Inlägg

Fler skånska barn vräktes – ökning med 20 procent

107 barn i Skåne vräktes från sina hem förra året, enligt statistik från Kronofogden.

Det är en ökning med nästan 20 procent jämfört med året innan. I Malmö är ökningen hela 67 procent.

– Det är en alarmerande utveckling, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Inte sedan 2014 har så många barn i Skåne drabbats, enligt Kronofogden som fört statistik på antalet barn som blivit berörda av verkställd avhysning, alltså vräkning, sedan 2008.

Under 2023 genomfördes totalt 348 vräkningar i de 33 skånska kommunerna. En ökning med omkring 25 procent. I de hushåll och familjer som drabbades av vräkningar återfinns 107 barn. Även det en rejäl ökning från de 90 barn som berördes 2022.

– Det är oroväckande och skvallrar om en utveckling som vi tyvärr inte är förvånade över. Snarare tvärtom. Vi ser varje dag i våra möten med människor i utsatthet att samhället hårdnar och att det är fler människor som faller mellan stolarna. Det är ett svek mot individen samtidigt som det skapar ett samhällsproblem, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Rekordnotering i Malmö

Flest antal vräkta barn återfinns i Malmö, hela 52 stycken. Ett föga smickrande rekord sedan Kronofogden började mäta för 15 år sedan. Ökningen i Malmö jämfört med året innan, då 31 barn berördes, är hela 67 procent.

– Det är en alarmerande siffra och utveckling. Malmö stad måste hantera sin hemlöshetsproblematik på ett annat sätt än vad de gör nu, när enbart människor som lever i social problematik, med psykisk ohälsa eller är fast i ett drogberoende, kan få långsiktig hjälp. Vi kan se att antalet människor som är hemlösa, eller riskerar hemlöshet, bara på grund av att de är fattiga, ökar – och även de har kommunen ytterst ett ansvar för, säger Sandra Grahn.

Sveriges Stadsmissioner har i sin årliga Hemlöshetsrapporten vid flertalet tillfällen krävt förändringar för att barn inte ska tvingas bli vräkta från sina hem. I Hemlöshetsrapporten 2023 var ett av våra förslag att införa en nolltolerans mot vräkningar som berör barn. Och i Hemlöshetsrapporten 2024, som släpptes så sent som för två veckor sedan, så påtalade vi behovet av att kommunerna behöver arbeta konsekvent med vräkningsförebyggande åtgärder som ska sättas in i så tidigt skede som möjligt, för att kunna lyckas.

Barns Bostad Först hjälper

Som ett verktyg i kampen mot hemlöshet bland barn, som är en oundviklig följd om barn fortsätter att falla offer för vräkningar, har Skåne Stadsmission sedan en tid börjat arbeta tillsammans med engagerade fastighetsbolag i satsningen Barns Bostad Först. Genom att erbjuda familjer som lever i hemlöshet stöd utifrån just deras behov, och för att de ska kunna ta sig in på en stenhård bostadsmarknad, får de förtur på förstahandskontrakt.

– Barns Bostad Först är ett bevis på att det går att utrota barns hemlöshet. Och vi är glada över att Malmö stad har valt att skjuta till pengar för att vi ska kunna fortsätta satsningen. Det är en modell som funkar. Men för att det ska kunna få storskalig effekt behöver vi dels fler fastighetsbolag som engagerar sig, dels förankra modellen i den offentliga bostadspolitiken, så att det aldrig någonsin uppstår situationer där barn drabbas av hemlöshet, säger Sandra Grahn.

***

Läs mer om Barns Bostad Först

Här kan du hitta Kronofogdens statistik över antalet vräkningar

Hemlöshetsrapporten 2023

Hemlöshetsrapporten 2024

Äntligen har Aminas barn ett eget hem: ”Lyste i ögonen”

Efter fem år utan ett eget hem har de äntligen en egen lägenhet.

