Sjuksköterskan Vendela: ”Han säger ofta att vi har räddat hans liv”

I sitt jobb som sjuksköterska på Skåne Stadsmission möter Vendela dagligen människor som kämpar för sin överlevnad. Mer än en gång har hon satt sig i en taxi för att följa svårt sjuka människor till akuten eller andra vårdinrättningar.

– En av fördelarna med mitt jobb är att jag kan göra skillnad i andra människors liv. Jag har ofta kontinuerlig kontakt med mina patienter. Det gör att jag kan lära känna dem bättre och efterhand skapa förtroende och tillit, säger hon.

När Vendela såg att Skåne Stadsmission sökte en sjuksköterska för ett år sedan kände hon att hon måste söka. Och redan efter en vecka visste hon att hade hamnat rätt. Sedan dess har hon lärt sig mycket.

– Jag har alltid velat arbeta med människor som inte har det så lätt. Något jag inte var fullt medveten om innan jag började här var hur svårt många har det i dag. Vården är ganska otillgänglig som det är. Men utan tillgång till språket eller vetskap om de rättigheter man har, blir det mycket svårare, säger hon.

En av fyra sjuksköterskor

Vendela är en av fyra sjuksköterskor på Skåne Stadsmission. Hon arbetar i Malmö, på tre av Stadsmissionens olika verksamheter. På en av dessa finns hon på plats varje förmiddag.

– Mina patienter behöver inte boka tid för att träffa mig. De vet att jag är här och kan bara dyka upp. Behöver vi en tolk så ordnar vi det, säger Vendela.

Tanken är att besöket hos sjuksköterskan inte ska präglas av stress. Förutsatt att inget akut dyker upp får varje möte ta den tid som behövs.

– Bemötande och information är viktigt. Alla ska känna att de har mött någon som bryr sig och lyssnar på dem, säger Vendela.

Hjälp att söka annan vård

Utöver grundläggande kontroller och rådgivande samtal kan Vendela och hennes kollegor hänvisa patienter till någon av de läkare som arbetar på Skåne Stadsmission. De kan också hjälpa vidare till annan vård, bistå med att ringa och boka tider eller i akuta fall följa med sina patienter dit. Något Vendela har gjort flera gånger.

– Vi fick nyligen besök av en man som vi inte hade mött förut. Han hade mycket ont och det visade sig att han nyligen varit inlagd på sjukhus. När jag hade gjort några kontroller bedömde jag att han behövde komma till sjukhus. Jag och en kollega satte oss därför i en taxi och följde honom till akuten, där han ganska snabbt fick vård och blev inlagd, säger hon.

Vendela berättar sedan om en annan man, som inledningsvis var mycket tveksam till att söka vård. Men efter flera möten och samtal med Vendela och socialarbetarna genomgick han två operationer. Vendela och kollegorna fanns med vid vårdplaneringen när han skrevs ut samt hjälpte honom att ansöka om den bostad som han fortfarande bor i.

– Han besöker oss ibland och klarar numera det mesta själv. Framför allt mår han mycket bättre, även om hans återhämtning har varit tuff. Han säger ofta att vi har räddat hans liv. Det sorgliga i den här och många andra berättelser är att våra insatser ens ska behövas.

Vad driver dig?

– Jag drivs av att hjälpa dem som inte själva kan ta sig fram. Det händer att jag ibland blir arg över hur tungt många av mina patienter har det. Då hjälper ilskan till att samla ihop mig och göra det jag kan. Tillsammans hittar jag, mina kollegor och patienter vägar framåt och jag får mycket tillbaka! Att lära känna människorna bakom de här ödena gör stor skillnad och är ett givande sätt att jobba på.

***

Läs mer om Stadsmissionshälsan

Text: Lotta Solding

Foto: Ronnie Kronblad

Fler skånska barn vräktes – ökning med 20 procent

107 barn i Skåne vräktes från sina hem förra året, enligt statistik från Kronofogden.

Det är en ökning med nästan 20 procent jämfört med året innan. I Malmö är ökningen hela 67 procent.

– Det är en alarmerande utveckling, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Inte sedan 2014 har så många barn i Skåne drabbats, enligt Kronofogden som fört statistik på antalet barn som blivit berörda av verkställd avhysning, alltså vräkning, sedan 2008.

Under 2023 genomfördes totalt 348 vräkningar i de 33 skånska kommunerna. En ökning med omkring 25 procent. I de hushåll och familjer som drabbades av vräkningar återfinns 107 barn. Även det en rejäl ökning från de 90 barn som berördes 2022.

