Som privatperson kan du få tillbaka på skatten för gåvor till godkända gåvomottagare. Skänker du 12 000 kronor under året (med minst 200 kronor per gåvotillfälle) får du 3 000 kronor tillbaka på skatten. Du får underlag till din skattereduktion från oss i slutet av januari via ett brev. 

Sedan 2021 har regeringen återinfört skattereduktion för gåvor till organisationer som till exempel Skåne Stadsmission. Det innebär att du som ger minst 200 kronor per gåvotillfälle och totalt minst 2 000 kronor under ett år, får pengar tillbaka på skatten. Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet, vilket innebär att en månadsgivare som ger 200 kronor i månaden får 600 kronor tillbaka på nästa års deklaration.

För att få skattereduktion krävs att vi kan koppla din gåva till ditt personnummer. Det år Skåne Stadsmission som ansvarar för att Skatteverket får uppgifter om din gåva, men du ska naturligtvis själv kontrollera din förtryckta deklaration så att det blir rätt. Det är givarens ansvar att vi på Skåne Stadsmission har ditt personnummer.

Skicka ditt till emilia.johansson@skanestadsmission.se

Alltså, detta gäller för skattereduktion:

  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan. Du är skyldig att kontrollera det vid varje gåvotillfälle. Skåne Stadsmission är sedan 28 januari 2021 en godkänd gåvomottagare.
  • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle).
  • Du måste skänka minst 2 000 kr under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.
  • Gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.
  • Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet men aldrig mer än maxbelopp (se nedan).
  • För inkomstår 2023 (inkomstdeklarationen 2024) kan du få skattereduktion med högst 3 000 kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.
  • Har du givit gåvor för mindre än 2 000 kronor på ett år får du ingen skattereduktion.

Läs mer här!