– Det lyste i min dotters ögon när vi öppnade dörren, berättar Amina vars familj är en av de första som fått förstahandskontrakt via Skåne Stadsmissions satsning Barns Bostad Först.

Det doftar ljuvligt av Ghorme sabzi i lägenheten som Amina, tillsammans med sin man och två döttrar, flyttade in i tidigare i år. Kryddorna från den persiska köttgrytan sprider sig över såväl köket och vardagsrummet som de två sovrummen.

– Det är min äldsta dotters favoritmat, eller – det är faktiskt hela familjens favorit, berättar Amina och beskriver hur det går till att laga rätten som innehåller grönsaker, kött, ris, bönor och kryddor.

Det har gått drygt fem år sedan familjen tvingades att fly sitt hemland och till sist hamnade i Malmö. Nu, äntligen, har de en egen bostad. Familjen är en av de första som fått ett förstahandskontrakt via Skåne Stadsmissions satsning Barns Bostad Först.

– Sådan lättnad. Sådan känsla av makt. Jag är nybörjare i Sverige och behöver trygghet, inte känslan av att tvingas flytta hela tiden, säger Amina.

”Kan jag skriva mitt namn?”

När Amina och familjen kom till Sverige var hennes äldsta dotter bara fem år gammal och den yngsta var inte född. Ett halvt respektive helt barnliv har fram till nu varit präglad av den osäkerhet, ovisshet och otrygghet som infinner sig av att inte ha ett eget hem.

– Det har varit jättesvårt. Min äldsta dotter har hela tiden frågat mig: ”Mamma, när kan jag få skriva mitt namn på dörren?”. Och nu fick hon äntligen göra det. Hon får gå hem till sin lägenhet efter skolan, säger Amina upprymt.

Amina studerade konstvetenskap på universitet i sitt hemland när hon tvingades att fly och börja om från början. Nu är drömmen att bli mattelärare och delmålen är glasklara: Först läsa in gymnasiet för att sedan påbörja universitetsstudier.

– För första gången kan vi nu blicka framåt. Jag behöver inte gå runt och tänka på lägenhet och bostad hela tiden. Jag har kämpat och nu känner jag mer lugn och kan fokusera på framtiden, på att få ett riktigt jobb och på att barnen får känna trygghet och frihet, säger Amina.

Barns självklara rätt

Över 15 000 barn i Sverige saknar varaktig bostad och allt fler familjer drabbas. Problematiken är strukturell, det råder brist på pengar och på billiga bostäder. Familjer som inte samtidigt har en social problematik, har ofta också svårt att få hjälp av kommunerna. Barns Bostad Först innebär att människor i hemlöshet får permanenta bostäder och stöd efter behov. Det är en modell som tar fasta på barns självklara rätt till ett eget hem.

För Aminas äldsta dotter, som snart fyller elva, har familjens nya boendesituation inneburit att hon inte längre är orolig och stressad. Att hon stolt vill visa upp familjens hem för sina kompisar – och att hon kan längta helhjärtat efter Ghorme sabzi och fredagstacos.

Och för Amina och hennes man har lägenheten hjälpt dem att nu blicka framåt. Om en framtid med jobb och kanske en bil.

– Men att få vara med våra barn i trygghet, det är det som är viktigast, det är det som är livet. Att barnen är glada, det räcker för mig, säger Amina.

Fotnot: Amina heter egentligen något annat. Personen på bilden har inget med texten att göra.

LÄS MER:  

Skåne Stadsmission och fastighetsbolag tar krafttag mot barns hemlöshet

Mer om Barns Bostad Först

Mer om modellen bakom Barns Bostad Först 

Forskningsreflektion på Barns Bostad Först 

 

Många barnfamiljer kämpar hårt – särskilt inför jul

De höga matpriserna slår hårdast mot dem som redan har det svårast. Att inte ha råd att handla mat eller julklappar inför julen höjer stressen ytterligare. Framför allt för barnfamiljer.

