Många barnfamiljer kämpar hårt – särskilt inför jul

De höga matpriserna slår hårdast mot dem som redan har det svårast. Att inte ha råd att handla mat eller julklappar inför julen höjer stressen ytterligare. Framför allt för barnfamiljer.

– Ibland har vi inte så mycket mat i kylskåpet. Jag säger inget då, för jag märker att mamma tycker att det är jobbigt.

Det säger en flicka som besöker oss på våra familjeträffar. Barn som lever i fattigdom är ofta bra på att dölja sin situation. De kämpar ofta med att berätta hur det verkligen står till. Kanhända är inte kylskåpet helt tomt, men kanske finns det inte så mycket, eller inte så näringsrik, mat där.

Den här flickan är inte den enda som vittnar om liknande vardagssituationer. Vi möter så gott som dagligen människor som akut ber om mat och barn som inte har allt de behöver. Det kan handla om vinterskor, blöjor och tvål. 

Det tar på krafterna

Föräldrarna som vi träffar gör hela tiden sitt yttersta för att barnen inte ska märka eller känna av familjens fattigdom. Men såklart känns det. För alla. Det tar också på krafterna att vara fattig och många känner stor skam, både vuxna och barn.

Så här beskriver två av Skåne Stadsmissions medarbetare läget inför julen:

– Vi har klart fler besökare i år. Och vi möter ovanligt många nya besökare, som frågar efter julen. De ber om hjälp att köpa mat och julklappar, säger Rakel Thunander, enhetschef på Unga Forum.

Alltmer desperat situation

– Vi har en alltmer desperat situation för allt fler. Vi ser med oro på utvecklingen i takt med att fler vänder sig till oss. Vi gör allt vi kan för att hjälpa så många som möjligt. Människor som lever i utsatthet måste först vara mätta för sedan att orka ta tag i livets utmaningar, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Undersökningen Barnfamiljers ekonomi visar att många barnfamiljer kämpar med att tillgodose de mest grundläggande behoven. Barnfamiljer med lägre inkomster och ensamstående föräldrar har det allra svårast att få vardagsekonomin att gå ihop.

Så kan du hjälpa: Skänk en matkasse till en barnfamilj

Fakta

Här kan du läsa mer om barnfattigdom och ladda ned undersökningen Barnfamiljers ekonomi, som SIFO gjorde våren 2023 tillsammans med Hyresgästföreningen, Svenska Röda Korset och Majblomman.

Här kan du läsa mer om Matpriskollens prisundersökning av julens julbordsklassiker.

Märta Stenevi bär Nobelklänning från REMAKE Skåne Stadsmission

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi kommer till Nobelfesten 2023 i en klänning tillverkad av återvunna tyger. För design och produktion står Skåne Stadsmission och deras hållbara varumärke REMAKE. 

Märta Stenevis Nobelklänning följer en fin tradition av politiker som använder sig av lånat eller återbrukat till Nobelfesten. Utöver sina centrala roller inom Miljöpartiet har Märta också varit regionråd i Skåne och kommunalråd i Malmö. Att vända sig till Skåne Stadsmission med klänningsuppdraget föll sig därför naturligt. 

Hennes Nobelklänning är gjord av tyger från slipsar och blusar samt tygprover som efterskänkts till Skåne Stadsmission från en textilkonstnärinna.  

– Det är ett spännande och mycket ärofyllt uppdrag att vi får göra en Nobelklänning till Märta Stenevi, säger Lina Göransson, som står för designen. 

REMAKE har en tydlig idé med klänningen. De vill uppmärksamma att dagens textilindustri, masskonsumtion och linjära konsumtion bidrar till den globala uppvärmningen. Vilket i sin tur leder till bland annat issmältning och höjda havsnivåer.  

– För att uppmärksamma detta är färger och modell inspirerade av ishav, glaciärer och smältande isberg. De skarpa, spetsigt formade axlarna symboliserar isbergen och i ärmarna och kjolens fall återges alla vackra färgskiftningar från de stora ishaven, säger Lina. 

