Boende

Hemlöshet kan drabba alla och uppstå akut. Skåne Stadsmission erbjuder akutboende på Nattjouren i Kristianstad . Vintertid driver vi tillsammans med andra organisationer också värmestugor i Malmö för att ge människor i akut hemlöshet tak över huvudet under årets kallaste månader.

Bostadsbristen är en av vår tids största utmaningar. Vårt mål är att kraftigt minska den akuta hemlösheten i Skåne. Vi stödjer individen att hävda sin rätt till en bostad och angriper de strukturella orsakerna till hemlöshet.

Det ställs i dag höga krav på den som vill ha ett eget boende. Stora grupper av människor har inte tillräckligt höga inkomster eller en prickfri ekonomisk historia för ett hyreskontrakt och kan heller inte köpa en bostad. De är helt utestängda från dagens bostadsmarknad, men om de inte anses ha sociala problem, som beroendeproblematik eller psykisk ohälsa, klassas de som strukturellt hemlösa och får inte hjälp av kommunen.

Att sakna ett eget hem skapar också andra problem. Det gör det svårare att söka jobb, utbilda sig och ge barnen förutsättningar för en bra uppväxt. Det är först när alla människor har bostad som vi kan nå visionen om ett mänskligare samhälle – för alla.

Vårt arbete med människor i hemlöshet
► Läs mer

Vill du bidra till vårt arbete?
► Så kan du hjälpa

Behöver du stöd?
► Läs mer

Våra boenden

Läs mer