– Ibland har vi inte så mycket mat i kylskåpet. Jag säger inget då, för jag märker att mamma tycker att det är jobbigt.

Det säger en flicka som besöker oss på våra familjeträffar. Barn som lever i fattigdom är ofta bra på att dölja sin situation. De kämpar ofta med att berätta hur det verkligen står till. Kanhända är inte kylskåpet helt tomt, men kanske finns det inte så mycket, eller inte så näringsrik, mat där.

Den här flickan är inte den enda som vittnar om liknande vardagssituationer. Vi möter så gott som dagligen människor som akut ber om mat och barn som inte har allt de behöver. Det kan handla om vinterskor, blöjor och tvål. 

Det tar på krafterna

Föräldrarna som vi träffar gör hela tiden sitt yttersta för att barnen inte ska märka eller känna av familjens fattigdom. Men såklart känns det. För alla. Det tar också på krafterna att vara fattig och många känner stor skam, både vuxna och barn.

Så här beskriver två av Skåne Stadsmissions medarbetare läget inför julen:

– Vi har klart fler besökare i år. Och vi möter ovanligt många nya besökare, som frågar efter julen. De ber om hjälp att köpa mat och julklappar, säger Rakel Thunander, enhetschef på Unga Forum.

Alltmer desperat situation

– Vi har en alltmer desperat situation för allt fler. Vi ser med oro på utvecklingen i takt med att fler vänder sig till oss. Vi gör allt vi kan för att hjälpa så många som möjligt. Människor som lever i utsatthet måste först vara mätta för sedan att orka ta tag i livets utmaningar, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Undersökningen Barnfamiljers ekonomi visar att många barnfamiljer kämpar med att tillgodose de mest grundläggande behoven. Barnfamiljer med lägre inkomster och ensamstående föräldrar har det allra svårast att få vardagsekonomin att gå ihop.

Så kan du hjälpa: Skänk en matkasse till en barnfamilj

Fakta

Här kan du läsa mer om barnfattigdom och ladda ned undersökningen Barnfamiljers ekonomi, som SIFO gjorde våren 2023 tillsammans med Hyresgästföreningen, Svenska Röda Korset och Majblomman.

Här kan du läsa mer om Matpriskollens prisundersökning av julens julbordsklassiker.

Skåne Stadsmission och fastighetsbolag tar krafttag mot barns hemlöshet

Tillsammans med sju engagerade fastighetsbolag har Skåne Stadsmission nu dragit igång Barns Bostad Först, en modell som visar att barns hemlöshet går att avvärja.

– Sådan lättnad, sådan känsla av makt! Det lyste i min dotters ögon, när jag öppnade dörren, säger Amina, vars familj är en av de första som fått ett förstahandskontrakt.

Fler än 15 000 barn i Sverige saknar en stadigvarande bostad – en plats att kalla sitt hem. Den strukturella hemlösheten är en gigantisk utmaning, som riskerar att såväl urholka det samhälleliga fundamentet som att skapa traumatiska uppväxttragedier.

Skåne Stadsmission har under flera års tid arbetat för en förändring, för att visa att det går att komma ifrån den här ohållbara situationen. Satsningen Barns Bostad Först erbjuder barnfamiljer som lever i hemlöshet stöd utifrån just deras behov, och för att de ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden får de förtur på förstahandskontrakt.

Fastighetsbolaget: ”Är stolta”

I samarbete med sju fastighetsbolag – HSB Malmö, Stena Fastigheter, Rosengård fastigheter, Trianon, Laris, Brinova och Volito – har Skåne Stadsmission nu börjat arbeta efter modellen. Under året har de första hyresgästerna signerat sina förstahandskontrakt och flyttat in.

IKEA Sverige har stöttat arbetet genom finansiering för utveckling och implementering av modellen samt genom att erbjuda familjerna som flyttar in hjälp med möbler och heminredningskunskap för att skapa en personlig bostad, och Malmö Stad har bidragit till arbetet genom att tillskjuta ekonomiska resurser.

