Inlägg

Köldknäpp i Skåne: Här kan du få hjälp – och så kan du stötta

Det är hiskeligt kallt i Skåne just nu. Minusgraderna betyder inte bara att den som lever i utsatthet får det tuffare, det innebär även en allvarlig hälsofara för människor som inte har någonstans att ta vägen.

Året har temperaturmässigt knappast inletts barmhärtigt. Minusgraderna är många och för de människor som lever i utsatthet är det ofta ännu tuffare än vanligt just nu.

– Det kan nästan kännas hopplöst, det går inte att tänka på någonting annat än hur kallt det är, berättar en man som brukar besöka Skåne Stadsmission för att äta frukost.

När det är så här kallt är våra verksamheter vara viktigare än någonsin. Både i Malmö och i Kristianstad har Café David öppet som vanligt. Där serveras varje dag gratis frukost och kraftigt rabatterad lunch.

Nattetid finns Nattjouren i tillhands. Och i Malmö finns Värmestugan, som för en månad sedan öppnade för säsongen.

En kvinna i 60-årsåldern, som tidigare inte övernattat på Värmestugan, berättar om sin upplevelse när hon nyligen, för första gången, tog sin nattliga tillflykt dit:

– Det var läskigt till en början, men personalen hjälpte mig direkt och visade mig vart jag skulle. Jag upptäckte att de hade samma logga som på Café David och då kändes det tryggt, säger hon.

Skåne Stadsmission har även sin uppsökande verksamhet där vår personal är ute på stan för att titta till dem som sover ute, och bjuda på varmt kaffe med tilltugg.

***

Här kan du läsa mer om vilket stöd vi kan erbjuda.

Här kan du läsa mer om Värmestugan i Malmö.

Här kan du läsa mer om Nattjouren i Kristianstad.

***

Vi är i behov av hjälp. Du som har möjlighet att vara med oss och kämpa för de som kämpar: Här blir du månadsgivare – och här ser du om hur du kan stötta på annat vis.

***

Bilderna är från vår uppsökande verksamhet i Malmö natten till 4 januari.

Snart öppnar vinterns värmestugor

Den 1 december öppnar vi dörrarna till Malmös två värmestugor. Efter ett omfattande arbete för att hitta och rusta upp lokaler är vi glada över att detta år kunna driva de två nattöppna värmestugor som vi vet är så viktiga för Malmöbor i hemlöshet.

Malmös värmestugor är ett komplement till övriga insatser som finns i staden för människor i hemlöshet. Sedan kommunen för några år sedan beslutade sig för att minska antalet platser i sina härbärgen, och begränsa vilka målgrupper som har tillträde dit, har vi sett ett stort behov av varma platser för människor som annars riskerar att frysa ihjäl utomhus under årets kallaste månader.

En värmestuga definieras i detta sammanhang som en plats inomhus för värme och tak över huvudet, matservering och plats att vila. Under eller i anslutning till öppettiderna finns stöd, rådgivning och informationsinsatser med individuellt fokus, i syfte att kunna förbättra situationen för besökarna. Hänvisning till andra aktörer såsom myndigheter och sjukvård liksom till andra organisationer i upparbetad samverkan görs vid behov.

Värmestugorna drivs av Skåne Stadsmission, Röda Korset Malmökretsen, Svenska kyrkan Malmö samt Fryshuset, genom ett idéburet offentligt partnerskap med Malmö stad. Värmestuga Ung riktar sig till unga vuxna i åldern 18 – 25 år och Värmestuga Vuxen till de som är över 25.
Vintern 2020/2021 kunde vi på grund av lokalbrist enbart bedriva Värmestuga Ung. Därför är vi extra glada att i år kunna slå upp portarna till båda värmestugorna.

Värmestugorna har öppet nattetid, december till mars, och verksamheten drivs av anställd personal tillsammans med volontärer som engageras genom de ansvariga organisationerna. Den som har behov av att komma till en värmestuga kan kontakta någon av organisationerna som står bakom dem, eller gå via Malmö stads sociala jour. Av säkerhets- och integritetsskäl lägger vi inte ut adresserna offentligt.

