Inlägg

24 miljoner till Sveriges Stadsmissioner

Vid Svenska Postkodlotteriets årliga utdelning av lotteriöverskottet den 17 mars delades totalt 1032 384 224 kronor ut till 59 förmånstagare, organisationer som verkar för en bättre värld i Sverige och internationellt. Sveriges Stadsmissioner, där Skåne Stadsmission är en av tio medlemmar, är förmånstagare och fick 24 miljoner kronor. Dessa pengar kommer nu att fördelas ut till lokala stadsmissioner.

— Postkodlotteriets medel gör det möjligt att agera agilt utifrån de samhällsförändringar och behov som vi möter. Det är särskilt viktigt i kristider – under flyktingvågen 2015, pandemin och nu med kriget i Ukraina. Det möjliggör snabba akuta insatser och samtidigt långsiktigt stöd till människor i utsatthet, säger Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner.

Stödet till de lokala stadsmissionerna bidrar till social verksamhet runtom i landet. Till exempel bidrar pengarna, tillsammans med insamlade medel från privatpersoner och företag, till att möjliggöra våra sociala verksamheter Café David och Unga Forum.

— Ett stort tack till Svenska Postkodlotteriet och alla lottköpare, som på detta sätt bidrar till vårt stöd till människor, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission.

Sedan 2008 har Sveriges Stadsmissioner tagit emot 373 miljoner kronor som delats ut till de tio stadsmissionerna med verksamhet på ett 30-tal orter runtom i Sverige.

Drömprojektet
Utöver det årliga icke-öronmärkta stödet erhöll Sveriges Stadsmissioner i år även medel för ett pilotprojekt i samarbete med Håll Sverige Rent. Tillsammans ska vi engagera ungdomar i utsatta områden för att ta ansvar för den lokala miljön. Ungdomarna ska stärkas och bli lokala förebilder, få arbetslivserfarenhet och målet är att cirka 85 % av 700 ungdomar ska ha fått ett jobb när projektet är slut. Modellen med ”trygghetshjältar” arbetas fram i Norrköping och ska sedan kunna spridas i Sverige.