– Det är oroväckande och skvallrar om en utveckling som vi tyvärr inte är förvånade över. Snarare tvärtom. Vi ser varje dag i våra möten med människor i utsatthet att samhället hårdnar och att det är fler människor som faller mellan stolarna. Det är ett svek mot individen samtidigt som det skapar ett samhällsproblem, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Rekordnotering i Malmö

Flest antal vräkta barn återfinns i Malmö, hela 52 stycken. Ett föga smickrande rekord sedan Kronofogden började mäta för 15 år sedan. Ökningen i Malmö jämfört med året innan, då 31 barn berördes, är hela 67 procent.

– Det är en alarmerande siffra och utveckling. Malmö stad måste hantera sin hemlöshetsproblematik på ett annat sätt än vad de gör nu, när enbart människor som lever i social problematik, med psykisk ohälsa eller är fast i ett drogberoende, kan få långsiktig hjälp. Vi kan se att antalet människor som är hemlösa, eller riskerar hemlöshet, bara på grund av att de är fattiga, ökar – och även de har kommunen ytterst ett ansvar för, säger Sandra Grahn.

Sveriges Stadsmissioner har i sin årliga Hemlöshetsrapporten vid flertalet tillfällen krävt förändringar för att barn inte ska tvingas bli vräkta från sina hem. I Hemlöshetsrapporten 2023 var ett av våra förslag att införa en nolltolerans mot vräkningar som berör barn. Och i Hemlöshetsrapporten 2024, som släpptes så sent som för två veckor sedan, så påtalade vi behovet av att kommunerna behöver arbeta konsekvent med vräkningsförebyggande åtgärder som ska sättas in i så tidigt skede som möjligt, för att kunna lyckas.

Barns Bostad Först hjälper

Som ett verktyg i kampen mot hemlöshet bland barn, som är en oundviklig följd om barn fortsätter att falla offer för vräkningar, har Skåne Stadsmission sedan en tid börjat arbeta tillsammans med engagerade fastighetsbolag i satsningen Barns Bostad Först. Genom att erbjuda familjer som lever i hemlöshet stöd utifrån just deras behov, och för att de ska kunna ta sig in på en stenhård bostadsmarknad, får de förtur på förstahandskontrakt.

– Barns Bostad Först är ett bevis på att det går att utrota barns hemlöshet. Och vi är glada över att Malmö stad har valt att skjuta till pengar för att vi ska kunna fortsätta satsningen. Det är en modell som funkar. Men för att det ska kunna få storskalig effekt behöver vi dels fler fastighetsbolag som engagerar sig, dels förankra modellen i den offentliga bostadspolitiken, så att det aldrig någonsin uppstår situationer där barn drabbas av hemlöshet, säger Sandra Grahn.

***

Läs mer om Barns Bostad Först

Här kan du hitta Kronofogdens statistik över antalet vräkningar

Hemlöshetsrapporten 2023

Hemlöshetsrapporten 2024

Just nu ringer vi kanske till dig

Anledningen till att vi ringer är enkel: så länge människor lever i fattigdom och utsatthet så är det vårt uppdrag att göra allt vi kan för att finnas till hands. Vi är tacksamma att det finns privatpersoner som vill stödja vårt arbete.

Vi arbetar med Prorespektera Kommunikation, ett externt telemarketingföretag som vi har ett långsiktigt samarbete med och stort förtroende för. Om du får ett samtal så kommer de alltid att presentera sig och berätta att de ringer på uppdrag av Skåne Stadsmission.

De ringer från två telefonnummer:

040 – 623 3 140
0763 – 81 25 20

Har du frågor angående vår telemarketing kontakta Emilia Johansson: emilia.johansson@skanestadsmission.se.

Matpriserna ökar igen – och det kommer bli ännu dyrare: ”Priserna springer iväg”

I januari ökade matpriserna igen. Något som påverkar Skåne Stadsmission. Både deltagare och verksamhet har det tufft när livsmedelskostnaderna skjuter i höjden.

Den senaste undersökningen på sajten Matpriskollen visar att den utveckling vi sett de senaste månaderna, då prisutvecklingen bromsats, bröts i januari. Ulf Mazur, vd och grundare på Matpriskollen spår att det är sannolikt att matpriserna dessutom kommer öka ytterligare den närmaste tiden.

– Tyvärr är det många basprodukter som ökar i pris, säger han och nämner bland annat häftiga ökningar på falukorv, kaffe och strösocker.

