Skåne Stadsmission och fastighetsbolag tar krafttag mot barns hemlöshet

Tillsammans med sju engagerade fastighetsbolag har Skåne Stadsmission nu dragit igång Barns Bostad Först, en modell som visar att barns hemlöshet går att avvärja.

– Sådan lättnad, sådan känsla av makt! Det lyste i min dotters ögon, när jag öppnade dörren, säger Amina, vars familj är en av de första som fått ett förstahandskontrakt.

Fler än 15 000 barn i Sverige saknar en stadigvarande bostad – en plats att kalla sitt hem. Den strukturella hemlösheten är en gigantisk utmaning, som riskerar att såväl urholka det samhälleliga fundamentet som att skapa traumatiska uppväxttragedier.

Skåne Stadsmission har under flera års tid arbetat för en förändring, för att visa att det går att komma ifrån den här ohållbara situationen. Satsningen Barns Bostad Först erbjuder barnfamiljer som lever i hemlöshet stöd utifrån just deras behov, och för att de ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden får de förtur på förstahandskontrakt.

Fastighetsbolaget: ”Är stolta”

I samarbete med sju fastighetsbolag – HSB Malmö, Stena Fastigheter, Rosengård fastigheter, Trianon, Laris, Brinova och Volito – har Skåne Stadsmission nu börjat arbeta efter modellen. Under året har de första hyresgästerna signerat sina förstahandskontrakt och flyttat in.

IKEA Sverige har stöttat arbetet genom finansiering för utveckling och implementering av modellen samt genom att erbjuda familjerna som flyttar in hjälp med möbler och heminredningskunskap för att skapa en personlig bostad, och Malmö Stad har bidragit till arbetet genom att tillskjuta ekonomiska resurser.

– Vi är stolta över att kunna bidra och vara en del av denna pilot, säger Marcus Johansson, chef för HSB Malmös hyresfastigheter.

Det råder akut brist på hyresrätter som familjer med svag ekonomi har råd med. Med långa köer och höga uthyrnings- och inkomstkrav, kan det vara nästintill omöjligt. Barns Bostad Först-modellen gör urval och matchar, så att familjer med behov får tillgång till lägenheter med en rimlig hyra.

– Att testa nya lösningar för att möjliggöra för barnfamiljer att få en fast punkt i livet ser vi som mycket angeläget, säger Unni Sollbe, vd för Stena Fastigheter i Malmö.

Tillsammans med fastighetsbolagen

Myndigheter och andra offentliga institutioners verktyg för lösningar har inte utvecklats i takt med den förändrade samhällssituationen. Fler familjer än tidigare saknar stadigvarande bostad, enkom av anledningen att de saknar pengar (så kallad ”strukturell hemlöshet”). De har ingen annan social problematik, vilket gör att de ej får ta del av kommunernas boendelösningar.

– Med Barns Bostad Först, där vi arbetar tillsammans med fastighetsbolagen, visar vi att det går att hitta nödvändiga lösningar för att säkerställa att barn inte tvingas leva i hemlöshet. Vi hoppas att kommuner och andra offentliga instanser vill ta lärdom så att de kan utveckla sina arbetsmetoder, då det till syvende och sist är deras ansvar att alla barn ett hem, säger Rakel Thunander, enhetschef på Unga Forum, Skåne Stadsmissions verksamhet för unga och barnfamiljer.

”Underlättar att klara skolan”

Barns Bostad Först utgår från ett barnrättsperspektiv och tar avstamp i den evidensbaserade modellen Bostad Först. Med förstahandskontrakt och individanpassat stöd ska de hemlösa barnfamiljerna få en fast bostad och ett tryggare liv.

–  En fast punkt i tillvaron skapar trygghet för familjen och underlättar att klara skolan, som är det viktigaste redskapet för en stabil och positiv framtid, säger Petra Sörling, vd för Rosengård Fastigheter.

Foto: Patrik Renmark

Personen på bilden har ej med texten att göra.

LÄS MER:

Äntligen har Aminas barn ett eget hem: ”Lyste i ögonen”

Mer om Barns Bostad Först

Mer om modellen bakom Barns Bostad Först 

Forskningsreflektion på Barns Bostad Först 

KONTAKTPERSONER:

Rakel Thunander, Enhetschef Unga Forum, Skåne Stadsmission
rakel.thunander@skanestadsmission.se

Susanne Glingestam, Marknads- och kommunikationschef, Skåne Stadsmission
susanne.glingestam@skanestadsmission.se 

Jenny Tebäck, Marknads- och kommunikationschef, Rosengård Fastigheter
jenny.teback@rosengardfastighet.se

Sarah Nilsson, Kommunikationsansvarig, HSB Malmö
sarah.nilsson@hsb.se

Carin Daal, Chef kommunikation och social hållbarhet, Stena Fastigheter Malmö
carin.daal@stena.com

Anna Heide, Affärsutvecklingschef Trianon
anna.heide@trianon.se

Melanie Andersson, Marknadsansvarig Brinova
melanie.andersson@brinova.se

Anna Wiking, Stadsutvecklings- och samhällsstrateg Fastighetsägarna Syd
anna.wiking@fastighetsagarna.se