Bli frukostfadder!

Bli frukostfadder!

Veckans vara

Veckans vara

Catering

Catering

Med fokus på människan


Skåne Stadsmission arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Vi erbjuder professionellt stöd, både akut och långsiktigt, genom arbetet på våra nattjourer, öppna mötesplatser, boenden, hälsovårdsmottagningar och sociala företag.​ Till oss kommer kvinnor och män som lever i hemlöshet, med missbruksproblematik och psykisk ohälsa, unga som behöver stöd av en vuxen, kvinnor i behov av en trygg plats att bo på och ensamma äldre som söker social gemenskap. Läs mer

Telisol släpper outlet

  Telisols outlet auktionerar ut mobiltelefoner på sin Facebooksida och skänker hela behållningen till Skåne Stadsmissions arbete med människor i hemlöshet. Privatkunder engageras att göra skillnad på ett enkelt sätt. Läs mer om det innovativa initiativet!

Boende för unga i Malmö

  Stadsmissionens boende för unga riktar sig till unga vuxna mellan 18-25 år som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma eller saknar egen bostad, familj eller som är i behov av nåon form av stöd.
Dela |