Fler lever i utsatthet

Skåne Stadsmission ser dagligen hur de höga matpriserna är en av faktorerna som gör att fler människor än tidigare lever i utsatthet. Vi har under det senaste året haft betydligt fler människor som kommer till våra verksamheter för att kunna äta sig mätta.

– Det kommer så många hit just nu och många av dem kommer för att maten är så dyr, säger Eva Carlberg, köksansvarig på Café David i Malmö.

På Skåne Stadsmissions mötesplats Café David, som finns i Malmö och i Kristianstad, serveras kostnadsfri frukost varje dag, året runt. Lunchen, som också serveras dagligen, är subventionerad och kostar 30 kronor.

– Det är möjligt för människor att laga billigare mat än så, men det är dyrt att vara fattig, säger Eva Carlberg och förklarar:

– Är det helt tomt i skafferiet så blir allt en kostnad, en flaska olja, lite salt…, ja allt kostar. Initialkostnaden blir väldigt hög, säger hon.

Kostnaderna ökar varje vecka

Prisökningarna slår också hårt mot Skåne Stadsmission som verksamhet. Vi behöver köpa in mer mat för att kunna servera fler deltagare och med drastiskt dyrare priser blir det en ekonomisk dubbelsmocka.

– Priserna springer verkligen iväg. Det känns som att kostnaderna ökar för oss varje vecka. Och det påverkar såklart maten som vi kan ge till deltagarna. Vi är supernogranna när vi väljer råvaror och är så tacksamma för allt som vi får skänkt.

Behöver du hjälp?

Läs mer om Café David – här.

Läs mer om våra verksamheter – här.

Vill du hjälpa?

Skänk en frukost – här.

Bli månadsgivare – här.

Hemlöshetsrapporten 2024 – Läs och ladda ner den här!

Hemlösheten i Sverige är mer utbredd och komplex än vad den officiella statistiken visar. Det framgår av Hemlöshetsrapporten 2024 från Sveriges Stadsmissioner.

Rapporten undersöker orsakerna bakom den dolda hemlösheten och vilka politiska åtgärder som krävs för att motverka hemlöshet i alla dess former. Stadsmissionen presenterar också en checklista för hur kommunerna framgångsrikt kan arbeta mot hemlöshet.

***

LADDA HEM HEMLÖSHETSRAPPORTEN 2024 – HÄR!

***

Många av de människor som Stadsmissionen möter runtom i landet har inte tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende, men får av olika skäl inte det stöd de har rätt till eller behöver från det offentliga. Därför syns de inte heller i den officiella statistiken.

Det kan handla om pensionären med betalningsanmärkningar, kvinnan med barn som lämnat ett destruktivt förhållande, eller flyktingparet med fast, men lågavlönat arbete.

Det kan också handla om människor som blivit vräkta på grund av skulder, som genomgår en oväntad livsförändring, eller som saknar förutsättningar att ta sig in på bostadsmarknaden av andra anledningar.

– En rättvisande bild av hur hemlösheten ser ut är en avgörande förutsättning för att motverka den på ett effektivt sätt. Inom kort presenteras Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten. Den kommer tyvärr inte visa hela bilden. Eftersom Socialstyrelsens definition av hemlöshet är så pass snäv fångas inte vidden av hur många som saknar en trygg plats att kalla ett hem. Det är människor i de livssituationerna, den dolda hemlösheten, som vi valt att lyfta fram i årets hemlöshetsrapport, säger Åsa Paborn, talesperson hemlöshet, Sveriges Stadsmissioner.

Stadsmissionen granskar också tillsammans med Tim Holappa, juris doktor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, vad kommunerna kan göra för att minska hemlösheten och slår fast att lagen tillåter långt mer omfattande insatser än vad som görs idag.

I rapporten dras följande slutsatser:

• Socialstyrelsens definitioner av hemlöshetssituationer är för snäva och innefattar inte alla de människor som lever utan tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende.

• Kommunerna har stöd i lagen för att göra betydligt mer långtgående insatser för att minska hemlösheten.

• Trots en nationell strategi för hemlöshet saknas ett rikstäckande helhetsgrepp. Det stöd som individen erbjuds beror på vilken kommun hen råkar vara skriven i.

• De vräkningsförebyggande åtgärderna sätts ofta in för sent och är speciellt allvarligt när barnfamiljer drabbas.

Det finns en rad åtgärder kommuner kan genomföra för att motverka hemlöshet och säkerställa ett gott stöd till personer som riskerar att hamna i hemlöshet. Därför presenterar Stadsmissionen även en checklista på väl fungerande och beprövade metoder för att minska risken för hemlöshet i en kommun.

