Vi ser det andra inte ser.

Vi gör det andra inte gör.