Den som behöver hjälp kan vända sig till:
Café David, Malmö: Malmgatan 14, info@skanestadsmission.se
Röda Korsets hus i Malmö: huset.malmo@redcross.se

Den som vill stötta värmestugorna kan anmäla sig som volontär till volontar@varmestugamalmo.se.
Vi har också stort behov av saker som kan lämnas till Grönegatan 36 i Malmö, öppet vardagar 8-16 med extra öppet till 18 tisdagar och torsdagar.

Vi behöver
Varma vinterkläder, strumpor mm.
Filtar som kan tvättas
Gafflar och skedar
Tallrikar
Muggar
Engångsmuggar, engångsbestick och engångsförpackningar för mat
Kaffe

”Förödande konsekvenser om härbärgen stängs”

Beskedet att Malmö stad riskerar att stå utan akuta sängplatser för hemlösa vid årsskiftet är mycket allvarligt.
– Vi vet att trycket på de runt 70 platser som finns idag är mycket högt, och konsekvenserna för de människor som lever i hemlöshet i Malmö blir förödande, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

På fredagen avslöjade tidningen Sydsvenskan att företaget Forenede Care drar tillbaka sitt anbud på att driva härbärgen med 70 sängplatser för hemlösa i Malmö. Företrädare för bolaget berättar för tidningen att den pågående upphandlingen är utformad så att det blir väldigt svårt för företaget att driva sina härbärgen vidare.

– Ansvaret för människor som vistas inom kommunens gränser ligger på Malmö stad, så vi räknar med att kommunen hittar en lösning. Men vår erfarenhet av arbetet med värmestugorna är att det är en svår uppgift att hitta lokaler till den här typen av verksamheter. Särskilt med så kort varsel, säger Sandra Grahn.

De två värmestugorna som drivs genom ett avtal mellan kommunen, Skåne Stadsmission, Svenska Kyrkan, Röda Korset och Fryshuset, kommer att öppna i december. Förra året kunde ingen värmestuga för vuxna öppnas, just på grund av att det inte gick att hitta en lokal. Målgruppen för värmestugorna är de människor som av någon anledning inte vill eller har rätt till en plats på kommunens härbärgen.

– Vi är väldigt tacksamma att vi till slut kunnat ordna en värmestuga denna vinter, men vi har bara 50 platser för vuxna och trycket brukar vara hårt under vinternätterna. Jag vågar knappt tänka på hur det blir om 70 sängplatser försvinner 1 januari, säger Sandra Grahn.

Skåne Stadsmission drev Nattjouren, ett härbärge med 25 akutplatser, fram till sista december 2018.

– Nattjouren hade vi drivit med stor framgång under många år, men i upphandlingen 2018 ändrade kommunen spelreglerna på ett sätt som gjorde att vi inte hade möjlighet att driva verksamheten vidare. Dels minskade man antalet platser rejält, dels ändrades riktlinjerna så att platserna bara skulle erbjudas de som kommunen ansåg vara ”socialt hemlösa”. Att stå i dörren och bedöma vem som var tillräckligt socialt utsatt för att få en plats strider mot vår värdegrund. Vi sa ifrån och resultatet blev att Forenede Care fick avtalet och öppnade Nattvilan.

Skåne Stadsmission valde av delvis samma skäl att inte delta i den nu aktuella upphandlingen.

– De lokaler vi drev Nattjouren i används nu till annan verksamhet, så ska vi öppna härbärge igen behöver lokalfrågan lösas först. Men framför allt gjorde de förutsättningar som gavs i upphandlingen det omöjligt för oss att bedriva verksamhet med den kvalitet som krävs för ett värdigt mottagande av utsatta människor. Uppenbarligen gör nu Forenede Care samma bedömning, säger Sandra Grahn.

Skåne Stadsmission upplever ett högt tryck från människor i fattigdom och hemlöshet. Pandemin, Rysslands invasion av Ukraina och inflationen har drabbat och fortsätter drabba redan utsatta människor hårt.

– De höga mat- och elpriserna gör att allt fler vänder sig till oss för att de helt enkelt inte får sin ekonomi att gå ihop, säger Sandra Grahn.

Ingen värmestuga för vuxna denna vinter

Det blir ingen Värmestuga för vuxna i hemlöshet i Malmö denna vinter. Lokalen som är aktuell kommer inte att hinna bli klar till mars som planerat, vilket innebär att enbart en värmestuga för unga (18-25 år) kan öppnas denna säsong.