Sex år har gått sedan Bea Szenfeld och Naim Josefi designade isbergsklänningen till Alice Bah Kuhnke under Nobelfesten 2017. Polarisarna smälter nu i rasande fart. Märtas klänning kan ses som en fortsättning på Bah Kuhnkes ikoniska klänning, där isbergen fortsätter smälta och havet ligger öppet. 

– Jag är mycket imponerad av resultatet och tycker att klänningen är fantastisk. Att klänningen bidrar till både miljömässig och social hållbarhet gör det hela ännu bättre. Jag vill uppmuntra till hållbart mode, där second hand och remake är bra och cirkulära alternativ till nyproducerade kläder, säger Märta Stenevi. 

Nobelklänningen kommer så småningom att auktioneras ut på Skåne Stadsmissions egen butik på Tradera. 

– Det känns extra bra att få göra detta med REMAKE eftersom intäkterna från försäljningen av klänningen kommer att gå till de som lever i utsatthet i Skåne, säger Märta Stenevi. 

Fakta om klänningsproduktionen 

 • Remake Skåne Stadsmission har producerat klänningen, vid ateljén i Malmö. 
 • Klänningen är gjord av tyger i bomull och satin från slipsar, blusar och tygprover, som skänkts till Gåvoinlämningen som drivs av Skåne Stadsmission. 

Fakta om REMAKE Skåne Stadsmission 

REMAKE är Skåne Stadsmissions eget klimatsmarta varumärke. Produkterna tillverkas lokalt, tillsammans med personer i arbetsträning. Verksamheten bidrar både till ett bättre klimat och ett socialt hållbart samhälle. 

Genom att återvända, laga eller göra om produkter och material som annars skulle gå förlorade, ges materialet eller produkten en andra chans. Samtidigt värnar vi om miljön. Vi utgår alltid från skänkt material när vi tar fram nya produkter. Vi ser också till att det finns olika svårighetsgrad i tillverkningsprocessen för att kunna erbjuda arbetsuppgifter till människor med olika förutsättningar och kunskap. 

Skåne Stadsmission och fastighetsbolag tar krafttag mot barns hemlöshet

Tillsammans med sju engagerade fastighetsbolag har Skåne Stadsmission nu dragit igång Barns Bostad Först, en modell som visar att barns hemlöshet går att avvärja.

– Sådan lättnad, sådan känsla av makt! Det lyste i min dotters ögon, när jag öppnade dörren, säger Amina, vars familj är en av de första som fått ett förstahandskontrakt.

Fler än 15 000 barn i Sverige saknar en stadigvarande bostad – en plats att kalla sitt hem. Den strukturella hemlösheten är en gigantisk utmaning, som riskerar att såväl urholka det samhälleliga fundamentet som att skapa traumatiska uppväxttragedier.

Skåne Stadsmission har under flera års tid arbetat för en förändring, för att visa att det går att komma ifrån den här ohållbara situationen. Satsningen Barns Bostad Först erbjuder barnfamiljer som lever i hemlöshet stöd utifrån just deras behov, och för att de ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden får de förtur på förstahandskontrakt.

Fastighetsbolaget: ”Är stolta”

I samarbete med sju fastighetsbolag – HSB Malmö, Stena Fastigheter, Rosengård fastigheter, Trianon, Laris, Brinova och Volito – har Skåne Stadsmission nu börjat arbeta efter modellen. Under året har de första hyresgästerna signerat sina förstahandskontrakt och flyttat in.

IKEA Sverige har stöttat arbetet genom finansiering för utveckling och implementering av modellen samt genom att erbjuda familjerna som flyttar in hjälp med möbler och heminredningskunskap för att skapa en personlig bostad, och Malmö Stad har bidragit till arbetet genom att tillskjuta ekonomiska resurser.

