Organisation

Skåne Stadsmission gör varje dag skillnad för människor som lever i utsatta livssituationer genom innovativt och professionellt socialt arbete. Stadsmissionens värdegrund sätter den enskilda människan i fokus och ambitionen är att deltagarna ska få ökad livskvalitet och egenmakt. För Stadsmissionens medarbetare står alltid mänskliga rättigheter i fokus. Tillsammans skapar vi ett medmänskligare Skåne.

Skåne Stadsmission är en idéburen organisation med verksamhet i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Social verksamhet bedrivs parallellt med näringsdrivande försäljning i t ex second hand-butiker. Stiftelsen är icke-vinstdrivande och finansieras genom gåvomedel, bidrag, avtal och försäljningsintäkter.

Vision

På människans uppdrag – för ett medmänskligare Skåne.

Med fokus på människan
Skåne Stadsmission arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Vi erbjuder professionellt stöd, både akut och långsiktigt, genom arbetet på vår nattjour, öppna mötesplatser, boenden, hälsovårdsmottagningar och sociala företag.​ Till oss kommer bland annat kvinnor och män som lever i hemlöshet, med missbruksproblematik och psykisk ohälsa, unga som behöver stöd av en vuxen, personer som är utförsäkrade och ensamma äldre som söker social gemenskap.

Våra värderingar

Skåne Stadsmission ska arbeta lyhört och proaktivt med människor i utsatta livssituationer, akut och långsiktigt. Vi ska försvara mångfalden, synliggöra samhällets orättvisor och få enskilda individer och organisationer att engagera sig för förändring.

Organisationen arbetar utifrån långsiktiga strategiska målsättningar och gör årligen verksamhetsplanering i samtliga verksamheter. Löpande utvärdering sker internt och uppföljning av både kvalitativa och kvantitativa mål sker regelbundet.

Skåne Stadsmission är en del av Sveriges Stadsmissioner och arbetar utifrån våra gemensamma värderingar.

► Läs mer

Vi är en del av Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Att använda namnet Stadsmission innebär att träda in i ett sammanhang av cirka 500 stadsmissioner i världen. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner bildades 2008 och arbetar för att driva opinionsbildning och insamlingar nationellt. Inom ramen för organisationen är syftet också att leda en dialog för utvecklingsfrågor för människor i utsatthet och utanförskap i Sverige.

I Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner ingår även Eskilstuna Stadsmission, Göteborgs kyrkliga Stadsmission, Kalmar Stadsmission, Linköpings Stadsmission, Stockholms Stadsmission, Umeå Stadsmission, Uppsala Stadsmission, Västerås Stadsmission och Örebro Stadsmission.

Inom ramen för Riksföreningen, och finansiering av Svenska Postkodlotteriet, genomförs några olika gemensamma specialprojekt, bl a EU-migranter som resurs (www.gemigjobbistallet.se) och det nu avslutade Lokal social mobilisering. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner brukar också delta under Almedalsveckan för att informera och sprida kunskap om olika aktuella frågor.

► Läs mer

Här finns våra verksamheter

Vi finns i Malmö, Kristianstad och i Helsingborg.

  • I Malmö driver Stadsmissionen Stadsmissionshälsan, Café David, Unga Forum, Crossroads samt ett flertal sociala företag, bland annat Matmissionen, oblatbageriet, Stadsmissionens Secondhand, Remake, Gåvoinlämning och lager. I Malmö finns också Skåne Stadsmissions kansli.
  • I Helsingborg drivs Stadsmissionshälsan och från och med 1 juni 2023 även Matmissionen.
  • I Kristianstad drivs Nattjour, Café David och Stadsmissionshälsan.

Personal

Drygt 130 personer arbetar på Skåne Stadsmissionen i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Gällande kollektivavtal tillämpas för samtliga anställda. Ungefär 60 volontärer bidrar med sin tid och kompetens.

► Jobba på Skåne Stadsmission
► Bli volontär

Medlemskap i Giva Sverige och under kontroll av Svensk Insamlingskontroll

Skåne Stadsmission är medlem i branschorganisationen Giva Sverige. Det innebär bl a att vi följer reglerna för etisk och transparent insamling och att givaren kan läsa om hur gåvomedlen använts i den årliga effektrapporten. Svensk Insamlingskontroll beviljar 90-kontot och med det följer högt ställda krav på insamlingsverksamheten.

90-konto-small-e1513937182765

Tack till alla som stödjer oss

I våra årsberättelser kan du se alla stiftelser, fonder, myndigheter, organisationer, företag, föreningar och församlingar som stöttat oss under åren.

Årsberättelse 2022

Årsberättelse 2021

Årsberättelse 2020

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2015

Årsberättelse 2014

Årsberättelse 2013

Se övriga ekonomi- och kodrapporter

Stadgar för Skåne Stadsmission

Läs organisationens stadgar

Stiftelsens styrelse

Styrelsen har nio ledamöter. För styrelsearbetet utgår inga arvoden eller andra ersättningar. Mandattiden för styrelsen är fyra år. Styrelselsens tillsättning av ledamöter regleras i organisationens stadgar.