Vi, de fyra organisationer* som genom ett IOP-avtal med Malmö stad driver värmestugorna, har arbetat sedan maj 2021 med att hitta lokaler till verksamheten. På grund av svårigheten att hitta fastighetsägare som är villiga att hyra ut en lämplig lokal, och sedan en bygglovsprocess som blev mer långdragen än vi förutsett, kommer den tilltänkta lokalen till Värmestuga Vuxen inte att bli klar i tid. Detta innebär även att Skåne Stadsmissions verksamhet för EU-migranter i utsatthet, Crossroads, kommer att få fortsätta husera i tillfälliga lokaler ytterligare en tid. Detta eftersom planen är att Crossroads och Värmestuga Vuxen ska drivas i samma lokaler.

Planen är att snarast öppna Värmestuga Ung, med 25 platser, till åldersgruppen 18-25 år. Fler detaljer om detta kommer. Detta innebär att vår insats blir betydligt mindre än planerat och än vad vi har organiserat tidigare vintrar. Det är djupt beklagligt för de människor som lever i akut hemlöshet att det blivit så här. Samtliga inblandade organisationer fortsätter också att stötta vuxna i akut hemlöshet med insatser dagtid i sina ordinarie verksamheter.

Vi ser att många drabbas av att det saknas värmestugor och får så gott som dagligen frågor från deltagare i våra olika organisationers ordinarie verksamheter om när Värmestugorna ska öppna. Vi som civilsamhälleorganisationer har ofta lägre trösklar och möter människor med lågt förtroende för det offentliga, som hellre vänder sig till oss. Detta är ytterligare en anledning till att vår samverkan är så viktigt!

 ”I natt var det OK, det blåste men det var i alla fall torrt.”,
berättar en 60-årig besökare idag på en av Skåne Stadsmissions öppna verksamheter.

Att inte kunna gå till en värmestuga påverkar såväl fysisk som psykisk hälsa, och skapar en ännu större utsatthet för människor som redan hade det svårt. Vi träffar dagligen människor som saknar tak över huvudet. De spenderar natten under broar, i trapphus eller portuppgångar, på busshållplatser eller tågstationer.

”Var ska jag ta vägen nu? Det finns ingen värmestuga heller?
Ska jag sova på gatan igen? Det är vinter.”

svarade en annan besökare (50 år) i januari när hen fick besked att vinterhärbärget där hen spenderade tidigare nätter var nu full.

*Fryshuset, Röda Korset Malmökretsen, Skåne Stadsmission & Svenska Kyrkan Malmö

 

Frågor och svar:

Vad är ett IOP?
Ett idéburet offentligt partnerskap är en möjlighet för kommuner och regioner att komplettera den offentliga välfärden med hjälp av idéburen sektor. Avtalet är just ett partnerskap där myndigheter och organisationer samarbetar för att ge medborgarna bästa möjliga service. Genom IOP-avtal kan kommuner erbjuda sina invånare möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda av andra än myndighetspersoner och på så sätt nå människor som de annars har svårt att nå ut till.

Samarbetet kring värmestugorna sätter individernas behov i centrum. Genom att samarbeta kan vi gemensamt skapa en bättre helhetslösning där våra olika kompetenser samverkar för att bistå människor med det stöd de behöver. Värmestugorna handlar inte bara om att människor inte ska frysa ihjäl under kalla vinternätter. I och med att alla inblandade organisationer på olika sätt arbetar med mer långsiktigt stöd till människor i utsatthet kan värmestugan bli en första kontakt som leder till att en person får hjälp med hela sin situation.