– Vi är stolta över att kunna bidra och vara en del av denna pilot, säger Marcus Johansson, chef för HSB Malmös hyresfastigheter.

Det råder akut brist på hyresrätter som familjer med svag ekonomi har råd med. Med långa köer och höga uthyrnings- och inkomstkrav, kan det vara nästintill omöjligt. Barns Bostad Först-modellen gör urval och matchar, så att familjer med behov får tillgång till lägenheter med en rimlig hyra.

– Att testa nya lösningar för att möjliggöra för barnfamiljer att få en fast punkt i livet ser vi som mycket angeläget, säger Unni Sollbe, vd för Stena Fastigheter i Malmö.

Tillsammans med fastighetsbolagen

Myndigheter och andra offentliga institutioners verktyg för lösningar har inte utvecklats i takt med den förändrade samhällssituationen. Fler familjer än tidigare saknar stadigvarande bostad, enkom av anledningen att de saknar pengar (så kallad ”strukturell hemlöshet”). De har ingen annan social problematik, vilket gör att de ej får ta del av kommunernas boendelösningar.

– Med Barns Bostad Först, där vi arbetar tillsammans med fastighetsbolagen, visar vi att det går att hitta nödvändiga lösningar för att säkerställa att barn inte tvingas leva i hemlöshet. Vi hoppas att kommuner och andra offentliga instanser vill ta lärdom så att de kan utveckla sina arbetsmetoder, då det till syvende och sist är deras ansvar att alla barn ett hem, säger Rakel Thunander, enhetschef på Unga Forum, Skåne Stadsmissions verksamhet för unga och barnfamiljer.

”Underlättar att klara skolan”

Barns Bostad Först utgår från ett barnrättsperspektiv och tar avstamp i den evidensbaserade modellen Bostad Först. Med förstahandskontrakt och individanpassat stöd ska de hemlösa barnfamiljerna få en fast bostad och ett tryggare liv.

–  En fast punkt i tillvaron skapar trygghet för familjen och underlättar att klara skolan, som är det viktigaste redskapet för en stabil och positiv framtid, säger Petra Sörling, vd för Rosengård Fastigheter.

Foto: Patrik Renmark

Personen på bilden har ej med texten att göra.

LÄS MER:

Äntligen har Aminas barn ett eget hem: ”Lyste i ögonen”

Mer om Barns Bostad Först

Mer om modellen bakom Barns Bostad Först 

Forskningsreflektion på Barns Bostad Först 

KONTAKTPERSONER:

Rakel Thunander, Enhetschef Unga Forum, Skåne Stadsmission
rakel.thunander@skanestadsmission.se

Susanne Glingestam, Marknads- och kommunikationschef, Skåne Stadsmission
susanne.glingestam@skanestadsmission.se 

Jenny Tebäck, Marknads- och kommunikationschef, Rosengård Fastigheter
jenny.teback@rosengardfastighet.se

Sarah Nilsson, Kommunikationsansvarig, HSB Malmö
sarah.nilsson@hsb.se

Carin Daal, Chef kommunikation och social hållbarhet, Stena Fastigheter Malmö
carin.daal@stena.com

Anna Heide, Affärsutvecklingschef Trianon
anna.heide@trianon.se

Melanie Andersson, Marknadsansvarig Brinova
melanie.andersson@brinova.se

Anna Wiking, Stadsutvecklings- och samhällsstrateg Fastighetsägarna Syd
anna.wiking@fastighetsagarna.se

Nu öppnar vinterns värmestugor

Den 30 november öppnar Malmös två värmestugor. Värmestuga Ung riktar sig till unga vuxna i åldern 18–25 år medan Värmestuga Vuxen vänder sig till dem som är över 25 år. Båda är öppna nattetid, fram till den 31 mars.

Malmö värmestugor är ett komplement till övriga insatser inom Malmö stad för människor i hemlöshet. Det finns ett stort behov av varma platser för människor som annars riskerar att frysa ihjäl utomhus under årets kallaste månader. Behovet ökade markant när Malmö stad för några år sedan minskade antalet platser i sina härbärgen och begränsade vilka som har tillträde till dem.