***

Stadsmissionen rekommenderar att alla kommuner ska:

• Arbeta konsekvent med vräkningsförebyggande åtgärder
Vräkningsförebyggande åtgärder är ett nödvändigt verktyg för att framför allt barnfamiljer inte ska hamna i hemlöshet. Åtgärderna ska sättas in i ett tidigt skede för största nytta.

• Införa Bostad Först och arbeta långsiktigt med modellen
Att den evidensbaserade Bostad Först-modellen ska erbjudas i hela landet är ett av målen i den nationella hemlöshetstrategin. Varje kommun bör erbjuda Bostad Först som en insats till de som behöver den. Genom att arbeta med metoden modelltroget och över tid är det vetenskapligt belagt att hemlösheten kan minskas.

• Använda den kommunala markpolitiken för att bidra till en socialt hållbar bostadsförsörjning
Verka för att det i kommuners markanvisningspolicy ställs tydliga krav för att möjliggöra att bostäder som byggs kan efterfrågas av flertalet, samt att sociala bostäder inte hindras. Med bättre tillgång till bostäder minskas risken av hemlöshet.

• Involvera socialtjänsten i planeringen av bostadsförsörjningen
Säkerställ att socialtjänsten medverkar i planeringen av bostadsförsörjningen. Det följer av socialtjänstlagen att socialtjänsten bland annat ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen och medverka i samhällsplaneringen. Skapa goda förutsättningar och säkerställ att så sker.

Läs och ladda hem Hemlöshetsrapporten – här

***

Ett verktyg som Skåne Stadsmission, sedan en tid använt, för att visa att barns hemlöshet går att avvärja, är modellen Barns Bostad Först. Tillsammans med engagerade fastighetsbolag erbjuds barnfamiljer som lever i hemlöshet stöd utifrån just deras behov, och för att de ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden får de förtur på förstahandskontrakt.

Läs mer om Barns Bostad Först:

Skåne Stadsmission och fastighetsbolag tar krafttag mot barns hemlöshet

Äntligen har Aminas barn ett eget hem

Mer om Barns Bostad Först

Äntligen har Aminas barn ett eget hem: ”Lyste i ögonen”

Efter fem år utan ett eget hem har de äntligen en egen lägenhet.

– Det lyste i min dotters ögon när vi öppnade dörren, berättar Amina vars familj är en av de första som fått förstahandskontrakt via Skåne Stadsmissions satsning Barns Bostad Först.

Det doftar ljuvligt av Ghorme sabzi i lägenheten som Amina, tillsammans med sin man och två döttrar, flyttade in i tidigare i år. Kryddorna från den persiska köttgrytan sprider sig över såväl köket och vardagsrummet som de två sovrummen.

– Det är min äldsta dotters favoritmat, eller – det är faktiskt hela familjens favorit, berättar Amina och beskriver hur det går till att laga rätten som innehåller grönsaker, kött, ris, bönor och kryddor.

Det har gått drygt fem år sedan familjen tvingades att fly sitt hemland och till sist hamnade i Malmö. Nu, äntligen, har de en egen bostad. Familjen är en av de första som fått ett förstahandskontrakt via Skåne Stadsmissions satsning Barns Bostad Först.

– Sådan lättnad. Sådan känsla av makt. Jag är nybörjare i Sverige och behöver trygghet, inte känslan av att tvingas flytta hela tiden, säger Amina.

”Kan jag skriva mitt namn?”

När Amina och familjen kom till Sverige var hennes äldsta dotter bara fem år gammal och den yngsta var inte född. Ett halvt respektive helt barnliv har fram till nu varit präglad av den osäkerhet, ovisshet och otrygghet som infinner sig av att inte ha ett eget hem.

– Det har varit jättesvårt. Min äldsta dotter har hela tiden frågat mig: ”Mamma, när kan jag få skriva mitt namn på dörren?”. Och nu fick hon äntligen göra det. Hon får gå hem till sin lägenhet efter skolan, säger Amina upprymt.

Amina studerade konstvetenskap på universitet i sitt hemland när hon tvingades att fly och börja om från början. Nu är drömmen att bli mattelärare och delmålen är glasklara: Först läsa in gymnasiet för att sedan påbörja universitetsstudier.

– För första gången kan vi nu blicka framåt. Jag behöver inte gå runt och tänka på lägenhet och bostad hela tiden. Jag har kämpat och nu känner jag mer lugn och kan fokusera på framtiden, på att få ett riktigt jobb och på att barnen får känna trygghet och frihet, säger Amina.

