Inget barn ska sakna ett hem

Jag kräver att skånska politiker ser till att inga barn i Skåne behöver leva i hemlöshet och fattigdom.

Jag vill att:

  • Alla barn ska ha tak över huvudet och tillräckligt att äta.
  • Barnperspektivet ska finnas med i alla beslut som fattas i min kommun.
  • Barns trygghet och säkerhet ska stå i fokus när en familj får boendestöd.
  • Inget barn ska vräkas från sitt hem.

► Sverige har skrivit under de globala målen och därmed åtagit sig att arbeta för att utrota fattigdom och hemlöshet. Läs mer här!