Barn och unga

Alla barn har rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Det handlar om trygghet, tak över huvudet, mat, kläder och lek. Men så ser det tyvärr inte ut i Skåne idag, och det vill vi ändra på.

Skåne Stadsmission ser med oro på hur barnperspektivet ofta glöms bort i kommunala beslut. Vi ser hur barnfamiljer tvingas söka bistånd från vecka till vecka, hur barn och unga görs till tolkar eller till och med ställs ansvariga för sin familjs situaion. Vi möter barn och unga som inte får tillräckligt med mat, familjer som inte har råd med ordentliga barnkläder, och barn som saknar trygghet och en fast punkt på grund av att deras familj hamnat i en utsatt situation.

Skåne Stadsmission kan hjälpa dessa familjer med akuta insatser som mat, kläder och rådgivning. På lång sikt stärker vi familjens egenmakt genom stödsamtal, juridisk rådgivning och ombudsmannaskap vid myndighetsmöten. Skåne Stadsmission arbetar också för att öka kunskapen hos politiker och allmänhet om hur fattigdomen och hemlösheten ser ut i Skåne idag.

Barns rättigheter:

  • Du har rätt att vara med och bestämma
  • Du har rätt till kunskap och information
  • Alla barn och ungdomar är lika mycket värda
  • Du har rätt att vara den du är
  • Du har rätt att må bra och vara trygg
  • Ingen får göra dig illa
  • Du har rätt att få vara med din familj
  • Du har rätt till utbildning
  • Du har rätt till lek, fritid, kultur och vila

Källa: Barnombudsmannen (utdrag ur FN:s Barnkonvention)

Rapport om unga i hemlöshet
► Läs rapporten

Rapport om barn som lever med våld i hemmet
► Läs rapporten

Vill du bidra till vårt arbete med barn och unga i utsatthet?
► Så kan du hjälpa

Behöver du stöd?
► Läs mer

Verksamheter för barn och unga

Läs mer om barn och unga