– Vi är stolta över att kunna bidra och vara en del av denna pilot, säger Marcus Johansson, chef för HSB Malmös hyresfastigheter.

Det råder akut brist på hyresrätter som familjer med svag ekonomi har råd med. Med långa köer och höga uthyrnings- och inkomstkrav, kan det vara nästintill omöjligt. Barns Bostad Först-modellen gör urval och matchar, så att familjer med behov får tillgång till lägenheter med en rimlig hyra.

– Att testa nya lösningar för att möjliggöra för barnfamiljer att få en fast punkt i livet ser vi som mycket angeläget, säger Unni Sollbe, vd för Stena Fastigheter i Malmö.

Tillsammans med fastighetsbolagen

Myndigheter och andra offentliga institutioners verktyg för lösningar har inte utvecklats i takt med den förändrade samhällssituationen. Fler familjer än tidigare saknar stadigvarande bostad, enkom av anledningen att de saknar pengar (så kallad ”strukturell hemlöshet”). De har ingen annan social problematik, vilket gör att de ej får ta del av kommunernas boendelösningar.

– Med Barns Bostad Först, där vi arbetar tillsammans med fastighetsbolagen, visar vi att det går att hitta nödvändiga lösningar för att säkerställa att barn inte tvingas leva i hemlöshet. Vi hoppas att kommuner och andra offentliga instanser vill ta lärdom så att de kan utveckla sina arbetsmetoder, då det till syvende och sist är deras ansvar att alla barn ett hem, säger Rakel Thunander, enhetschef på Unga Forum, Skåne Stadsmissions verksamhet för unga och barnfamiljer.

”Underlättar att klara skolan”

Barns Bostad Först utgår från ett barnrättsperspektiv och tar avstamp i den evidensbaserade modellen Bostad Först. Med förstahandskontrakt och individanpassat stöd ska de hemlösa barnfamiljerna få en fast bostad och ett tryggare liv.

–  En fast punkt i tillvaron skapar trygghet för familjen och underlättar att klara skolan, som är det viktigaste redskapet för en stabil och positiv framtid, säger Petra Sörling, vd för Rosengård Fastigheter.

Foto: Patrik Renmark

Personen på bilden har ej med texten att göra.

LÄS MER:

Äntligen har Aminas barn ett eget hem: ”Lyste i ögonen”

Mer om Barns Bostad Först

Mer om modellen bakom Barns Bostad Först 

Forskningsreflektion på Barns Bostad Först 

KONTAKTPERSONER:

Rakel Thunander, Enhetschef Unga Forum, Skåne Stadsmission
rakel.thunander@skanestadsmission.se

Susanne Glingestam, Marknads- och kommunikationschef, Skåne Stadsmission
susanne.glingestam@skanestadsmission.se 

Jenny Tebäck, Marknads- och kommunikationschef, Rosengård Fastigheter
jenny.teback@rosengardfastighet.se

Sarah Nilsson, Kommunikationsansvarig, HSB Malmö
sarah.nilsson@hsb.se

Carin Daal, Chef kommunikation och social hållbarhet, Stena Fastigheter Malmö
carin.daal@stena.com

Anna Heide, Affärsutvecklingschef Trianon
anna.heide@trianon.se

Melanie Andersson, Marknadsansvarig Brinova
melanie.andersson@brinova.se

Anna Wiking, Stadsutvecklings- och samhällsstrateg Fastighetsägarna Syd
anna.wiking@fastighetsagarna.se

En start på något stort

Snart är det dags för en ny termin med det välbekanta pirret i magen. En del barn går till skolan för allra första gången, andra återvänder efter sommarlovet. Men trots att skolan är gratis i Sverige kan de barn som lever i fattigdom känna sig utanför och annorlunda.

