Ingen värmestuga för vuxna denna vinter

Det blir ingen Värmestuga för vuxna i hemlöshet i Malmö denna vinter. Lokalen som är aktuell kommer inte att hinna bli klar till mars som planerat, vilket innebär att enbart en värmestuga för unga (18-25 år) kan öppnas denna säsong.

Vi, de fyra organisationer* som genom ett IOP-avtal med Malmö stad driver värmestugorna, har arbetat sedan maj 2021 med att hitta lokaler till verksamheten. På grund av svårigheten att hitta fastighetsägare som är villiga att hyra ut en lämplig lokal, och sedan en bygglovsprocess som blev mer långdragen än vi förutsett, kommer den tilltänkta lokalen till Värmestuga Vuxen inte att bli klar i tid. Detta innebär även att Skåne Stadsmissions verksamhet för EU-migranter i utsatthet, Crossroads, kommer att få fortsätta husera i tillfälliga lokaler ytterligare en tid. Detta eftersom planen är att Crossroads och Värmestuga Vuxen ska drivas i samma lokaler.

Planen är att snarast öppna Värmestuga Ung, med 25 platser, till åldersgruppen 18-25 år. Fler detaljer om detta kommer. Detta innebär att vår insats blir betydligt mindre än planerat och än vad vi har organiserat tidigare vintrar. Det är djupt beklagligt för de människor som lever i akut hemlöshet att det blivit så här. Samtliga inblandade organisationer fortsätter också att stötta vuxna i akut hemlöshet med insatser dagtid i sina ordinarie verksamheter.

Vi ser att många drabbas av att det saknas värmestugor och får så gott som dagligen frågor från deltagare i våra olika organisationers ordinarie verksamheter om när Värmestugorna ska öppna. Vi som civilsamhälleorganisationer har ofta lägre trösklar och möter människor med lågt förtroende för det offentliga, som hellre vänder sig till oss. Detta är ytterligare en anledning till att vår samverkan är så viktigt!

 ”I natt var det OK, det blåste men det var i alla fall torrt.”,
berättar en 60-årig besökare idag på en av Skåne Stadsmissions öppna verksamheter.

Att inte kunna gå till en värmestuga påverkar såväl fysisk som psykisk hälsa, och skapar en ännu större utsatthet för människor som redan hade det svårt. Vi träffar dagligen människor som saknar tak över huvudet. De spenderar natten under broar, i trapphus eller portuppgångar, på busshållplatser eller tågstationer.

”Var ska jag ta vägen nu? Det finns ingen värmestuga heller?
Ska jag sova på gatan igen? Det är vinter.”

svarade en annan besökare (50 år) i januari när hen fick besked att vinterhärbärget där hen spenderade tidigare nätter var nu full.

*Fryshuset, Röda Korset Malmökretsen, Skåne Stadsmission & Svenska Kyrkan Malmö

 

Frågor och svar:

Vad är ett IOP?
Ett idéburet offentligt partnerskap är en möjlighet för kommuner och regioner att komplettera den offentliga välfärden med hjälp av idéburen sektor. Avtalet är just ett partnerskap där myndigheter och organisationer samarbetar för att ge medborgarna bästa möjliga service. Genom IOP-avtal kan kommuner erbjuda sina invånare möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda av andra än myndighetspersoner och på så sätt nå människor som de annars har svårt att nå ut till.

Samarbetet kring värmestugorna sätter individernas behov i centrum. Genom att samarbeta kan vi gemensamt skapa en bättre helhetslösning där våra olika kompetenser samverkar för att bistå människor med det stöd de behöver. Värmestugorna handlar inte bara om att människor inte ska frysa ihjäl under kalla vinternätter. I och med att alla inblandade organisationer på olika sätt arbetar med mer långsiktigt stöd till människor i utsatthet kan värmestugan bli en första kontakt som leder till att en person får hjälp med hela sin situation.

Mer information om IOP: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/riktade-vagledningar/hur-kan-kommuner-finansiera-eller-anskaffa-skyddat-boende/ideburet-offentligt-partnerskap-iop/

Hur kom IOP-avtalet om Värmestugor till?
Vintern 2015–2016 började kulturhuset Kontrapunkt och Svenska kyrkan att driva tillfälliga insatser för värme och tak över huvudet för flyktingar och andra behövande i Malmö under vintermånaderna. Följande vinter anslöt Svenska Röda Korset Malmökretsen och inför vintern 2018-2019 även Skåne Stadsmission och Fryshuset med finansiellt stöd från Svenska Röda Korset centralorganisation och Malmö stad, vilket gjorde det möjligt att driva två värmestugor, en för vuxna och en för unga vuxna. Under våren och sommaren 2019 bjöd vi i de ideella organisationerna in tjänstepersoner och förtroendevalda i Malmö Stad, samt fastighetsägare i staden, till dialog gällande hemlöshetsproblematiken. Målet var att säkerställa en långsiktig lösning för kommande år vilket resulterade i ett tvåårigt idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Malmö stad genom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Det innebär att parterna gemensamt driver verksamheten. IOP-överenskommelsen har sedan starten utvecklats och förlängts ytterligare två år.

Malmö stads pressmeddelande om detta IOP: https://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/nya-samarbeten-om-vinterhaerbaerge-vaermestugor-och-crossroads-klara-3151503

Vem ansvarar för människor i hemlöshet?
Kommunen ansvarar enligt socialtjänstlagen för alla som vistas inom dess gränser. Idéburna organisationer kan inte sägas ha ansvar för människor i hemlöshet, däremot kan organisationer själva ta på sig att bedriva verksamheter som underlättar livet för människor som har det svårt. Genom att ingå ett partnerskap vill organisationerna bakom värmestugorna hjälpa Malmö stad att ta sitt ansvar för människor i utsatthet och hemlöshet. Inom ramarna för IOP om värmestugor ansvarar vi för att utföra arbetet med värmestugorna enligt partnerskapets premisser.

Varför är det så svårt att hitta lokal?
Lokalfrågan har varit ett bekymmer varje år, och var en av anledningarna till att de första dialogmötena kom till. En svårighet är att värmestugorna inte är öppna året runt, vilket gör att det krävs ett kort avtal – något få fastighetsägare är intresserade av. Det finns även särskilda krav på lokaler med nattöppen verksamhet av detta slag, och det finns såväl personalens som besökarnas säkerhet att ta hänsyn till. Vi har också upplevt att många fastighetsägare är tveksamma till att hyra ut till vår typ av verksamhet och att fördomar mot målgruppen florerar i samhället vilket gör det svårare för oss att få till ett avtal. När vi har hittat lokaler har dessa krävt anpassning för att möta till exempel brandskyddskrav, något som kan vara både kostsamt och en långdragen process. Den lokal vi nu har avtal om att hyra behöver anpassas på flera punkter, och då bygglovet ännu inte är utfärdat har vi inte kunnat gå igång med de ombyggnationer som krävs.