Café David  finns i Malmö och Kristianstad. Hit kommer både kvinnor och män som är som lever i en socialt utsatt situation. I caféet serveras frukost dagligen. Dessutom serveras lunch till cirka 100 matgäster till en mycket låg kostnad.

På Café David finns också möjlighet att sköta sin personliga hygien och få kläder och skor vid behov.

En tillgänglig mötesplats

Café David är också en viktig mötesplats, där man strävar efter att skapa en lugn och trygg miljö för alla att vistas i. Varje dag arbetar personalen för att de som besöker caféet ska ha en aktiv vardag, för att bryta negativa mönster och destruktiva rutiner. Café David erbjuder stor tillgänglighet med generösa öppettider och bred erfarenhet och kompetens bland personal och volontärer.

Ett komplett stöd

På Café David finns tillgång till kurator som kan stödja och hjälpa till med kontakter med myndigheter, familj och andra anhöriga. Den fysiska hälsan tas om hand hos Stadsmissionshälsan där sjuksköterska, läkare och tandläkare arbetar.

Stimulerar till förändring

För att bryta vardagens rutiner och stimulera till förändring arrangerar Café David regelbundna aktiviteter. Det kan handla om att ta tillvara de traditioner som finns för att fira olika högtider eller att teckna och måla en stund. Även utflykter utanför huset genomförs regelbundet efter önskemål från våra gäster.

Din gåva ger stöd 365 dagar om året

Café David är en helt gåvofinansierad verksamhet. Utan våra givare serverar vi inga frukostar. Bli frukostfadder!

Malmö

Öppet alla dagar 08.00-15:30

Adress

Malmgatan 14

Telefon

040-664 22 52, 040-664 22 40 (vxl)

Kristianstad

Månd-fred 08:00-15:00.

Adress

Norretullsvägen 9

Telefon

0766 – 47 15 21, 040 – 664 22 40 (vxl)