Precis som förra året drivs värmestugorna i år av: Skåne Stadsmission, Röda Korset Malmökretsen, Svenska kyrkan Malmö och Fryshuset – genom ett idéburet offentligt partnerskap med Malmö stad.

Med värmestuga menar vi en plats inomhus för värme, tak över huvudet, matservering och en plats att vila på. Vid behov hänvisar vi dels till våra egna verksamheter som är öppna dagtid, dels till myndigheter, sjukvård och andra aktörer som vi har ett upparbetat samarbete med.

Verksamheten drivs av anställd personal tillsammans med volontärer som engageras av de medverkande organisationerna. Den som behöver komma till en värmestuga kan kontakta någon av de involverade organisationerna eller kontakta Malmö stads sociala jour. Av säkerhets- och integritetsskäl lägger vi inte upp några adresser här.

 

Du som behöver hjälp kan vända dig till:

Café David, Malmö: Malmgatan 14, info@skanestadsmission.se

Röda Korsets hus i Malmö: huset.malmo@redcross.se

Vill du vara volontär? Anmäl dig i så fall till: volontar@varmestugamalmo.se

 

Vi har ett stort behov av saker till våra värmestugor!

Om du har något av nedanstående så lämna i så fall in det till vår Gåvoinlämning på Grönegatan 36 i Malmö som har öppet: måndag, onsdag och fredag kl. 08–16 samt tisdag och torsdag kl. 08–18.

Vi behöver:

 • Varma vinterkläder
 • Filtar som kan tvättas
 • Gafflar och skedar
 • Tallrikar
 • Muggar
 • Engångsmuggar, engångsbestick och engångsförpackningar till mat
 • Kaffe

”Jag lägger mycket tid på att leta efter billig mat”

Maria kom till Malmö i mars 2022, när kriget i Ukraina precis brutit ut. Hon och hennes vänner hjälps åt att hålla reda på extrapriser och var det går att hitta billig mat. När vi träffas har hon en liter matolja i ryggsäcken till sin syster.

– Jag lägger mycket tid på att gå runt och leta efter billig mat i hela stan. Jag måste göra det, annars får jag inte ihop mat till barnen. Och jag köper hellre mat än lägger 600 kronor på ett busskort, säger Maria.

Dagersättningen till ukrainska flyktingar är mycket låg. Stödet, som ligger på samma nivå som för asylsökande, har inte justerats sedan 1994. Och redan då låg det under nivån för försörjningsstöd.

Lapp på dörren på ukrainska

Ungefär en gång i veckan besöker Maria och barnen Skåne Stadsmissions verksamhet för barnfamiljer och unga. En plats som hon hittade ganska direkt när hon kommit till Malmö. När hon och hennes syster var ute och promenerade fick de syn på en lapp på Skåne Stadsmissions dörr, skriven på ukrainska. Det fick dem att knacka på.

– Personalen här gör allt de kan för att hjälpa oss, vilket jag är mycket tacksam för. Att kliva in här är lite som att komma hem till kompisar. Här kan jag slappna av, säger hon.

Maria sitter hemtamt uppkrupen i en av sofforna, i det som kallas Bamserummet.

Bamse är populär bland barnen på Unga Forum.

Svår första tid i Sverige

Maria gråter när hon berättar om sin flykt. Första tiden i Sverige var svår, av flera skäl. Oron över familjen i Ukraina påverkade henne mycket. Kort efter att de kommit till Malmö visade det sig också att hon var gravid. Ett mycket önskat barn, men en svår situation att vara gravid i. Maria berättar att hon dock fick fint stöd från flera håll i Malmö, bland annat av sin barnmorska.

Utöver personligt stöd har Maria också fått kläder, schampo, andra hygienartiklar samt en barnvagn av Skåne Stadsmission.

