Vårt mål är att utrota fattigdom och hemlöshet.

VILKET ÄR DITT MÅL?