Barns Bostad Först

En samarbetsform för att motverka hemlöshet

”Äntligen står mitt namn på dörren”

Flicka, boende med sin mamma i ett förstahandskontrakt genom Barns Bostad Först

Sänkta trösklar och nya angreppssätt

Barns Bostad Först är en långsiktig satsning som riktar sig till strukturellt hemlösa barnfamiljer. Syftet med Barns Bostad Först är att sänka trösklarna till bostadsmarknaden och att finna nya angreppssätt för att motverka strukturell hemlöshet. Att vara strukturellt hemlös innebär att man har en svag ekonomi och svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. Skåne Stadsmission utvecklar en verksamhet och prövar ett nytt arbetssätt för att motverka den strukturella hemlösheten. Metoden har utvecklats i samarbete med Rädda Barnen.

Skåne Stadsmissions ambition är att utöka samarbetet med fler fastighetsägare och aktörer som vill bidra till samhällsutveckling. Vi vill visa ett exempel som även kan få nationell spridning. Redan idag har flera visat intresse för arbetet runt om i Sverige.

Vad innebär Barns Bostad först?

Skåne Stadsmission startade under våren 2023 upp satsningen Barns Bostad Först. I oktober 2023 deltar 7 fastighetsägare i Malmöområdet i samarbetet, var och en har erbjudit en barnfamilj ett förstahandskontrakt.

Skåne Stadsmission ansvar för rekrytering, urval och matchning av barnfamiljer samt erbjuder behovsanpassat stöd till de barnfamiljer som flyttar in i en lägenhet. Fastighetsägarna godkänner och erbjuder barnfamiljerna förstahandskontrakt. IKEA hjälper vid behov till att möblera lägenheterna. Det upprättas en avsiktsförklaring mellan Skåne Stadsmission och fastighetsägarna och likaså mellan Skåne Stadsmission och barnfamiljerna. Hyreskontraktet tecknas av fastighetsägaren och barnfamiljen. Mannheimer Swartling har bidragit i utformandet av avsiktsförklaringen.

Martin Grander, universitetslektor vid Malmö Universitet, bedriver följeforskning som delfinansieras av Länsstyrelsen Skåne.

Arbetet utgår från följande grundprinciper:

  • Barnets rättigheter ska tillgodoses
  • Bostad är en mänsklig rättighet
  • Egenmakt och deltagarinflytande
  • Självförsörjning

Verksamheter för barn och unga

Matmissionen – mat till lågt pris
► Läs mer och bli medlem

Läs mer om hemlöshet

Click here to add your own text