Företaget har varit verksamt med byggadministration sedan 1987. Epcon bedriver verksamhet i Skåne och då framför allt i Öresundsområdet med tyngdpunkt på Malmö och Lund.