Trots att skollagen säger att skolan ska vara kostnadsfri och att all utrustning ska finnas där, har många barn med sig välfyllda pennskrin hemifrån. Tillsammans med skolväskan och gympapåsen med inneskor och kläder, kan skolstarten bli en stor utgift när terminen börjar efter sommarlovet. Sen matpriserna ökat kraftigt är det fler familjer som har svårt att få pengarna att räcka till allt som behövs.

– Vi vill att de barn som kommer till oss ska känna samma pirr i magen och ha samma möjligheter som alla andra barn som börjar skolan. Därför delar vi ut en skolväska och gympapåse till de barn vi träffar. Dessutom har vi läxhjälp och professionellt stöd till föräldrar och barn, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Ge bort en en skolväska här!

 

Oron inför sommaren: “Hur ska våra barn äta sig mätta?”

”Redan i april fick vi förfrågningar om sommarens aktiviteter. Sommaren tillsammans med oss på Unga forum är väldigt viktig för familjer som besöker oss. Vissa barn tillbringar hela sommarlovet med oss och tillsammans skapar vi fina sommarminnen”

Det säger Jenny, en av Skåne Stadsmissions socionomer som arbetar med unga och barnfamiljer.

Att det finns många utsatta människor i Malmö är ingenting nytt. Fattigdomen har alltid funnits här och slagit hårt – inte minst mot ensamstående föräldrar och barn. Men nu kommer allt fler vittnesmål om att det som sker nu skiljer sig mot hur det har sett ut tidigare. Många av våra medarbetare berättar om en desperation, en stor stress, som de möter hos våra deltagare.

Behov av sista brödet

Det handlar inte om att göra en budget, det handlar om att få ihop tillräckligt med mat för dagen.  Skåne Stadsmission serverar alltid mat när vi har aktiviteter för barnfamiljer. Ibland kommer deltagare bara för att de måste äta.

– En mamma ringde häromdagen och frågade om vi hade bröd kvar. När vi svarade att det höll på att ta slut för dagen, så avslutade hon snabbt samtalet. Fem minuter senare stod hon utanför och knackade på. Hon är ensamstående med tre barn och var i desperat behov av det där sista brödet vi hade, berättar socionomen Jenny.

Skapar sommarminnen

Det återstår bara några veckor innan det är dags för sommarlov. Men inte ens den soligaste av somrar kan kompensera när de ekonomiska förutsättningarna är körda i botten. När det inte finns ens en enda slant. När det inte ens från början går att räkna ihop månaden.

Vi är i full färd med att planera sommarens aktiviteter för barnfamiljer.  Då kommer vi att göra allt för att skapa stunder när vi kan ha roligt tillsammans och både föräldrar och barn kan få en paus från all oro.

Nu behöver vi din hjälp. Här kan du läsa mer om vad du kan göra!

* Jenny heter egentligen något annat. Personen på bilden har ej med texten att göra.

Barnen får ta smällen – när hyrorna höjs

Den redan förhandlade hyreshöjningen om fem procent var inte nog. Nu vill flera av Malmös fastighetsägare höja hyran om ytterligare två procent. Skåne Stadsmission ställer sig bakom protesterna och manifestationen mot detta.

Ytterligare hyreshöjningar kommer att drabba stora grupper människor som redan kämpar hårt för att få vardagen att gå runt.

Varje dag möter vi människor som inte får pengarna att räcka. Människor som 24 timmar om dygnet lever under en ekonomisk stress där frågorna knappast handlar om huruvida pengarna kommer att räcka till en semesterresa till Medelhavet i sommar – eller om att man nu kanske ändå måste skära ner på utelunchandet.

Med drygt 20 procent högre matpriser på ett år, handlar det snarare om: ”Har vi råd med mat till alla veckans dagar?”.

Och det är som bekant inte bara matpriserna som ökat – i princip allt har blivit dyrare. Så för många är frågan inte: ”Stuga i Småland eller charter till Mallorca i sommar?”, utan snarare: ”Nya gympaskor till barnet eller grönsaker till middagen?”

