Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission, om Fattigdomsrapporten

Sandra Grahn: Matfattigdomen är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige

Skåne Stadsmission träffar varje dag hundratals människor som inte har råd att ställa tillräckligt med mat på bordet. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. Men vad innebär det att vara matfattig – och hur kan vi häva den ekonomiska utsattheten? Här är Stadsmissionens sex förslag till förändring.

Mellan jul och nyår brukar Språkrådet presentera sin nyordslista, de tidstypiska ord och uttryck som varit aktuella, populariserats eller rentav uppkommit under det år som gått. Ifjol var ett av orden ”Matfattigdom”, och kollar vi igenom listan som släpptes för snart tio månader sedan, är det tyvärr den glosan som bitit sig kvar och präglat även detta år allra mest.

I Fattigdomsrapporten 2023, som Sveriges Stadsmissioner släpper idag, framkommer att 72 procent av våra insatser idag är stöd i form av mat. Det är den i särklass största insatsen som stadsmissionerna gör för människor i ekonomisk utsatthet. Antalet människor som kommer till Sveriges tio stadsmissioner för att få mat har fördubblats, samtidigt som antalet människor som får försörjningsstöd minskar. En ekvation som bara går att räkna fram genom att konstatera att antingen är matpriserna för höga eller är det för svårt att få försörjningsstöd.

Lever du i matfattigdom?

Med en fortsatt skyhög inflation och en iskall ekonomisk närtid som väntar, anser vi att det är skyndsamt att regeringen tillsätter en utredning om den växande fattigdomen.  Hur kan fattigdomen hävas med utgångspunkt från en fungerande arbetslinje och rätten till en skälig levnadsstandard?

Malmö är en av Sveriges fattigaste städer. Här finns det fler fattiga, här finns det mer utsatthet – och här finns det således en större matfattigdom. Men vad innebär det att vara matfattig? Vad är innehållet bakom rubrikerna? Lever du rentav i matfattigdom?

Människor från många olika grupper lever i matfattigdom, barnfamiljer, pensionärer, arbetslösa och hemlösa. Att befinna sig i matfattigdom innebär nödvändigtvis inte att du svälter, vilket fortfarande är ytterst ovanligt i Sverige, utan att du lever i en verklighet och vardag som innebär att du svarar jakande på åtminstone några av följande frågor:

Har du tillräckligt med pengar för att köpa mat till dig och din familj varje dag?

• Hoppar du ibland över måltider för att spara pengar?

• Har du råd och möjlighet att köpa hälsosam mat, som frukt och grönsaker?

• Måste du välja mellan att köpa mat eller att betala andra utgifter, så som viktiga räkningar?

Stadsmissionens förslag

Att många människor i Sverige inte har tillräckliga resurser för något så basalt som att äta sig mätta på näringsriktig mat, kan inte anses värdigt ett välfärdsland. Något är skevt när vi pratar mer om att Sverige har flest miljardärer i världen, än vad det innebär att fler och fler människor tvingas vända sig till civilsamhällets aktörer för att kunna äta sig mätta.

Här är Stadsmissionens sex förslag för att häva den ekonomiska utsattheten i Sverige 2023, hämtade från Fattigdomsrapporten som släpps idag.

  1. Tillsätt utredning om den nya växande fattigdomen
  2. Permanenta och utvidga det tillfälligt utökade bostadsbidraget
  3. Rikta statsbidrag för frukost samt lunch på lov för barn i ekonomisk utsatthet
  4. Utred höjning av riksnormen för försörjningsstöd
  5. Utred om det går att underlätta för arbetande fattigas försörjning
  6. Höj grundavdraget så att fler med låga inkomster kan leva på sin lön

Om viljan finns, så går det alldeles utmärkt att häva den fattigdom som florerar och ökar i Sverige. Stadsmissionen och fler aktörer i civilsamhället finns behjälpliga för utökat samarbete och kan bistå med såväl gedigen kunskap som stor erfarenhet.

SANDRA GRAHN, socialchef Skåne Stadsmission

***

Här kan du läsa Fattigdomsrapporten 2023 i sin helhet.

Läs mer: Eva-Lena berättar om sin situation som fattig

Du kan hjälpa till! Klicka här för mer information om att skänka en frukost.