Mer information om IOP: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/riktade-vagledningar/hur-kan-kommuner-finansiera-eller-anskaffa-skyddat-boende/ideburet-offentligt-partnerskap-iop/

Hur kom IOP-avtalet om Värmestugor till?
Vintern 2015–2016 började kulturhuset Kontrapunkt och Svenska kyrkan att driva tillfälliga insatser för värme och tak över huvudet för flyktingar och andra behövande i Malmö under vintermånaderna. Följande vinter anslöt Svenska Röda Korset Malmökretsen och inför vintern 2018-2019 även Skåne Stadsmission och Fryshuset med finansiellt stöd från Svenska Röda Korset centralorganisation och Malmö stad, vilket gjorde det möjligt att driva två värmestugor, en för vuxna och en för unga vuxna. Under våren och sommaren 2019 bjöd vi i de ideella organisationerna in tjänstepersoner och förtroendevalda i Malmö Stad, samt fastighetsägare i staden, till dialog gällande hemlöshetsproblematiken. Målet var att säkerställa en långsiktig lösning för kommande år vilket resulterade i ett tvåårigt idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Malmö stad genom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Det innebär att parterna gemensamt driver verksamheten. IOP-överenskommelsen har sedan starten utvecklats och förlängts ytterligare två år.

Malmö stads pressmeddelande om detta IOP: https://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/nya-samarbeten-om-vinterhaerbaerge-vaermestugor-och-crossroads-klara-3151503

Vem ansvarar för människor i hemlöshet?
Kommunen ansvarar enligt socialtjänstlagen för alla som vistas inom dess gränser. Idéburna organisationer kan inte sägas ha ansvar för människor i hemlöshet, däremot kan organisationer själva ta på sig att bedriva verksamheter som underlättar livet för människor som har det svårt. Genom att ingå ett partnerskap vill organisationerna bakom värmestugorna hjälpa Malmö stad att ta sitt ansvar för människor i utsatthet och hemlöshet. Inom ramarna för IOP om värmestugor ansvarar vi för att utföra arbetet med värmestugorna enligt partnerskapets premisser.

Varför är det så svårt att hitta lokal?
Lokalfrågan har varit ett bekymmer varje år, och var en av anledningarna till att de första dialogmötena kom till. En svårighet är att värmestugorna inte är öppna året runt, vilket gör att det krävs ett kort avtal – något få fastighetsägare är intresserade av. Det finns även särskilda krav på lokaler med nattöppen verksamhet av detta slag, och det finns såväl personalens som besökarnas säkerhet att ta hänsyn till. Vi har också upplevt att många fastighetsägare är tveksamma till att hyra ut till vår typ av verksamhet och att fördomar mot målgruppen florerar i samhället vilket gör det svårare för oss att få till ett avtal. När vi har hittat lokaler har dessa krävt anpassning för att möta till exempel brandskyddskrav, något som kan vara både kostsamt och en långdragen process. Den lokal vi nu har avtal om att hyra behöver anpassas på flera punkter, och då bygglovet ännu inte är utfärdat har vi inte kunnat gå igång med de ombyggnationer som krävs.

 

 

 

Efterlysning: Två lokaler för hemlösa i vinter

Återigen står Malmös hemlösa inför en akut situation i vinter. Fryshuset, Skåne Stadsmission, Röda Korset Malmökretsen och Svenska Kyrkan i Malmö hoppas på hjälp från allmänhet och fastighetsägare med att hitta två lokaler för människor som lever i hemlöshet och utsatthet. Den ena behövs för en värmestuga för ungdomar, den andra ska inhysa Crossroads på dagtid och värmestuga för vuxna nattetid under vintern.

Sedan vintern 2019 driver organisationerna tillsammans, genom ett idéburet offentligt partnerskap med Malmö Stad, två värmestugor för människor som inte har tak över huvudet. Värmestugorna är öppna december till april, och har varit belägna i olika lokaler från år till år. Trots att arbetet med att hitta nya lokaler för årets värmestugor inleddes tidigt och i samarbete med Malmö stad har det varit svårt. Därför går organisationerna ut med en efterlysning.

– Vi vet att det finns ett stort behov av värmestugorna, så vi hoppas att hitta fastighetsägare som vill vara med och hjälpa oss att skapa ett tryggare och varmare Malmö i vinter, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Behöver även lokal till Crossroads

Parallellt söker Skåne Stadsmission en ny lokal till Crossroads, organisationens öppna stödcentrum för EU-medborgare i utsatthet. Corssroads drivs sedan 2015 i en lokal vid Nobeltorget, men på grund av att Malmö stad ändrat sin lokalpolicy har lokalen sagts upp och Skåne Stadsmission måste själva ordna en ny.

