Fler människor lever i utsatthet: ”Det är allvarligt”

Höga matpriser tvingar allt fler att söka hjälp av civilsamhället.

På Skåne Stadsmission är trycket högre än någonsin.

– Många lever idag en utsatt situation som de inte reder ut på egen hand och det är allvarligt, säger Ingrid Foschi, enhetschef på Café David.

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och den höga inflationen har lett till matpriser som ökat med runt 20 procent under de senaste 18 månaderna. De som drabbas allra hårdast av detta är de som även tidigare levde i ekonomisk utsatthet, och de som innan höjningarna levde på marginalen.

– Det är tydligt att de höga matpriserna, och att allting annat blivit dyrare, har knuffat många över kanten, säger Ingrid Foschi på Skåne Stadsmission.

Tar emot fler människor

Ingrid är enhetschef på Café David, Skåne Stadsmissions mötesplats för människor som lever i utsatthet. Café David har öppet varje dag året runt. Här bjuder vi på en näringsrik frukost och det finns också möjlighet att ta en dusch och byta till rena och torra kläder. Personalen kan ge stöd i svåra situationer och kanske viktigast av allt – här erbjuds gemenskap med andra. Fattigdom gör människor extremt ensamma.

Vi har sett stora förändringar hos oss det senaste året. Fler kommer för att äta frukost,  fler duschar och byter kläder. Den största skillnaden är nog att fler behöver stöd. Det kan handla om stöd i kontakten med myndigheter eller psykiatrin. Många lever idag en utsatt situation som de inte reder ut på egen hand och det är allvarligt, säger Ingrid Foschi.

Du kan hjälpa till! Klicka här för mer information om att skänka en frukost.

Personen på bilden ovan har ingenting med texten att göra.