Stoppa inhumana deportationer

Att deportera afghanska ungdomar strider mot allt Sverige borde stå för. Skåne Stadsmission vill på detta sätt ta bestämt avstånd från de deportationer av unga människor till ett av världens farligaste länder – Afghanistan – som just nu sker.

Det handlar om unga människor som sökt skydd i vårt land, och som under lång tid försökt skapa sig en framtid, ett liv, här. De har studerat, arbetat, kämpat. Vi har träffat många av dem i våra verksamheter, dit de sökt sig för stöd och hjälp.

”Vi har förlorat fyra år. Hade vi fått en bra behandling 2015 hade vi kunnat gå i skolan, fokusera, utbilda oss. Tänk vad vi hade kunnat göra om vi fått utbilda oss!”

Så säger en av de unga killar som vi intervjuat i arbetet med rapporten De som ingen vill se – unga i hemlöshet i Skåne. I rapporten kan vi visa både hur många av de här unga människorna som på grund av en utdragen asylprocess och en politisk helomvändning – från öppna hjärtan till stängda gränser – farit väldigt illa. Vi vet vilken oerhörd utsatthet de levat i här i Sverige, och ändå vill de inget annat än att stanna här. En humanitär välfärdsstat som Sverige borde låta dem göra det.

 

Debattartikel i Dagens Samhälle