– För att använda våra pengar, och stadens lokaler, på bästa sätt vill vi kombinera två verksamheter: Crossroads dagtid och värmestuga för vuxna nattetid. Därför letar vi dels en central lokal för ett treårskontrakt, och dels en lokal för värmestuga för ungdomar december-april, säger Sandra Grahn.

Värmestugan för unga har tidigare drivits i Fryshusets lokal, men då organisationen flyttat finns inte den möjligheten.

– Vi vet att det funnits ett stort behov av en plats att värma sig och vila nattetid för unga människor under 25 år, och vi hoppas verkligen hitta en som är lämplig för detta, säger Aida Al Akrawi, Fryshuset.

Bild: Mattias Lissdaniels, från värmestuga vuxen 2020/2021

EFTERLYSNING LOKALER

VAD BEHÖVER VI?

 1. En lokal där vi kan driva Crossroads dagtid och en nattöppen värmestuga för vuxna under vintermånaderna.
 2. En lokal för en nattöppen verksamhet där ungdomar kan sitta och vila, äta mat och vara inomhus i värme under kalla nätter. Kan kombineras med annan verksamhet dagtid.

Se specifikationer nedan

NÄR BEHÖVER VI DEM?
Värmestugorna ska enligt plan öppna i december, men vi behöver ha lokalen klar snarast för att få allt i ordning. Crossroads behöver flytta ur sin lokal vid årsskiftet.

BETALAR VI HYRA?
Ja, vi driver både Crossroads och värmestugorna i samarbete med Malmö stad som står för hyreskostnad inom överenskommen budget.

KONTAKT: Har du tips eller vill veta mer kontakta styrgrupp@varmestugamalmo.se

Önskemål CROSSROADS + VÄRMESTUGA VUXEN:

 • Stor och rymlig samlingsyta med god översikt, antingen med två större avdelningar eller med möjlighet att skärma av vissa delar så att vi kan ha:
  • Yta för mat och social gemenskap
  • Yta för vila nattetid (ca 50 stolar)
  • Yta för dagaktiviteter
 • Två separata ingångar
 • Kök med kyl- och frysmöjlighet samt möjlighet att laga mat
 • Väl fungerande ventilation
 • Minst tre toaletter samt en personaltoalett
 • Ett eller två duschrum
 • Tvättmaskin eller möjlighet att installera tvättmaskin
 • Rum till kontor, samtalsrum, bagagerum, hälsomottagning, personalrum och förråd
 • Centralt belägen

Önskemål VÄRMESTUGA UNG:

 • Centralt belägen
 • Välfungerande ventilation
 • Plats för 25 vilstolar
 • Yta för mat och gemenskap – bord och stolar
 • Kök med kyl- och frysmöjligheter, med möjlighet att laga enklare mat
 • Minst två toaletter samt en personaltoalett, dusch möjligheter
 • Tvättmaskin eller möjlighet att sätta in tvättmaskin
 • Rum som kan fungera som bagagerum
 • Rum för enskilda samtal
 • Förråd till förvaring av städmaterial etc.
 • Personalrum (kan vara litet)

Möbler och kläder till värmestuga sökes

Snart är allting på plats så att värmestugorna för Malmös hemlösa kan öppna – men det behövs hjälp från allmänheten!

Malmö stad bidrar med lokaler och en del av personalkostnaderna, men resten står de ideella organisationerna för.

– Vi behöver möblera och utrusta värmestugorna, och dessutom vill vi kunna ge ut underkläder, strumpor, hygienartiklar, filtar med mera, säger Jasmina Merdan, Skåne Stadsmission, som är samordnare för Värmestuga Vuxen.

Därför går organisationerna nu ut med en vädjan, och en lista över allt som behövs, till Malmöborna.

– Vi vet att det finns många som liksom vi brinner för ett medmänskligare Malmö, och vi tror att många vill hjälpa till, säger Aida Al Akrawi, Fryshuset, som är samordnare för Värmestuga Ung.

Öppnar på måndag
Värmestuga Malmö är en insats med två värmestugor som drivs av Fryshuset, Skåne Stadsmission, Röda Korset Malmökretsen, Kontrapunkt och Svenska Kyrkan i Malmö. Värmestugorna håller öppet mellan 16 december och 15 april. Värmestuga Ung riktar sig till personer mellan 18 och 25 år, Värmestuga Vuxen till personer över 25 år.

