och få hjälp med praktiska problem. Vi möter en hel del som mår väldigt dåligt, och försöker stötta så gott vi kan. Vi har också en viktig roll i att hålla kommunen uppdaterad i vilka behov vi ser, säger Regina Thorman.

Just idag ljuder spädbarnsskrik i lokalen. Den två månader gamla flickan föddes på sjukhuset i Kristianstad. Medan hennes unga mamma tröstar och vyssjar letar mormor efter kläder som kan passa såväl stora som små.

– Hennes pappa är kvar i Ukraina, han har bara sett henne på Facetime, säger mamman med sorg i blicken. Flykten, som höggravid tillsammans med modern och sexåringen, var svår.

Den lilla bebisen väcker stort intresse hos besökare, volontärer och personal. Alla måste så klart beundra. Mamma får en stunds vila och ett samtal med andra i liknande situation. Många bor en bra bit från Kristianstad, i små orter i nordöstra Skåne. Folkvimlet på Kristianstads sommargator ger hemkänsla.

– Det är en stor omställning att bo i ett litet samhälle, vi kommer från stora städer i Ukraina, säger en besökare som bytt Lviv mot Vinslöv, med tre barn mellan två och 14 år.

De som varit i Sverige ett tag stöttar de som är nya. På mötesplatsen är gränsen mellan besökare och volontärer flytande. Stämningen är välkomnande och varm.

– Det är ofta svårt med språket, men vi löser det alltid, säger Regina Thorman.

Mötesplats Ukraina kommer att vara öppen hela sommaren på måndagar, onsdagar och fredagar, 11-15. Behovet av kläder är stort, så den som rensar garderoben i sommar får gärna komma in med avlagda plagg som är hela och rena. Kläder lämnas på gåvoinlämningen på Östra Vallgatan 25, alla vardagar. Det behövs gott om volontärer, gärna ukrainsk- och engelsktalande. Anmäl intresse på volontar@skanestadsmission.se

Uppskattad livsberättargrupp: ”Att prata är bra för själen”

Under våren har Skåne Stadsmission i Kristianstads Livsberättargrupp haft tio träffar. Två timmars samtal i veckan fulla av trygghet, närvaro, respekt och tacksamhet.

– Gruppen har bestått av fyra kvinnor i blandade åldrar och med brokig bakgrund. Där fanns erfarenheter av missbruk, psykisk ohälsa och arbetslöshet, berättar Veronica Börjlind, kurator på Skåne Stadsmission i Kristianstad.

Hösten 2016 startade Sveriges Stadsmissioner projektet “Äldres existentiella och psykiska ohälsa”, tillsammans med Föreningen Mind och S:t Lukas och med finansiering av Svenska Postkodlotteriet. Syftet var att förebygga depression, ge ökad mening och delaktighet i livet för äldre som är ensamma. Livsberättagrupperna testades som modell först av Stockholms Stadsmission och när man såg att den var framgångsrik togs modellen vidare till andra stadsmissioner och även andra organisationer. Veronica och två av hennes kollegor deltog i en metodutbildning och bestämde sig för att starta i liten skala.

Veronica Börjlind, kurator Skåne Stadsmission i Kristianstad.

– Konceptet riktar sig egentligen till äldre, men människor i alla åldrar behöver prata om livet. Vi valde att sätta ihop en liten kvinnogrupp med personer som jag på olika sätt fått kontakt med i mitt arbete som kurator på Skåne Stadsmission i Kristianstad.

Vid första träffen sätter deltagarna upp ramarna för sin gemenskap. Ett antal regler för hur man bemöter varandra och hur man vill att gruppen ska fungera. Därefter presenterar deltagarna sig för varandra och resterande träffar följer ett upplägg där alla får berätta kring sitt liv, från barndom till idag.

– Alla träffar inleds med en avslappningsövning, och redan där kändes det helt fantastiskt. Trots att flera av deltagarna har oerhört svårt att koncentrera sig lyckades vi skapa en stämning av lugn och närvaro. Telefonerna var avstängda och det här var vår egen tid. Det var viktigt för alla, berättar Veronica.

I deltagarnas avslutande utvärderingar radas de positiva orden upp: ”smittsam glädje”, ”respekt”, ”harmoni”, ”nya vänner”.

– Det var så tydligt att det hände saker i gruppen och med de enskilda individerna. I och med att jag träffar dem även i andra sammanhang såg jag det tydligt, hur de blev stärkta och vågade stå upp för sig. Hur de fick ett lugn och en trygghet i sin gemenskap, säger Veronica Börjlind.

”Att prata är bra för själen. Man är inte ensam om händelser i livet och det finns hjälp att få om man vill ta emot hjälp.” skriver en av deltagarna.

– För mig var det häftigt att se respekten som fanns i gruppen, hur alla lyssnade på varandra och accepterade varandras olikheter, säger kuratorn och berättar att gruppen gick ut och åt tillsammans efter den sista träffen.

– På väg från restaurangen bytte de som ville nummer, och idag vet jag att tre av dem umgås och stöttar varandra. Det gör mig varm i hjärtat. De byggde en gemenskap som de nu kan ta med sig i livet, fick vänner och framtidstro, säger Veronica.

