Matkassarna kommer med så mycket mer

Att kunna hämta en matkasse hos Skåne Stadsmission betyder oerhört mycket för de barnfamiljer och unga som vi träffar. Masoud Zaher som arbetat med matkasseutdelningen i flera år, ser hur viktiga de välfyllda kassarna är.

– Allt som finns i kassen: mat, hygienartiklar, blöjor, det hjälper jättemycket och behövs verkligen, säger han.

Medlemmarna har ingen eller en mycket låg inkomst, och därför är maten livsnödvändig. Men maten är inte allt.

Masoud ser till att varje familj får vad de behöver i kassen. Finns det små barn ska kassen innehålla blöjor. Foto: Apelöga

– Det bästa med matkasseutdelningen är att vi också kan ge familjerna stöd med annat de behöver. Många kommer med myndighetspapper som de behöver hjälp att tolka, eller med frågor om hur de ska lösa sin situation. Då kan vi direkt boka in dem på möte med våra socionomer eller jurister, så att de kan få den hjälp de behöver.

De medlemmar som helt saknar inkomst är beroende av matkassen, men för dem som har en liten men inte tillräcklig inkomst innebär matkassen att de kan lägga undan några kronor och på så sätt ha råd med annat som familjen behöver. Det kan vara kläder till barnen eller att spara till oförutsedda utgifter.

Pandemin har gjort att Skåne Stadsmissionen behövt hjälp av volontärer för att se till att även den som är i riskgrupp eller blir sjuk kan få sin kasse.

– Häromdagen ringde en mamma som har tre små barn. Hon var sjuk och behövde isolera sig, men behövde verkligen mat och blöjor. Då kunde våra fina volontärer köra ut kassen till henne.

Det är unga under 25 år och familjer med barn under 18 år som kan bli medlemmar i matkasseutdelningen på Skåne Stadsmission, och hämta en kasse i veckan. Behovet är, tyvärr, större än stadsmissionens kapacitet.

Ismail registrerar mat och packar en matkasse. Foto: Eva Emmelin

– Det finns fler som behöver en kasse än vad vi har möjlighet att dela ut till just nu, det märks inte minst nu i Corona när många som kommer till oss säger att andra organisationer har stängt på grund av pandemin, säger Masoud.

Skåne Stadsmission planerar social matbutik i Malmö

Utveckling av Skåne Stadsmissions matbank ska minska matsvinnet och motverka matfattigdom. Sedan 2018 har Skåne Stadsmission omfördelat cirka 200 ton överskottsmat per år till människor som lever i utsatthet. Med nästan två miljoner kronor i stöd från Kavli ska verksamheten nu utvidgas och vidareutvecklas med en social matbutik.

– Genom bidraget från Kavli kan vi stärka kapacitet i vår matbank och dessutom öppna en matbutik för människor som lever i fattigdom. Det känns fantastiskt bra, inte minst när vi ser hur matfattigdomen i Skåne ökar, säger Lena Wetterskog Sjöstedt.

Foto: Christian Andersson/Apelöga

Uppskattningsvis når stadsmissionen 750 personer som lever i matfattigdom varje vecka, med bland annat frukostservering och matkasseutdelning, men behovet i Skåne och Malmö är mycket större.

Kavlifonden äger och delar ut hela överskottet från Kavli, Planti och flera andra kända varumärken till välgörande ändamål. I Sverige har Kavlifonden sedan 2018 stöttat Göteborgs matcentral och Uppsala Stadsmission.

– Som en del av utvecklingen av vårt engagemang i Sverige är det nu glädjande att också utöka stödet till att omfatta Skåne Stadsmission och deras goda arbete, säger vd för Kavlifonden, Inger Elise Iversen.

I Skåneregionen finns några av Sveriges största livsmedelsproducenter. Det finns därför en stor potential att få in mer mat och bidra till att minska matsvinnet, genom att utveckla Skåne Stadsmissions matbank.

Alireza Mobasheri, enhetschef Sociala företag Foto: Dick Svedenborn

– För att kunna omfördela en större andel överskottslivsmedel till människor i social och ekonomisk utsatthet behöver vi utveckla logistiken i matbanken med ännu ett kylrum och en kylbil, berättar Alireza Mobasheri, enhetschef Sociala företag.

Matbanken ska samarbeta med andra ideella aktörer

Trots att det finns olika små ideella aktörer som arbetar med olika former av matsvinnshantering, som till exempel matkasseutdelning, ser Skåne Stadsmission att insatserna kan effektiviseras, genom samordning. Genom att utveckla matbanken vill Skåne Stadsmission erbjuda fler aktörer att få mat till sina insatser samt säkerställa att maten de får uppnår kraven om till exempel spårbarhet.