Så här kan du bidra:

Behovslista:

Vilostolar (modell typ Pello eller Poäng, Ikea)
Fotpallar
Filtar
Yogamattor
Liggunderlag
Matlådor med lock
Underkläder (nya) unisex stl S-XL
Strumpor stl 38-44
Vantar
Mössor
Vinterskor stl 40-44
Varma tröjor stl S-XL
Jackor stl S-XL
Hygienartiklar
Plastglas (dricksglas) som går att diska
Tandborstar
Tandkräm
Kaffe (oöppnade paket)
Tepåsar
Socker
Plasthandskar, oöppnade paket (Dels för matbehandling, dels säkra för blodsmitta)

Inlämning av saker från behovslistan sker på följande platser & tider:

Fryshuset
Sofielundsvägen 1
Vardagar mellan 9-16
Mer info maila aida.alakrawi@fryshuset.se

Skåne Stadsmission
Grönegatan 36, Malmö
Måndag, onsdag, fredag: kl 8-16
Tisdag, torsdag: kl 8-18
Märk gärna det som skänks med “Värmestuga”
Mer info maila jasmina.merdan@skanestadsmission.se

Röda Korset
Norra Parkgatan 17
Mån 10-14
Tis-Fre 10-18
Lör 11-15
Lämna saker i butiken (Second-hand).
Säg till eller märk donationer med “Värmestuga”

 

Bakgrund:

Under våren och sommaren 2019 har de ideella organisationerna genom ett flertal möten bjudit in tjänstepersoner och förtroendevalda i Malmö Stad samt fastighetsägare till dialog gällande hemlöshetsproblematiken i staden. För att hitta en långsiktig lösning för kommande år och utveckla samverkan har därför de ideella organisationerna tagit initiativ till ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med Malmö Stad genom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Det innebär att Malmö Stad under vinterns insats finansierar delar av verksamheten, såsom lokalhyra och delar av personalkostnader, men helt avgörande för att värmestugorna ska kunna hålla öppet är Malmöbornas ideella insatser.

Sedan starten 2015 har värmestugorna drivits som en akut lösning på den ohållbara situation hemlösa i Malmö befinner sig i. Samtidigt som hemlösheten ökat i Malmö stad har kommunen valt att dra ner på antalet sovplatser för människor som befinner sig i hemlöshet. Värmestugorna är ett svar från civilsamhället, för säkerställa att ingen människa ska frysa ihjäl på våra gator. Det är ett steg på vägen till en mer hållbar lösning, men värmestugor räcker inte. Organisationerna bakom värmestugorna verkar för att sätta de långsiktiga frågorna om fattigdom, bostadsbrist och hemlöshet högt på Malmö Stads politiska agenda.

Samarbetet kring värmestugorna sätter individernas behov i centrum. Genom att samarbeta kan vi gemensamt skapa en bättre helhetslösning där våra olika kompetenser samverkar för att bistå människor med det stöd de behöver. Värmestugorna handlar inte bara om att människor inte ska frysa ihjäl under kalla vinternätter. I och med att alla inblandade organisationer på olika sätt arbetar med mer långsiktigt stöd till människor i utsatthet kan värmestugan bli en första kontakt som leder till att en person får hjälp med hela sin situation.

Det blir två värmestugor i vinter

Politikerna i arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö röstade på onsdagseftermiddagen ja till det förslag om två nattöppna värmestugor för hemlösa som idéburna organisationer i Malmö tagit fram.

– Det är mycket positivt att vi efter en konstruktiv dialog landat i ett partnerskap där Malmö stad går in och betalar för en större del av det arbete vi i civilsamhället utför. Samtidigt ser vi detta framför allt som ett steg på vägen mot en långsiktig lösning för att ingen i Malmö ska behöva leva i hemlöshet, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission.

Nämndens beslut innebär att Malmö stad, genom ett särskilt avtal (se faktaruta nedan) ger organisationerna i uppdrag att driva två nattöppna värmestugor, från 16:e december i år till 15 april nästa år, med möjlighet för att förlänga avtalet ett år om alla parter vill.

