Inlägg

Uppskattad livsberättargrupp: ”Att prata är bra för själen”

Under våren har Skåne Stadsmission i Kristianstads Livsberättargrupp haft tio träffar. Två timmars samtal i veckan fulla av trygghet, närvaro, respekt och tacksamhet.

– Gruppen har bestått av fyra kvinnor i blandade åldrar och med brokig bakgrund. Där fanns erfarenheter av missbruk, psykisk ohälsa och arbetslöshet, berättar Veronica Börjlind, kurator på Skåne Stadsmission i Kristianstad.

Hösten 2016 startade Sveriges Stadsmissioner projektet “Äldres existentiella och psykiska ohälsa”, tillsammans med Föreningen Mind och S:t Lukas och med finansiering av Svenska Postkodlotteriet. Syftet var att förebygga depression, ge ökad mening och delaktighet i livet för äldre som är ensamma. Livsberättagrupperna testades som modell först av Stockholms Stadsmission och när man såg att den var framgångsrik togs modellen vidare till andra stadsmissioner och även andra organisationer. Veronica och två av hennes kollegor deltog i en metodutbildning och bestämde sig för att starta i liten skala.

Veronica Börjlind, kurator Skåne Stadsmission i Kristianstad.

– Konceptet riktar sig egentligen till äldre, men människor i alla åldrar behöver prata om livet. Vi valde att sätta ihop en liten kvinnogrupp med personer som jag på olika sätt fått kontakt med i mitt arbete som kurator på Skåne Stadsmission i Kristianstad.

Vid första träffen sätter deltagarna upp ramarna för sin gemenskap. Ett antal regler för hur man bemöter varandra och hur man vill att gruppen ska fungera. Därefter presenterar deltagarna sig för varandra och resterande träffar följer ett upplägg där alla får berätta kring sitt liv, från barndom till idag.

– Alla träffar inleds med en avslappningsövning, och redan där kändes det helt fantastiskt. Trots att flera av deltagarna har oerhört svårt att koncentrera sig lyckades vi skapa en stämning av lugn och närvaro. Telefonerna var avstängda och det här var vår egen tid. Det var viktigt för alla, berättar Veronica.

I deltagarnas avslutande utvärderingar radas de positiva orden upp: ”smittsam glädje”, ”respekt”, ”harmoni”, ”nya vänner”.

– Det var så tydligt att det hände saker i gruppen och med de enskilda individerna. I och med att jag träffar dem även i andra sammanhang såg jag det tydligt, hur de blev stärkta och vågade stå upp för sig. Hur de fick ett lugn och en trygghet i sin gemenskap, säger Veronica Börjlind.

”Att prata är bra för själen. Man är inte ensam om händelser i livet och det finns hjälp att få om man vill ta emot hjälp.” skriver en av deltagarna.

– För mig var det häftigt att se respekten som fanns i gruppen, hur alla lyssnade på varandra och accepterade varandras olikheter, säger kuratorn och berättar att gruppen gick ut och åt tillsammans efter den sista träffen.

– På väg från restaurangen bytte de som ville nummer, och idag vet jag att tre av dem umgås och stöttar varandra. Det gör mig varm i hjärtat. De byggde en gemenskap som de nu kan ta med sig i livet, fick vänner och framtidstro, säger Veronica.

Till hösten kommer Skåne Stadsmission i Kristianstad att fortsätta utveckla samtalsupplägget med Livsberättargrupper för nya deltagare.