– Nu ser jag jättemycket fram emot julfesten. Jag var med förra året och det var jättekul, säger Maria.

 

 

Vill du hjälpa barnfamiljer i jul?  Läs mer här.

Fakta

Flyktingar från Ukraina får samma dagersättning som asylsökande. En vuxen som delar hushåll med någon annan vuxen får 61 kronor per dag. Barn får 37–50 kronor per dag, beroende på ålder.

*Maria heter egentligen något annat. Personen på bilden har inget med texten att göra.

De första frågorna om julklappar kom redan i september

Fler än någonsin söker sig till Skåne Stadsmission, framför allt för att be om mat. Med stigande matpriser är det många som kämpar för att få vardagen att gå ihop. Att inte kunna köpa julklappar till barnen ökar stressen ytterligare.

– Jag skulle säga att vi har en alltmer desperat situation för allt fler, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

– Vi har klart fler besökare i år generellt. Vi möter ovanligt många nya besökare som frågar om julen. De ber om hjälp med att köpa mat och julklappar. Redan i september dök de första frågorna om vår julfest upp, säger Rakel Thunander, enhetschef på Unga Forum.

Ett stort antal barnfamiljer besöker regelbundet Skåne Stadsmissions familjeträffar. Rakel berättar att föräldrarna de möter gör allt de kan för att tillgodose barnens behov, ofta på sin egen bekostnad. Det kan innebära att föräldrarna ser till att barnen kan äta sig mätta. Själva tar de kanske en macka eller äter det som finns hemma. Om det finns något.

Uppdämt behov av att leka

– När de besöker oss ser vi glädjen hos barnen, många leker massor när de kommer hit. För många barn är detta den enda aktivitet de har under veckan. De har ett uppdämt behov av att leka medan föräldrarna ofta är trötta, säger Rakel och tillägger:

– Vi erbjuder något annat än deras vardag, en trygg plats utan krav. Många beskriver det som ett andningshål att komma hit. Här kan de samla tankarna, pusta ut och trycka på ”off-knappen” en stund. Vi kan också ge dem ett nätverk där de inte behöver hålla masken. Hos oss möter de andra som är i samma situation som de själva. I bästa fall blir det sen lite lättare att orka gå vidare när de varit här.

Stort tryck på rådgivningssamtal

Skåne Stadsmission erbjuder även rådgivningssamtal. Även här märks skillnader jämfört med 2022. Allt fler familjer behöver stöd och många av besökarna har många olika ärenden, ofta komplexa. Dessutom är de akuta ärendena svårare än de brukar vara.

 – Vi lägger mycket tid på att hjälpa till att söka försörjningsstöd eller bostadsbidrag. Ansökningarna är mer komplexa i dag och listan på bilagor som ska bifogas växer. Och har du inte bifogat rätt antal bilagor så blir ansökan inte ens granskad. Det är med andra ord svårt, dyrt och krångligt att vara fattig. Trösklarna blir allt högre för att få bidrag eller ens få tillgång till den hjälp som de faktiskt har rätt till, säger Rakel.

– Det finns också en stark koppling mellan fattigdom och ohälsa, både när det gäller barn och vuxna. Föräldrarna oroar sig för barnen och barnen oroar sig för föräldrarna. Och skulle en av föräldrarna bli sjukskriven ökar trycket mycket på den andra föräldern, avslutar Sandra.

Vill du vara med och stödja oss i vårt arbete för utsatta barnfamiljer? Ge en gåva!

Edda Magnason sjunger in julen

I år är det fler barnfamiljer än någonsin som söker sig till Skåne Stadsmission, för att få mat och stöd. Med fokus på barnfamiljer i utsatthet lanserar vi årets julkampanj – där Edda Magnason och Erik Hjärpe bidrar till julstämningen.

– Om mitt lilla bidrag med sång kan få någon att tänka till och ge en peng i stället för att lägga den där onödiga prylen i kundvagnen under julköpshetsen – så gör jag gärna det, säger Edda.