Stort behov
Organisationerna ser ett stort behov av insatser för människor i hemlöshet i Malmö. De har, i olika konstellationer, tillhandahållit en varm plats att vila på sedan hösten 2015.

Under 2018 hade värmestugan för vuxna i genomsnitt 78 besök per natt och värmestugan för unga i genomsnitt 53 besök per natt. Dessa siffror, menar organisationerna inte alls speglar det verkliga behovet av tak över huvudet, många väljer att finna sovplats utomhus, eller i trappuppgångar för att kunna ligga ner och få sova, istället för viloplatser i en värmestuga.

Det var tydligt för personalen på värmestugorna att fler sökte sig till värmestugorna när Stadsmissionen tvingades lägga ner sin Nattjour vid årsskiftet 2018/2019. Anledningen var att Malmö stad valde att minska antal sovplatser och begränsa vilka som har rätt till plats i härbärge, vilket stred mot Stadsmissionens värdegrund.

”Värmestugor räcker inte”
– Människor ska inte frysa ihjäl i vår stad. Vi tycker det är bra att Malmö stad nu erkänner det arbete vi har gjort de senaste fyra åren och som påbörjades när vi öppnade det första akutboendet hösten 2015. Det är ett steg på vägen till en mer hållbar lösning, men att öppna värmestugor räcker inte. För att lösa de mest akuta behovet krävs det härbärgen med sovplatser men mest av allt måste Malmö stad föra en politik som förebygger att människor blir hemlösa, säger Johanna Nilsson, Kontrapunkt, och sätter på så sätt fokus på det som var organisationernas ursprungliga mål när dialogen med kommunen drog igång våren 2019.

– Under vintern 2018/2019 såg vi hur stort behovet av värmestugor var, samtidigt som vi såg att den lösning vi kunnat erbjuda inte var värdig. Människor satt och vilade i fåtöljer, i en trång och liten lokal. Vi ville dra igång en process som skulle mynna ut i något bättre, helst sovplatser åt alla, och vi är glada att vi i alla fall kommit en bit på vägen, säger Ninni Smedberg, Svenska Kyrkan i Malmö.

Lokaler sökes
Ännu återstår att hitta lämpliga lokaler för värmestugorna, men arbetet beräknas bli lättare när hyreskostnaden nu är säkrad via avtalet med staden.

– Vi för dialog med fastighetsägare i Malmö, och hoppas att den som har tips på bra lokaler hör av sig till oss. Arbetet för människor i hemlöshet är ett gemensamt ansvar för alla som vill skapa ett hållbart och medmänskligt Malmö, säger Kenneth Brusquini, ordförande i Röda Korsets malmökrets.

Samarbetet kring årets värmestugor sätter individens behov i centrum, genom att samarbeta kan vi gemensamt skapa en bättre helhetslösning där våra olika kompetenser samverkar för att bistå människor med det stöd de behöver.

– Värmestugorna handlar inte bara om att människor inte ska frysa ihjäl under kalla vinternätter. I och med att alla inblandade organisationer på olika sätt arbetar med mer långsiktigt stöd till människor i utsatthet kan värmestugan bli en första kontakt som leder till att en person får hjälp med hela sin situation, säger Sigrun Sigurdsson, Fryshuset.

Fakta:

Avtalet, ett så kallat IOP – Idéburet offentligt partnerskap, innebär att staden uppdrar åt organisationerna att driva två värmestugor, en för unga människor mellan 18-25 år och en för människor över 25 år, under perioden 1 december till och med den 15 april 2020. Staden bekostar bland annat lokalkostnader medan organisationerna står för samordning, egen personal och volontärrekrytering.

Värmestugorna kommer att drivas gemensamt av Röda Korset MalmökretsenKontrapunktSvenska Kyrkan i MalmöFryshuset och Skåne Stadsmission, även om avtalet med Malmö Stad formellt är skrivet med de två sistnämnda. Ytterligare idéburna organisationer medverkar i koordinering av insatser för delar av målgruppen. Dessa är till exempel Ensamkommandes förbundRädda Barnen och Pingstförsamlingen i Malmö.

​En värmestuga räcker inte

Samtidigt som fler och fler människor hamnar utanför samhällets skyddsnät dras insatserna för de mest utsatta grupperna ner. Om vi vill se ett hållbart Malmö måste fler aktörer samarbeta, menar de fem organisationer som driver vinterns värmestuga.

