Giva Sverige hette tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, och är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande.