Om Malmö stads hemlöshetsbesked: ”Jag är uppriktigt förvånad”

Malmö stad meddelar att hemlöshetssiffrorna fortsätter att sjunka. Skåne Stadsmission gläds åt den positiva utvecklingen, men uttrycker samtidigt förvåning, då det går stick i stäv med utvecklingen vi sett under året.

För femte året i rad sjunker, enligt den officiella statistiken, hemlösheten i Malmö. Det meddelade staden på onsdagen. Enligt en mätning från oktober i år finns det nu 1610 hemlösa i Malmö, en minskning från fjolårssiffran 1782.

– Det är såklart glädjande siffror. Samtidigt är jag uppriktigt förvånad, då vi på Skåne Stadsmission under året träffat betydligt fler människor som är i behov av akut stöd. Inte bara för att kostnaderna för mat och hyra ökat explosionsartat på sistone, utan även för att det är fler som faller mellan stolarna i kontakten med det offentliga, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Sedan några år tillbaka ingår enbart människor som lever i så kallad social hemlöshet, i Malmö stads officiella statistik. Den växande grupp som lever i strukturell hemlöshet*, som vi berättade om i vår rapport Hemlös 23, innefattas inte i statistiken. I rapporten kunde vi också konstatera att det skett en förflyttning, mot en mer restriktiv tillämpning av socialtjänstlagen och hur kommuner bedömer behovet av stöd som människor i hemlöshet har rätt till.

Hand i hand med den ekonomiska utvecklingen i Sverige, möter vi på Skåne Stadsmission fler människor i behov än tidigare. Vi ser dessvärre inte några tecken på att den här utvecklingen är på väg att avta.

* Strukturell hemlöshet: Människor som lever i hemlöshet på grund av sin ekonomiska utsatthet, till skillnad från social hemlöshet där någon form av social problematik anses vara huvudanledning till personen eller familjens situation.

***

Under 2023 har Skåne Stadsmission lanserat och dragit i gång satsningen Barns Bostad Först, för att visa att barns hemlöshet går att avvärja. Läs mer om Barns Bostad Först här.

***

Julen 2023 blir tuffare än någonsin för många barnfamiljer i Skåne. Läs mer här om hur du kan hjälpa.

***

LÄNK: Sydsvenskan rapporterar om Malmö stads hemlöshetssiffror