Inlägg

Barnen får ta smällen – när hyrorna höjs

Den redan förhandlade hyreshöjningen om fem procent var inte nog. Nu vill flera av Malmös fastighetsägare höja hyran om ytterligare två procent. Skåne Stadsmission ställer sig bakom protesterna och manifestationen mot detta.

Ytterligare hyreshöjningar kommer att drabba stora grupper människor som redan kämpar hårt för att få vardagen att gå runt.

Varje dag möter vi människor som inte får pengarna att räcka. Människor som 24 timmar om dygnet lever under en ekonomisk stress där frågorna knappast handlar om huruvida pengarna kommer att räcka till en semesterresa till Medelhavet i sommar – eller om att man nu kanske ändå måste skära ner på utelunchandet.

Med drygt 20 procent högre matpriser på ett år, handlar det snarare om: ”Har vi råd med mat till alla veckans dagar?”.

Och det är som bekant inte bara matpriserna som ökat – i princip allt har blivit dyrare. Så för många är frågan inte: ”Stuga i Småland eller charter till Mallorca i sommar?”, utan snarare: ”Nya gympaskor till barnet eller grönsaker till middagen?”

Barnen får ta smällen

Det är tufft just nu. För många är det extremt tufft. För de som redan tidigare levde utan någon ekonomisk buffert, utan några marginaler överhuvudtaget, har det senaste årets inflation och kostnadsökningar bidragit till att skjuta hushållsekonomin i sank.

Att i ett sådant läge – och efter att redan ha förhandlat fram en femprocentig hyreshöjning – gå ut och kräva nya förhandlingar, för att kunna höja med ytterligare två procent: det är att svika sina hyresgäster och att inte kunna se att man också har ett ansvar som samhällsaktör.

De som får betala priset är människor i låglöneyrken. Det är sjukpensionärer och pensionärer. Det är ensamstående föräldrar och barn. Det är de som får ta smällen.

En 70 kvadratmeter stor hyreslägenhet i Malmö kostade förra året i snitt drygt 8000 kronor i månaden. Den femprocentiga ökningen innebär 400 kronor. De två tillkomna procenten är ytterligare 160 kronor. Det kanske kan låta som en futtig summa för många. Men för många i Malmö är det den senaste av en lång rad droppar som urholkat den sten som de försöker bygga ett fungerande liv på.

Inte för mycket begärt

En skenande inflation med högre ränta påverkar såklart inte bara privathushållen, utan även fastighetsbolagens kostnadskalkyl. Men lyfter vi bara blicken en smula så kan konstateras att vi kommer ifrån en lång period av i princip nollränta och – för fastighetsföretagen – goda tider, men där det ändå förekom årliga hyreshöjningar.

Då är det inte för mycket begärt av fastighetsägarna att de i sådana tider lägger undan en del av vinsten, så att de kan finnas där för hyresgästerna även när det blåser lite snålare vindar.

Det bör kunna ställas högre krav på en mäktig fastighetsägare att planera för ekonomin litet längre än närmaste året – så att smällen för fortsatt vinst inte ska behöva tas av en ensamstående småbarnsmamma, som inte har ens den minsta marginal att spela med.

SANDRA GRAHN, socialchef, Skåne Stadsmission

Bilden: Sandra Grahn till vänster, barnet till höger på bilden har inget med texten att göra.

Läs mer om hur du kan hjälpa!