Årets jullåt heter När det lider mot jul, men är nog mer känd som Det strålar en stjärna. Edda ser den som en av ”mega julklassikerna”, vilket det inte är svårt att hålla med om.

Hur känner du själv inför julen?

– Jag älskar att gå helhjärtat in för både pepparkakshus, kristyr och röda sidenband. Men sen åker det fort ut efter jul, då vill jag tro att våren är på väg.

Bakom ”arret” till låten hittar vi kompositören och musikern Erik Hjärpe. Kanske mest känd för den skånska publiken som en av medlemmarna i gruppen Damn!, som i många år spelat tillsammans med Timbuktu.

Edda berättar att hon och Erik har stött på varandra en gång tidigare, för ungefär tio år sedan.

– Jag blev väldigt glad när jag fick reda på att det var han som skulle göra arret till låten!

Erik Hjärpe om jullåten

Så här säger Erik om samarbetet med Skåne Stadsmission och årets jullåt:

– Jag avskyr att vårt land blir mer och mer orättvist, med ökade klyftor. Fattigdom är orsaken till så många andra problem i samhället. Några som verkligen inte ska behöva betala priset för detta är barnen. Tills Sverige är rättvisare måste vi hjälpa dem som behöver hjälp, att få växa och vara mätta. Jag hoppas att låten kan ge sköna glädjekänslor i stunden och att den i bästa fall bidrar till att förbättra något i verkligheten också.

För dig som blir nyfiken på Edda så är hon i höst ute med en soloshow. Parallellt med den gör hon flera konserter tillsammans med olika artistkollegor.

– Jag gör bland annat en julkonsert tillsammans med Tingsek och Sabina Ddumba den 24–25 november på Malmö Live. Där blir det amerikanskt delux med storband, säger Edda.

Fakta

Edda Magnason är bland annat låtskrivare, kompositör, artist och skådespelare. Hon blev känd för en bredare publik 2013 när hon spelade (och sjöng) rollen som Monica Zetterlund i filmen Monica Z. Samma år medverkade hon i föreställningen The Feeling of Going, av Skånes Dansteater på Malmö Opera. Edda har gett ut tre album, fått en rad priser samt gjort en mängd turnéer och konserter, såväl på egen hand som tillsammans med andra artister.

Erik Hjärpe är kompositör och musiker. Sedan 2002 turnerar han som keyboardist tillsammans med Timbuktu och Damn!, ett av Sveriges mest välkända hiphop- och funkband. Han skriver också musik för tv i Sverige och USA, samt även för teater, film och skivor. Han har fått många priser och samarbetat med många artister och institutioner.

 

Projektet Äldremissionen fokuserar på en målgrupp med växande behov

Skåne Stadsmission märker tydligt hur fattigdomen och ensamheten ökar bland äldre människor. I arbetet med Äldremissionen, ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden, har vi kunnat fokusera mer på en målgrupp med allt större behov.

– Jag längtar efter onsdagseftermiddagarna. Och det var väldigt längesen jag längtade efter någonting, säger en av deltagarna.

– Det brukar börja med att vi går dit för att hjälpa till med något litet, som att hjälpa dem med fjärrkontrollen, men sen… säger Lotta Nilsson, innan hon pausar och ser ut att fundera.

Hon är sedan ett år projektledare för Äldremissionen på Skåne Stadsmissions mötesplats Café David. Det är ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och har som mål att äldre i social och ekonomisk utsatthet ska få ökad egenmakt och ett ökat välmående.

Lotta Nilsson tar vid och fortsätter berätta om sina besök hos äldre människor, som alla lever ett utsatt liv med ett knapphändigt – om ens något – kontaktnät.

– Men sen upptäcker vi så mycket mer vid besöken: människor som lever i misär och som ibland har varken möbler eller några andra saker av värde, fortsätter hon.

76 hembesök i Malmö

Tillsammans med kollegan Boris Phefferkorn och många andra har Lotta under året gjort 76 besök hos människor i Malmö, i den delen av arbetet med Äldremissionen som går under beteckningen hembesök.