Barns självklara rätt

Över 15 000 barn i Sverige saknar varaktig bostad och allt fler familjer drabbas. Problematiken är strukturell, det råder brist på pengar och på billiga bostäder. Familjer som inte samtidigt har en social problematik, har ofta också svårt att få hjälp av kommunerna. Barns Bostad Först innebär att människor i hemlöshet får permanenta bostäder och stöd efter behov. Det är en modell som tar fasta på barns självklara rätt till ett eget hem.

För Aminas äldsta dotter, som snart fyller elva, har familjens nya boendesituation inneburit att hon inte längre är orolig och stressad. Att hon stolt vill visa upp familjens hem för sina kompisar – och att hon kan längta helhjärtat efter Ghorme sabzi och fredagstacos.

Och för Amina och hennes man har lägenheten hjälpt dem att nu blicka framåt. Om en framtid med jobb och kanske en bil.

– Men att få vara med våra barn i trygghet, det är det som är viktigast, det är det som är livet. Att barnen är glada, det räcker för mig, säger Amina.

Fotnot: Amina heter egentligen något annat. Personen på bilden har inget med texten att göra.

LÄS MER:  

Skåne Stadsmission och fastighetsbolag tar krafttag mot barns hemlöshet

Mer om Barns Bostad Först

Mer om modellen bakom Barns Bostad Först 

Forskningsreflektion på Barns Bostad Först 

 

Sjuksköterskan Susanne om kylan: ”Frukosten här blir livsviktig”

Vintern och kylan gör livet ännu besvärligare för alla människor som lever i utsatthet och hemlöshet.

– Att vara ute och frysa hela natten kräver extremt mycket energi. Då blir kalorierna du kan få i dig med en frukost livsviktiga, säger Susanne Hellström, sjuksköterska på Skåne Stadsmission.

Vi behöver din hjälp – skänk en frukost här!

Susanne Hellström berättar om hur mycket virus som florerar just nu. Virus som gör att deltagarna på Skåne Stadsmissions mötesplats Café David aldrig blir riktigt friska.

– De är dåliga, sen repar de sig och blir lite bättre igen innan de ofta snabbt blir sjuka åter igen, säger hon.

Smittrisken är alltid större under vinterhalvåret. Men i nuvarande läge, när behoven blir vuxit sig större och det är rekordmånga människor som kommer till Café David och Skåne Stadsmissions övriga verksamheter, är det påtagligt hur risken att smittas ökat väsentligt.

– Det är så himla många människor som kommer hit för att kunna äta sig mätta och värma sig, då blir det trångt i lokalerna och smittorna sprids, säger Susanne Hellström.

Vistas ute hela natten

Många av deltagarna som kommer till Café David för att äta kostnadsfri frukost och subventionerad lunch vistas utomhus nattetid och den tid på dygnet de inte lyckas hitta någon värmande tillflyktsplats.

– De är ute på stan med feber och hosta, det är verkligen ingen höjdare. Och för de som har beroendeproblematik blir det ännu besvärligare. De kanske dricker lite extra för att det är så kallt, och det gör i sin tur att kylan blir ännu farligare. De förstår inte att de måste röra på sig hela tiden, eller ha tillräckligt med varma kläder på sig för att ha en chans att klara minusgraderna, berättar Susanne.

– Det är ingen bra idé att lägga sig och sova på den där bänken när det är så kallt. Risken är att man fryser ihjäl, lägger hon till.

Att leva med psykisk ohälsa eller under den press och stress ett liv i hemlöshet eller annan utsatthet innebär, blir ännu tuffare när det är så kallt som det varit nu. Det märker Susanne Hellström tydligt i sina möten med deltagarna på Skåne Stadsmission.

– Om man mår dåligt och livet är så kasst som det känns för många. Du har inga pengar och ingenstans att bo. Det är väldigt psykiskt påfrestande. Och det blir ännu tuffare när det är så här kallt. Det är så mycket svårare att hitta vila, säger hon.

Frukosten blir ännu viktigare

På Café David serveras varje morgon, året runt, gratis frukost. Alltid viktigt för många i samhället. Extra viktigt nu, menar Susanne Hellström.

– Att vara ute och frysa hela natten kräver extremt mycket energi. Frukosten hos oss är kanske ditt enda kaloriintag under dagen. De kalorierna är livsviktiga för att kunna hålla värmen.