Till hösten kommer Skåne Stadsmission i Kristianstad att fortsätta utveckla samtalsupplägget med Livsberättargrupper för nya deltagare.

Sommaren är svår för barnfamiljer i utsatthet

”Vi måste ta en dag i taget. Jag orkar inte ens tänka på hur det blir när skolan slutar.” Så sa en pappa när vi träffades på familjeträff nu i maj.

När sommarlovet börjar försvinner en trygg plats och en möjlighet att äta sig mätt. Plötsligt ska alla barnen äta hemma – men familjen lever i fattigdom och utsatthet och har inte mat för dagen. De lever i en osäker situation och barnen ser hur dåligt föräldrarna mår och gör allt de kan för att hålla ihop. På Unga Forum kan de få en stunds vila. Här får de vara barn och ungdomar. Leka och spela spel. De behöver inte dölja hur de har det, och de får äta sig mätta och umgås med andra. Samtidigt försöker vi stötta föräldrarna så att de kan få den hjälp och det stöd de har rätt till från samhället.

– Vi vet hur svårt det kan vara på sommaren, så vi har satt ihop ett program med utflykter för barnfamiljer. Vi kommer att ha picknick, gå på teater och bada. På så sätt ger vi familjerna möjlighet att få en härlig stund tillsammans, och vi underlättar för dem som själva inte har råd att packa en picknickkorg eller mår så dåligt att de själva inte mäktar med att planera utflykter, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Vi möter familjer som ser fram emot sommaren med vånda. Badkläder, skolutflykter, skolbaler och insamlingar till pedagoger – allt gräver ett hål i plånboken där det redan innan ekade ganska tomt. När matpriserna stiger, elen är dyr och bensinen likaså blir det svårt att få vardagen att gå ihop.

Sommarlovet innebär att barnens rutiner försvinner, skolfrukost, lunch och mellis – många mål ska förberedas hemma. Och utanförskapet blir tydligare än någonsin. Kompisar reser bort, familjer gör utflykter till dyra resmål. När en utgift som glass till alla barn en dag på stranden känns som höjden av lyx blir de ekonomiska klyftorna i samhället uppenbara. Även när sommaren lider mot sitt slut blir det tufft. ”Vad gjorde du i sommar?” ”Vart åkte ni på semester?”

– Vi vill ge fler barn fina sommarminnen att tänka tillbaka på när skolan börjar i augusti, säger Sandra Grahn.

Vi behöver din hjälp i sommar. 400 kronor räcker till en utflykt för en familj. Ge en gåva här!

Öppen mötesplats: Ласкаво просимо!

Välkommen till våra öppna mötesplatser för familjer från Ukraina i Malmö och Kristianstad. Detta är en extrainsatt insats för att möta akuta behov och något vi gör utöver vår vanliga verksamhet för människor i utsatthet. 

Öppen mötesplats för familjer på flykt från Ukraina i Malmö:

Öppet: Måndag klockan 11–15 

Plats: Malmgatan 1, Malmö

Här finns en trygg plats för vuxna och barn, med plats för gemenskap och lek. Här finns möjlighet att få hjälp med akuta behov som kläder och hygienartiklar, vi bjuder på fika och här finns socionomer som kan hjälpa till med praktiska frågor.

Barn måste komma i sällskap med någon vuxen.

Välkommen!

***

Відкрите місце зустрічі для сімей прибулих з України

Працює: понеділка з 11:00 до 15:00

Розташування: Malmgatan 1, Malmö

Запрошуємо дорослих та дітей на знайомства та ігри. Тут у вас є можливість отримати допомогу з невідкладними потребами, такими як одяг та предмети гігієни, ми пропонуємо каву і тут вас зустрічають соціологи, які можуть допомогти з практичними питаннями.

Діти повинні бути в супроводі дорослого.

Ласкаво просимо!

НОВИНКА: починаючи з 16/5 і за кілька тижнів вперед, у нас є час для співу по понеділках з 14 до 15. Це робиться у співпраці з Studieförbundet Vuxenskolan.

Kristianstad/Крістіанстаді:

Vi har också en mötesplats i Kristianstad på Östra Boulevarden 48. Öppet 11-15 måndag, onsdag och fredag. Klädutdelning samma dagar 11.30-14.

Mötesplatsen drivs tillsammans med Rädda barnen, Röda Korset och FN-föreningen.

Відкрите місце зустрічі для сімей з України

Працює: понеділок, середа та п’ятниця з 11:00 до 15:00, Забрати одяг можна об 11.30-14.

Розташування: Östra Boulevarden 48, Kristianstad

Запрошуємо дорослих та дітей на знайомства та ігри. Ми пропонуємо каву і можемо допомогти з практичними питаннями. Ви також можете отримати допомогу з невідкладними потребами, такими як одяг. Діти повинні бути в супроводі дорослого.

Ласкаво просимо до Skåne City Mission (Сконе Міської Місії) – Om oss på ukrainska