De första frågorna om julklappar kom redan i september

Fler än någonsin söker sig till Skåne Stadsmission, framför allt för att be om mat. Med stigande matpriser är det många som kämpar för att få vardagen att gå ihop. Att inte kunna köpa julklappar till barnen ökar stressen ytterligare.

– Jag skulle säga att vi har en alltmer desperat situation för allt fler, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

– Vi har klart fler besökare i år generellt. Vi möter ovanligt många nya besökare som frågar om julen. De ber om hjälp med att köpa mat och julklappar. Redan i september dök de första frågorna om vår julfest upp, säger Rakel Thunander, enhetschef på Unga Forum.

Ett stort antal barnfamiljer besöker regelbundet Skåne Stadsmissions familjeträffar. Rakel berättar att föräldrarna de möter gör allt de kan för att tillgodose barnens behov, ofta på sin egen bekostnad. Det kan innebära att föräldrarna ser till att barnen kan äta sig mätta. Själva tar de kanske en macka eller äter det som finns hemma. Om det finns något.

Uppdämt behov av att leka

– När de besöker oss ser vi glädjen hos barnen, många leker massor när de kommer hit. För många barn är detta den enda aktivitet de har under veckan. De har ett uppdämt behov av att leka medan föräldrarna ofta är trötta, säger Rakel och tillägger:

– Vi erbjuder något annat än deras vardag, en trygg plats utan krav. Många beskriver det som ett andningshål att komma hit. Här kan de samla tankarna, pusta ut och trycka på ”off-knappen” en stund. Vi kan också ge dem ett nätverk där de inte behöver hålla masken. Hos oss möter de andra som är i samma situation som de själva. I bästa fall blir det sen lite lättare att orka gå vidare när de varit här.

Stort tryck på rådgivningssamtal

Skåne Stadsmission erbjuder även rådgivningssamtal. Även här märks skillnader jämfört med 2022. Allt fler familjer behöver stöd och många av besökarna har många olika ärenden, ofta komplexa. Dessutom är de akuta ärendena svårare än de brukar vara.

 – Vi lägger mycket tid på att hjälpa till att söka försörjningsstöd eller bostadsbidrag. Ansökningarna är mer komplexa i dag och listan på bilagor som ska bifogas växer. Och har du inte bifogat rätt antal bilagor så blir ansökan inte ens granskad. Det är med andra ord svårt, dyrt och krångligt att vara fattig. Trösklarna blir allt högre för att få bidrag eller ens få tillgång till den hjälp som de faktiskt har rätt till, säger Rakel.

– Det finns också en stark koppling mellan fattigdom och ohälsa, både när det gäller barn och vuxna. Föräldrarna oroar sig för barnen och barnen oroar sig för föräldrarna. Och skulle en av föräldrarna bli sjukskriven ökar trycket mycket på den andra föräldern, avslutar Sandra.

Vill du vara med och stödja oss i vårt arbete för utsatta barnfamiljer? Ge en gåva!