Vi behöver din hjälp – skänk en frukost här!

Behöver du hjälp – läs mer om Café David!

Skattereduktion – underlag till dig

Köldknäpp i Skåne: Här kan du få hjälp – och så kan du stötta

Det är hiskeligt kallt i Skåne just nu. Minusgraderna betyder inte bara att den som lever i utsatthet får det tuffare, det innebär även en allvarlig hälsofara för människor som inte har någonstans att ta vägen.

Året har temperaturmässigt knappast inletts barmhärtigt. Minusgraderna är många och för de människor som lever i utsatthet är det ofta ännu tuffare än vanligt just nu.

– Det kan nästan kännas hopplöst, det går inte att tänka på någonting annat än hur kallt det är, berättar en man som brukar besöka Skåne Stadsmission för att äta frukost.

När det är så här kallt är våra verksamheter vara viktigare än någonsin. Både i Malmö och i Kristianstad har Café David öppet som vanligt. Där serveras varje dag gratis frukost och kraftigt rabatterad lunch.

Nattetid finns Nattjouren i tillhands. Och i Malmö finns Värmestugan, som för en månad sedan öppnade för säsongen.

En kvinna i 60-årsåldern, som tidigare inte övernattat på Värmestugan, berättar om sin upplevelse när hon nyligen, för första gången, tog sin nattliga tillflykt dit:

– Det var läskigt till en början, men personalen hjälpte mig direkt och visade mig vart jag skulle. Jag upptäckte att de hade samma logga som på Café David och då kändes det tryggt, säger hon.

Skåne Stadsmission har även sin uppsökande verksamhet där vår personal är ute på stan för att titta till dem som sover ute, och bjuda på varmt kaffe med tilltugg.

***

Här kan du läsa mer om vilket stöd vi kan erbjuda.

Här kan du läsa mer om Värmestugan i Malmö.

Här kan du läsa mer om Nattjouren i Kristianstad.

***

Vi är i behov av hjälp. Du som har möjlighet att vara med oss och kämpa för de som kämpar: Här blir du månadsgivare – och här ser du om hur du kan stötta på annat vis.

***

Bilderna är från vår uppsökande verksamhet i Malmö natten till 4 januari.

Om Malmö stads hemlöshetsbesked: ”Jag är uppriktigt förvånad”

Malmö stad meddelar att hemlöshetssiffrorna fortsätter att sjunka. Skåne Stadsmission gläds åt den positiva utvecklingen, men uttrycker samtidigt förvåning, då det går stick i stäv med utvecklingen vi sett under året.

För femte året i rad sjunker, enligt den officiella statistiken, hemlösheten i Malmö. Det meddelade staden på onsdagen. Enligt en mätning från oktober i år finns det nu 1610 hemlösa i Malmö, en minskning från fjolårssiffran 1782.

– Det är såklart glädjande siffror. Samtidigt är jag uppriktigt förvånad, då vi på Skåne Stadsmission under året träffat betydligt fler människor som är i behov av akut stöd. Inte bara för att kostnaderna för mat och hyra ökat explosionsartat på sistone, utan även för att det är fler som faller mellan stolarna i kontakten med det offentliga, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Sedan några år tillbaka ingår enbart människor som lever i så kallad social hemlöshet, i Malmö stads officiella statistik. Den växande grupp som lever i strukturell hemlöshet*, som vi berättade om i vår rapport Hemlös 23, innefattas inte i statistiken. I rapporten kunde vi också konstatera att det skett en förflyttning, mot en mer restriktiv tillämpning av socialtjänstlagen och hur kommuner bedömer behovet av stöd som människor i hemlöshet har rätt till.

Hand i hand med den ekonomiska utvecklingen i Sverige, möter vi på Skåne Stadsmission fler människor i behov än tidigare. Vi ser dessvärre inte några tecken på att den här utvecklingen är på väg att avta.

* Strukturell hemlöshet: Människor som lever i hemlöshet på grund av sin ekonomiska utsatthet, till skillnad från social hemlöshet där någon form av social problematik anses vara huvudanledning till personen eller familjens situation.

***

Under 2023 har Skåne Stadsmission lanserat och dragit i gång satsningen Barns Bostad Först, för att visa att barns hemlöshet går att avvärja. Läs mer om Barns Bostad Först här.

***

Julen 2023 blir tuffare än någonsin för många barnfamiljer i Skåne. Läs mer här om hur du kan hjälpa.

***

LÄNK: Sydsvenskan rapporterar om Malmö stads hemlöshetssiffror