Ge mer – få skattereduktion!

Du kan få pengar tillbaka på skatten när du som privatperson skänker pengar till oss.

För att få skattereduktion krävs att varje enskild gåva uppgår till minst 200 kronor, och att du totalt under året skänker minst 2 000 kronor till en organisation som är godkänd av Skatteverket.

Du kan få upp till 3 000 kronor i skattereduktion för gåvor. Skattereduktionen är 25 procent av det totala gåvobeloppet och maximal skattereduktion får du om du under ett kalenderår skänker sammanlagt 12 000 kronor. Minsta avdrag är 500 kronor, och gäller om du under året gett gåvor till ett värde av 2 000.

Höjt belopp från 2022

Vid årsskiftet 2021/2022 höjdes maxbeloppet som du kan få tillbaka på skatten. Detta innebär att

  • för inkomstår 2023 (inkomstdeklarationen 2024) kan du få skattereduktion med högst 3 000 kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.

Förtrycks i deklarationen

Skattereduktionen redovisas i inkomstdeklarationen för det år då du lämnat gåvan. Det innebär att gåvor som du gett under år 2023 redovisas i den deklaration som du lämnar år 2024.

Förutsatt att du lämnat dina personuppgifter, inklusive personnummer, när du skänkt en gåva till oss skickar vi in alla underlag till Skatteverket och det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration för nästa år. Så var noga med att ange namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress, när du ger en gåva!
Om du skänker din gåva via swish eller online kan du skicka ditt personnummer till emilia.johansson@skanestadsmission.se.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Att tänka på:

  • Varje gåva måste uppgå till minst 200 kronor.
  • Du måste totalt skänka minst 2 000 kronor under ett år.
  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket (Skåne Stadsmission är en godkänd gåvomottagare sedan 28 januari 2020)
  • Gäller inte företag utan endast privatpersoner som fyllt 18 år vid beskattningsårets utgång.
  • Gåvomottagaren måste ha dina personuppgifter.
  • Gåvor som skänks via ombud, t.ex. Facebook, ger inte rätt till skattereduktion.
  • Det är endast den som är inbetalare till oss som har avdragsrätten. Du kan alltså inte räkna samman gåvor som olika familjemedlemmar har gett.

Frågor?

Emilia Johansson, ansvarig privat insamling:
Telefon: 0766-47 15 16
E-post: emilia.johansson@skanestadsmission.se