”Om jag fick ge en gåva till patienterna så skulle det vara känslan av att deras liv är lika mycket värt som någon annans. Många tappar tron på sig själva och sitt egenvärde. Det skulle jag vilja ge tillbaka.”