– Det bygger relationer. Viktiga relationer, säger Boris Phefferkorn och fortsätter:

–  Vi som gör hembesök får koll och människor som inte har någon, får plötsligt någon som hälsar på och som vill veta hur de mår. Det finns så många speciella möten att berätta om. En person vi träffade hade ingen säng, så vi fixade en säng och hjälpte till att bygga ihop den. En annan hade ingen att fira sin födelsedag med, men bjöd in oss, så då kom vi dit och fikade. Sådant kan betyda väldigt mycket, säger Boris.

Förutom hembesöken har en viktig del av arbetet med Äldremissionen varit de 37 tematräffarna som arrangerats under året. Aktiviteterna under träffarna har varierat mellan allt från schack- och bridgeturneringar till teaterbesök och en digitaliseringskurs. Det sociala umgänget deltagarna emellan har varit betydelsefullt.

”Jag har ju bara det här”

– Jag har ju bara det här, jag kommer hit och spelar kort. Annars har jag ingenting. Det är kul att få komma ut lite, säger en av deltagarna.

Även matlagningscirklarna, som leds av Eva Carlberg som är köksansvarig på Café David i Malmö, har varit populära. Sex deltagare har träffats åtta gånger. Mellan den inledande planeringsträffen och avslutningen har de sex deltagarna fått önska måltid varsin gång. Hittills har tre omgångar av matlagningscirklarna ägt rum.

– Jag vill inspirera deltagarna att testa nya maträtter och hitta billigare alternativ.  Jag planerar alltid ett budgetalternativ till varje träff, där man till exempel byter ut köttet mot linser, säger Eva Carlberg.

Även på matlagningscirklarna har det sociala umgänget varit en betydande komponent.

Redo för uppsökande arbete i Kristianstad

Lett till väldigt fina samtal

– Det här sättet att träffas har lett till väldigt fina samtal, där känslor och livsberättelser får ta plats, säger Eva Carlberg.

– Jag längtar efter onsdagseftermiddagarna. Och det var väldigt längesedan jag längtade efter någonting, säger en av deltagarna i matlagningscirkeln.

Och just livsberättelser är ett ämne som verksamheten i Kristianstad har tagit fasta på. Där träffas en grupp deltagare regelbundet för att fika och dela med sig av sina livshistorier.

En annan del av arbetet med Äldremissionen har varit den uppsökande verksamheten. Vid 133 tillfällen det senaste året har personal från Café David i Malmö gett sig ut i staden för att synas och skapa kontakter med äldre människor som har behov. Denna verksamhet bedrivs även från Café David i Kristianstad, där personalen har varit ute vid 22 tillfällen.

Ny secondhand-butik på Emporia i Malmö

Idag, den 20 oktober, slår vi upp portarna till Skåne Stadsmissions nya secondhand-butik.

På köpcentret Emporias tredje våning går det att hitta unika plagg, skor, accessoarer och inredning.

Öppningshelgen firas med ett erbjudande. Fram till och med söndag ges 20 procent rabatt.

I butiken kan du även skänka det du inte längre behöver av kläder och prylar, så ser vi till att det får en andra chans. Som en del av Skåne Stadsmission går allt överskott till våra sociala verksamheter i Skåne. Vi kan varje dag göra skillnad för människor som lever i utsatta livssituationer.

Skåne Stadsmissions secondhand-butik på Emporia är en popup-butik som har öppet vardagar, samt lördagar, mellan klockan 10 och 20.

Läs mer om Skåne Stadsmissions secondhand-verksamheter!

Läs mer om butiken på Emporia!

Sandra Grahn: Matfattigdomen är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige

Skåne Stadsmission träffar varje dag hundratals människor som inte har råd att ställa tillräckligt med mat på bordet. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. Men vad innebär det att vara matfattig – och hur kan vi häva den ekonomiska utsattheten? Här är Stadsmissionens sex förslag till förändring.