Barnen får ta smällen

Det är tufft just nu. För många är det extremt tufft. För de som redan tidigare levde utan någon ekonomisk buffert, utan några marginaler överhuvudtaget, har det senaste årets inflation och kostnadsökningar bidragit till att skjuta hushållsekonomin i sank.

Att i ett sådant läge – och efter att redan ha förhandlat fram en femprocentig hyreshöjning – gå ut och kräva nya förhandlingar, för att kunna höja med ytterligare två procent: det är att svika sina hyresgäster och att inte kunna se att man också har ett ansvar som samhällsaktör.

De som får betala priset är människor i låglöneyrken. Det är sjukpensionärer och pensionärer. Det är ensamstående föräldrar och barn. Det är de som får ta smällen.

En 70 kvadratmeter stor hyreslägenhet i Malmö kostade förra året i snitt drygt 8000 kronor i månaden. Den femprocentiga ökningen innebär 400 kronor. De två tillkomna procenten är ytterligare 160 kronor. Det kanske kan låta som en futtig summa för många. Men för många i Malmö är det den senaste av en lång rad droppar som urholkat den sten som de försöker bygga ett fungerande liv på.

Inte för mycket begärt

En skenande inflation med högre ränta påverkar såklart inte bara privathushållen, utan även fastighetsbolagens kostnadskalkyl. Men lyfter vi bara blicken en smula så kan konstateras att vi kommer ifrån en lång period av i princip nollränta och – för fastighetsföretagen – goda tider, men där det ändå förekom årliga hyreshöjningar.

Då är det inte för mycket begärt av fastighetsägarna att de i sådana tider lägger undan en del av vinsten, så att de kan finnas där för hyresgästerna även när det blåser lite snålare vindar.

Det bör kunna ställas högre krav på en mäktig fastighetsägare att planera för ekonomin litet längre än närmaste året – så att smällen för fortsatt vinst inte ska behöva tas av en ensamstående småbarnsmamma, som inte har ens den minsta marginal att spela med.

SANDRA GRAHN, socialchef, Skåne Stadsmission

Bilden: Sandra Grahn till vänster, barnet till höger på bilden har inget med texten att göra.

Läs mer om hur du kan hjälpa!

Högre matpriser drabbar barnfamiljer och pensionärer

De dyrare matpriserna slår hårt mot redan utsatta barnfamiljer och pensionärer i Skåne. Det märker vi i alla våra verksamheter.

– Vi har haft familjer som knackat på dörren och frågat efter mat i sommar. Så har det inte varit tidigare, berättar Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Under sommarens många aktiviteter för barn och deras föräldrar har den allt dyrare maten varit ett vanligt samtalsämne. Många av deltagarna lever helt utan marginaler. De har låg eller ingen inkomst, och många lever på försörjningsstöd – som inte höjts, trots att utgifterna för mat och el ökat dramatiskt. Sommaraktiviteterna har varit välbesökta, inte minst på grund av att där alltid serveras mat.

– Vi kommer alltid hit och äter, och barnen får leka med andra. Om det finns så det räcker tar vi med mat hem till de barn som inte kunnat följa med. Allt är så dyrt, jag måste gå till olika organisationer och hämta mat. Och nu behöver min stora pojke fotbollsskor, jag vet inte hur det ska gå, säger en mamma.

Ökning på tio procent

Under perioden januari-juli har priserna på matrelaterade produkter enligt uppgifter på svt.se ökat med i genomsnitt 10,3 procent. Anledningen är de ökade kostnaderna för råvaror, energi och transporter till följd av pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Den allt svagare svenska kronan gentemot dollarn och euron pressar också upp matpriserna. De höga priserna märks i alla våra verksamheter.

– Allt har blivit dyrare, utom lunchen hos er, säger en lunchbesökare på vårt Café David.

Här serverar vi kostnadsfri frukost alla dagar, året runt, och säljer lunch för 35 kronor per portion till behövande.

