Din gåva når fram

Skåne Stadsmission har ett 90-konto och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontrolls regler säger att minst 75 procent av gåvan du ger ska gå direkt till ändamålet och högst 25 procent till administration och insamling. Enligt Svensk Insamlingskontroll officiella statistik offentliggjord 2018 uppgick insamling och administrativa kostnader i förhållande till totala intäkter 2017 till 18%.

För att åstadkomma bra och varaktiga resultat i arbetet med våra målgrupper måste vissa kostnader läggas på administration, det vill säga  planering, genomförande, uppföljning, kvalitetskontroll, och insamling. Läs mer om Svensk Insamlingskontroll.

Din gåva används där den gör bäst och mest nytta

Skåne Stadsmission arbetar 365 dagar och nätter om året. Det ger erfarenhet och framförallt en viktig trygghet till dig som skänker gåvor, engagemang och tid. Vi vet var gåvorna behövs mest och var de gör bäst nytta. Skåne Stadsmission förvaltar ditt förtroende, för det har vi gjort i snart 100 år.

Etisk och professionell insamling

Skåne Stadsmission är medlem i Giva Sverige (tidigare Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII). Giva Sverige verkar för etisk och professionell insamling där riktlinjerna grundar sig på respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet.

Som gåvogivare är det viktigt att känna sig trygg med sitt givande. Förutom organisationens kostnader är det också viktigt att få ta del av verksamhetens resultat och effekter och vad man åstadkommit med pengarna. Givas kvalitetskod, riktlinjer och vägledningar är viktiga instrument i Skåne Stadsmissions arbete och fungerar som en garanti för ditt trygga givande.

Läs mer om Giva Sverige.