Mellan jul och nyår brukar Språkrådet presentera sin nyordslista, de tidstypiska ord och uttryck som varit aktuella, populariserats eller rentav uppkommit under det år som gått. Ifjol var ett av orden ”Matfattigdom”, och kollar vi igenom listan som släpptes för snart tio månader sedan, är det tyvärr den glosan som bitit sig kvar och präglat även detta år allra mest.

I Fattigdomsrapporten 2023, som Sveriges Stadsmissioner släpper idag, framkommer att 72 procent av våra insatser idag är stöd i form av mat. Det är den i särklass största insatsen som stadsmissionerna gör för människor i ekonomisk utsatthet. Antalet människor som kommer till Sveriges tio stadsmissioner för att få mat har fördubblats, samtidigt som antalet människor som får försörjningsstöd minskar. En ekvation som bara går att räkna fram genom att konstatera att antingen är matpriserna för höga eller är det för svårt att få försörjningsstöd.

Lever du i matfattigdom?

Med en fortsatt skyhög inflation och en iskall ekonomisk närtid som väntar, anser vi att det är skyndsamt att regeringen tillsätter en utredning om den växande fattigdomen.  Hur kan fattigdomen hävas med utgångspunkt från en fungerande arbetslinje och rätten till en skälig levnadsstandard?

Malmö är en av Sveriges fattigaste städer. Här finns det fler fattiga, här finns det mer utsatthet – och här finns det således en större matfattigdom. Men vad innebär det att vara matfattig? Vad är innehållet bakom rubrikerna? Lever du rentav i matfattigdom?

Människor från många olika grupper lever i matfattigdom, barnfamiljer, pensionärer, arbetslösa och hemlösa. Att befinna sig i matfattigdom innebär nödvändigtvis inte att du svälter, vilket fortfarande är ytterst ovanligt i Sverige, utan att du lever i en verklighet och vardag som innebär att du svarar jakande på åtminstone några av följande frågor:

Har du tillräckligt med pengar för att köpa mat till dig och din familj varje dag?

• Hoppar du ibland över måltider för att spara pengar?

• Har du råd och möjlighet att köpa hälsosam mat, som frukt och grönsaker?

• Måste du välja mellan att köpa mat eller att betala andra utgifter, så som viktiga räkningar?

Stadsmissionens förslag

Att många människor i Sverige inte har tillräckliga resurser för något så basalt som att äta sig mätta på näringsriktig mat, kan inte anses värdigt ett välfärdsland. Något är skevt när vi pratar mer om att Sverige har flest miljardärer i världen, än vad det innebär att fler och fler människor tvingas vända sig till civilsamhällets aktörer för att kunna äta sig mätta.

Här är Stadsmissionens sex förslag för att häva den ekonomiska utsattheten i Sverige 2023, hämtade från Fattigdomsrapporten som släpps idag.

 1. Tillsätt utredning om den nya växande fattigdomen
 2. Permanenta och utvidga det tillfälligt utökade bostadsbidraget
 3. Rikta statsbidrag för frukost samt lunch på lov för barn i ekonomisk utsatthet
 4. Utred höjning av riksnormen för försörjningsstöd
 5. Utred om det går att underlätta för arbetande fattigas försörjning
 6. Höj grundavdraget så att fler med låga inkomster kan leva på sin lön

Om viljan finns, så går det alldeles utmärkt att häva den fattigdom som florerar och ökar i Sverige. Stadsmissionen och fler aktörer i civilsamhället finns behjälpliga för utökat samarbete och kan bistå med såväl gedigen kunskap som stor erfarenhet.

SANDRA GRAHN, socialchef Skåne Stadsmission

***

Här kan du läsa Fattigdomsrapporten 2023 i sin helhet.

Läs mer: Eva-Lena berättar om sin situation som fattig

Du kan hjälpa till! Klicka här för mer information om att skänka en frukost.