– Vi har märkt den senaste tiden att många ber om mer mat för att stå sig längre, säger Sandra Grahn.

Kött mycket dyrare

De varor som ökat mest i pris sedan början av året är mejeriprodukter, ost och kött. Matfett har stigit med över 25 procent sedan januari och kyckling med närmare 24 procent, enligt Svt.

Att kött, ost och mjölk blivit dyrare är tydligt på Matmissionen, vår sociala matbutik på Mobilia i Malmö. För att handla här behöver man vara medlem, vilket man kan bli om man lever på en väldigt begränsad inkomst (mer om kriterierna här).

Till Matmissionen söker sig fler och fler pensionärer och barnfamiljer.

– Nya medlemmar är väldigt tacksamma och uttrycker hur stor skillnad det gör att kunna handla i butiken. De har försökt att få det att gå runt länge, och är glada att de nu har råd att köpa till exempel kött och fisk igen, berättar Maria Kratz Larsen, butiksansvarig.

”Känner ett lugn”

– Sedan vi började handla här känner jag ett lugn som jag inte känt på länge. Jag har varit så orolig för hur vi ska klara oss, säger en kvinna som packar ner matvaror i kassan.

– Jag har saknat grönsaker på matbordet. Jag klarar mig inte utan det, men innan vi blev medlemmar här hade vi bara råd med det absolut nödvändigaste.

En annan kvinna berättar att hon tvingats rata många matvaror. Hon har fått välja bort dem för att hon inte haft råd.
– Jag har jobbat och slitit i så många år. Men pensionen räcker inte.

 

Sommaren är svår för barnfamiljer i utsatthet

”Vi måste ta en dag i taget. Jag orkar inte ens tänka på hur det blir när skolan slutar.” Så sa en pappa när vi träffades på familjeträff nu i maj.

När sommarlovet börjar försvinner en trygg plats och en möjlighet att äta sig mätt. Plötsligt ska alla barnen äta hemma – men familjen lever i fattigdom och utsatthet och har inte mat för dagen. De lever i en osäker situation och barnen ser hur dåligt föräldrarna mår och gör allt de kan för att hålla ihop. På Unga Forum kan de få en stunds vila. Här får de vara barn och ungdomar. Leka och spela spel. De behöver inte dölja hur de har det, och de får äta sig mätta och umgås med andra. Samtidigt försöker vi stötta föräldrarna så att de kan få den hjälp och det stöd de har rätt till från samhället.

– Vi vet hur svårt det kan vara på sommaren, så vi har satt ihop ett program med utflykter för barnfamiljer. Vi kommer att ha picknick, gå på teater och bada. På så sätt ger vi familjerna möjlighet att få en härlig stund tillsammans, och vi underlättar för dem som själva inte har råd att packa en picknickkorg eller mår så dåligt att de själva inte mäktar med att planera utflykter, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Vi möter familjer som ser fram emot sommaren med vånda. Badkläder, skolutflykter, skolbaler och insamlingar till pedagoger – allt gräver ett hål i plånboken där det redan innan ekade ganska tomt. När matpriserna stiger, elen är dyr och bensinen likaså blir det svårt att få vardagen att gå ihop.

Sommarlovet innebär att barnens rutiner försvinner, skolfrukost, lunch och mellis – många mål ska förberedas hemma. Och utanförskapet blir tydligare än någonsin. Kompisar reser bort, familjer gör utflykter till dyra resmål. När en utgift som glass till alla barn en dag på stranden känns som höjden av lyx blir de ekonomiska klyftorna i samhället uppenbara. Även när sommaren lider mot sitt slut blir det tufft. ”Vad gjorde du i sommar?” ”Vart åkte ni på semester?”

– Vi vill ge fler barn fina sommarminnen att tänka tillbaka på när skolan börjar i augusti, säger Sandra Grahn.

Vi behöver din hjälp i sommar. 400 kronor räcker till en utflykt för en familj. Ge en gåva här!