– Till värmestugan kommer cirka 90 personer varje natt, och inte ens det räcker. Det är ett bevis på att det som görs inte räcker till. Vi vill se en större samverkan, där Malmö stad, fastighetsägare, hyresvärdar och civilsamhälle jobbar tillsammans, säger Johanna Saunders, Svenska Röda Korset.

Syftet med värmestugan, som drivs av Svenska Kyrkan – Malmö pastorat, Skåne Stadsmission, Svenska Röda Korset, Malmökretsen av Röda Korset och Kontrapunkt, är att erbjuda en trygg plats under årets kallaste nätter. Men problemet med hemlöshet finns året runt.

”Vi hemlösa slutar inte existera bara för att
Malmö Stads tar bort oss ur sin budget”
Besökare Värmestugan 2018/2019

De som kommer till värmestugan gör det för att de inte har någon annanstans att ta vägen. Det rör sig inte, som många tror, enbart om de som går under benämning strukturellt hemlösa, utan även om de socialt hemlösa som egentligen har rätt till stöd från Malmö stad.

– Både Malmö stad och allmänheten verkar ha en bild av att de som lever i akut hemlöshet är de som Malmö stad inte tycker är deras ansvar, som EU-medborgare och papperslösa. Vi ser att det är människor i alla grupper som kommer hit för att de inte har någon annanstans att vända sig. Vi möter också människor med psykisk ohälsa, människor med missbruk och pensionärer på värmestugan, säger Kenneth Brusquini, Röda Korset Malmökretsen.

Organisationerna bakom värmestugan vill särskilt belysa att samtidigt som statistiken visar att allt fler människor lever i hemlöshet dras stödet till dessa grupper ner och färre bedöms ha rätt till samhällets stöd. Vid årsskiftet minskades antalet platser på akuthärbärge när Malmö stad drog ner från 25 till 14 akuta nattplatser. Dessutom stramades reglerna för vilka som har rätt till akut nattplats åt.

– Förutom att minska antalet platser, trots att vi i princip alltid hade fullbelagt, skulle personalen på plats sortera människor enligt ett urvalssystem som inte var värdigt, det kunde Skåne Stadsmission inte ställa upp på, säger Liv Palm, enhetschef på Stadsmissionen.

Nytt för i år är att så många organisationer gått samman för att driva den värmestuga som öppnade i en källare i centrala Malmö den 17 december 2018. Tidigare år har Kontrapunkt, en organisation som drivs helt av ideella krafter, tagit ett stort ansvar, med hjälp av Svenska Kyrkan och Röda Korset.

– Ingen organisation vinner på detta, det här gör vi för att vi ser att det är nödvändigt. Malmö stad fick senast för några veckor sedan intern kritik från sina revisorer för bristen på samordning och ansvarstagande för hemlösheten, men i den rapporten nämns civilsamhället inte alls. Vi finns här och sitter på stor kunskap, men det är inte hållbart att vi ska göra det på egen hand, säger Ninni Smedberg, Svenska kyrkan.

Besökarna som kommer till värmestugan får förutom tak över huvudet och möjlighet att sitta ner och vila också varm mat. Maten, som organisationen Kontrapunkt står för, är matsvinn i form av lagad mat som samlas in från restauranger, caféer och skolor. Den serveras både varm och delas ut i form av matlådor att ta med sig.

– Det är mat som blivit över och som annars skulle ha kastats, säger Johanna Anemalm, Kontrapunkt.

Det är viktigt för organisationerna att poängtera att även om situationen just nu är mycket allvarlig är det inte omöjligt att lösa problemen om man gör det tillsammans.

– Vi vet att det går. Vi har kapacitet, vilja och engagemang men som det ser ut nu så det tas det inte tillvara. Det behövs mer samarbete och att fler delar av samhället går in och agerar tillsammans. Vi driver en värmestuga i en källare där ingen får sova, vi är helt övertygade om att det inte är det bästa Malmö kan erbjuda, Malmö kan bättre än så, säger Johanna Nilsson, Kontrapunkt.

Evenemang

Hittade inga inlägg

Tyvärr, inget innehåll kunde finnas som matchade vad du sökte efter