Fattigdomsrapporten 2023 – Läs och ladda ner den här!

Stadsmissionen möter allt fler människor i ekonomisk utsatthet. Officiell statistik visar att klyftorna mellan fattiga och rika ökar idag i Sverige, vilket leder till att människors hälsa och tillit till samhället minskar. För att kunna stoppa denna farliga samhällsutveckling måste vi häva den ekonomiska utsattheten i Sverige.

I rapporten finns en undersökning av Stadsmissionens sociala arbete som görs i samarbete med Marie Cederschiöld högskola sedan 2014. Den visar på en växande matfattigdom, där Stadsmissionen genom åren ökat sina insatser till människor i ekonomisk utsatthet. Idag är 72 procent av Stadsmissionen matstöd, den högsta andelen sedan undersökningen startade och en ny grupp har tillkommit, människor med låg lön som inte räcker till mat. Stadsmissionens utdelning och försäljning av mat i sociala matbutiker slog också ett tvetydigt rekord sista september i år. Då hade 3 200 ton mat distribuerats, vilket är lika mycket som under hela 2022.

Här kan du läsa Fattigdomsrapporten 2023 i sin helhet.

Fattigdomsrapporten pekar på ett välfärdssamhälle i gungning. Allt fler kommer till Stadsmissionen, såväl människor med som utan stöd från socialförsäkringssystemen, eftersom de har svårt att få pengarna att räcka till mat hela månaden. När samhällets förväntade hjälp uteblir eller brister, riskerar människors tillit till samhället att raseras.

Regeringen har i sin budgetproposition föreslagit att det tillfälligt utökade bostadsbidraget för barnfamiljer gälla t om juni 2024. Sveriges Stadsmissioner menar att det tillfälligt utökade bostadsbidraget behöver permanentas och utvidgas till fler grupper.

– Eftersom bostadsmarknaden inte fungerar och inflationen bitit sig fast, kan vi med ett permanent utökat bostadsbidrag som utvidgas till fler grupper undvika att människor som lever i ekonomisk utsatthet blir hemlösa i Sverige. Vi vill också se att normen för försörjningsstöd höjs, så att stödet går att leva på, förklarar Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner.

Här kan du läsa Fattigdomsrapporten 2023 i sin helhet.

Stadsmissionen möter också allt fler människor som har rätt till stöd från de svenska socialförsäkringssystemen, men som av olika skäl inte får det. Här vill Sveriges Stadsmissioner se forskning för att få kunskap om varför det offentliga inte når dessa människor.
Människor med långvarigt försörjningsstöd är den största och ökande gruppen (58 procent), som kommer till Stadsmissionen, eftersom stödet inte räcker till. Samtidigt är stödet utformat för att vara tillfälligt, enligt Socialstyrelsen.

Vad gör samhället för att människor inte ska fastna i ekonomisk utsatthet? Hos Stadsmissionen och andra civilsamhällesaktörer finns förstärkt arbetsträning för människor som står långt bort från arbetsmarknaden. För att fler människor ska kunna bli självförsörjande och vi därmed häver den ekonomiska utsattheten i Sverige idag, behöver vi en ökad samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor, avslutar Jonas Wihlstrand.

Här kan du läsa Fattigdomsrapporten 2023 i sin helhet.

Läs mer: Sandra Grahn: Matfattigdomen är inte värdigt ett välfärdsland

Läs mer: Eva-Lena berättar om sitt situation som fattig

Du kan hjälpa till! Klicka här för mer information om att skänka en frukost.