– Vår befintliga matbank tar hand om matsvinn från livsmedelskedjor och delar med hjälp av insamlade matvaror, och med pengar från privatpersoner och företag, ut matkassar till barnfamiljer och unga i Malmö, säger Lena Wetterskog Sjöstedt.

– Att utveckla och utöka detta med en social matbutik, Matmissionen, innebär att familjer själva kan välja den mat de behöver och vill ha. En viktig del i vårt arbete är stödet för långsiktig förändring – en frukost, eller en matkasse, är aldrig bara det, utan kombineras med professionellt stöd och rådgivning. På det här sättet kommer vi också att ha möjlighet att hjälpa fler människor och det är viktigt eftersom efterfrågan i dagsläget är större än vår kapacitet, fortsätter hon.

Nya distributionskanaler – en social matbutik som ska bidra till ökad egenmakt!

Skåne Stadsmission kommer under slutet av 2021 att öppna en Matmissionen Mini livsmedelsbutik. Matmissionen är ett butikskoncept som går ut på att mat som annars skulle ha gått till spillo tas tillvara och säljs i en social butik där medlemmar får handla för en kraftigt reducerat pris. Konceptet utvecklades av Stockholm Stadsmission tillsammans med Axfood.

Matmissionen Mini bidrar till ökad egenmakt eftersom medlemmarna själva väljer vilken mat de vill köpa och äta. Genom att vara betalande kund, kan man också ställa krav på kvalitet och service. Matmissionen mini bidrar även till minskad matfattigdom och ökat välmående.

– Kavli är ett annorlunda företag. Vårt enda syfte är att skapa värden för goda ändamål, vilket innebär att hela vårt överskott delas ut till projekt som gör vår värld lite bättre att leva i. Därför är vi särskilt glada över bidraget till Skånes Stadsmission och deras projekt att både minska matsvinnet och se till att överbliven mat kommer utsatta människor tillgodo, säger Gerhard Bley, vd på Kavli Sverige.

– Matsvinn har länge varit en viktig fråga för oss på Kavli och tillsammans med Stadsmissionen ges nu möjlighet att kombinera den ambitionen med att vara en god samhällsaktör och värna om de som behöver mat kanske allra mest, säger Bley.

I projektet kommer Skåne Stadsmission att ge stöd för att främja deltagarnas långsiktiga förändring, det kan t.ex. handla om samtalsstöd och rådgivning. Projektet kommer att bidra till minskade inköpskostnader av mat för Skåne Stadsmissions och andra aktörers sociala verksamheter, på så sätt kan resurserna istället användas mer effektivt för att stödja målgruppen i sociala verksamheter.

– Matmissionen är ett koncept som har utvecklats av Stockholm Stadsmission tillsammans med Axfood, och vi har länge velat göra en liknande satsning. Därför är det här bidraget så viktigt för oss, säger Lena Wetterskog Sjöstedt.

Arbetsintegration

Foto: Christian Andersson/Apelöga

Matbanken och Matmissionen är också en arbetsplats, där Skåne Stadsmission kommer att fortsätta att jobba med arbetsintegration. Genom att öka utbudet av arbetsträningsplatser till människor med psykisk, fysisk och/eller psykosocial funktionsnedsättning kommer projektet bidra till att målgruppen kommer närmare arbetsmarknaden.

 

Läs mer om Matfattigdom här.

Är du privatperson och vill stötta arbetet mot matfattigdom? 
När du skänker gåvan En matkasse till oss bidrar du till att vi kan dela ut mat till behövande familjer. Det är oerhört mycket värt! Vi strävar efter att allt vi gör ska vara hållbart och att den hjälp vi ger ska vara långsiktig. Alla gåvor hos oss är symboliska gåvor, de bidrar till vår verksamhet och är en del av allt det vi gör. En matkasse är så mycket mer än själva maten. Den kommer med ett mänskligt möte som också innebär rådgivning och annat stöd. Den mat vi tar hand om, och som livsmedelsföretag annars hade varit tvungna att kassera, är en stomme i vår matservering. Det är vårt bidrag till en hållbar livsmedelshantering och en viktig del i vårt arbete mot matfattigdom. Men maten vi omdistribuerar, från matsvinn till att mätta hungriga, räcker inte – vi behöver komplettera med varor och vi behöver resurser för att förvara, packettera, transportera, dela ut och ge socialt stöd.
Därför är din gåva oumbärlig för att vi ska kunna fortsätta dela ut matkassar!

Köp gåvokortet Matkasse här!