Corona: Vi ställer om igen

Återigen ställer vi om för att kunna hålla öppet när smittspridningen nått sin kulmen. Nu är det viktigt att vi håller ut och håller avstånd för att skydda oss själva och andra.

Vi håller våra öppna verksamheter igång för de människor som bäst behöver det. Vi fortsätter att servera frukost och ha stödsamtal, men försöker att hålla avstånd, använder visir och naturligtvis handsprit. Vi begränsar hur många människor som är i våra lokaler samtidigt, och tar hänsyn till varandra. Allt för att undvika att sprida smitta men samtidigt finnas där för människor i utsatthet.

Här finns länkar till uppdaterad information från Myndigheten för Kris och Beredskap.

Krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av de regler, råd och rekommendationer som gäller just nu. Du hittar även länkar till fördjupad information.

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

 Här bokar du som bor i Skåne tid för vaccinering:

https://www.1177.se/Skane/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/sa-gor-du-for-att-vaccinera-dig-mot-covid-19/

Från och med 1/2 kommer Skåne Stadsmission att vaccinera. Mer information om det kommer!

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat en affisch med rekommendationer och allmänna råd som gäller från och med den 8 december
Kan skrivas ut i A3 och A4. Den nås från de här webbsidorna.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skydda-dig-sjalv-och-andra-mot-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/

 

Samlad information till dig som är tveksam inför vaccination

Det handlar om vaccinernas effekt och säkerhet och varför alla som kan bör vaccinera sig.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/till-dig-som-vill-veta-mer-infor-vaccination/

 

Läkemedelsverkets information om vaccinerna mot covid-19
Vaccineringen mot covid-19 pågår och intresset för vaccinerna är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram följande information för att förklara och bemöta olika påståenden.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/lakemedelsverket-informerar/

 

Prata vaccin
Organisationen Vetenskap & Allmänhet driver webbplatsen ”Prata vaccin” och vänder sig till den som behöver stöd för samtal om vaccin mot covid-19 i sin vardag. På webbplatsen finns konkreta och evidensbaserade tips på hur man kan närma sig ämnet och bemöta olika  missuppfattningar som finns om vacciner.
https://pratavaccin.se

Samlingssida för att underlätta spridning av översatt informationsmaterial
Samlingssida på msb.se med översatt information om covid-19 dit aktörer på alla nivåer kan gå in och hämta och länka från sina egna webbplatser. Vi behöver hjälp och stöd med att aktivt få in tips om översatta informationsmaterial som vi sedan kan lägga upp på samlingssidan så att fler kan ta del av de översättningar som finns. För att MSB ska kunna lägga upp en länk till ett översatt material är kravet att det finns en tydlig beskrivning på svenska om syfte, innehåll och budskap.

Samlingssidans adress:
https://www.msb.se/coronavirusetandrasprak

 

MSB:s kampanj- och annonsmaterial med nationella budskap
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/ladda-ned-annons–och-kampanjmaterial/annonsmaterial-med-nationella-budskap