Arbetsintegrerande sociala företag

– en möjlighet till förändring

Skåne Stadsmission jobbar med flera olika arbetsintegrerande sociala företag för att ge människor som står långt från arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning och ett regelbundet socialt sammanhang. Vi erbjuder platser för bland annat arbetsträning, rehabilitering och praktik. Detta sker i samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen eller annan intressent som vi tecknar avtal med.

I de olika sociala företagen erbjuds anpassade arbetsuppgifter till personer på väg in i arbetslivet, allt i en trygg och tillåtande miljö. Handledare följer deltagarna och fungerar som stöd och motivation i det dagliga arbetet och på vägen framåt. Arbetet utförs i enlighet med den individuella handlingsplanen som alltid upprättas, där individens förmågor och intressen står i fokus. Det är också handledaren som tillsammans med deltagaren t ex träffar handläggare på arbetsförmedling för uppföljning, utvärdering och avslut.

Vad är ett socialt företag?

Tillväxtverket sätter upp följande kriterier: Ett social företag kan ha vilken juridisk form som helst. Sociala företag är vinstgenererande men återinvesterar eventuell vinst i den egna/alternativt likvärdig verksamhet. Sociala företag arbetar för att inkludera människor som ligger långt från arbetsmarknaden och bygger sin företagskultur utifrån empowerment och delaktighet. Sociala företag är fristående från offentlig verksamhet.

Inom Skåne Stadsmission drivs flera verksamheter som sociala företag med målet att få människor att närma sig arbetsmarknaden. Ett socialt företag arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering med offentliga aktörer som kunder alternativt i kombination med produkter och tjänster som erbjuds till vilken kundgrupp och marknad som helst.

Våra sociala företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhället och arbetslivet. Deltagarna får bland annat erfarenhet av lager- och transportyrken, kunskap om social, ekonomiska och miljömässig hållbarhet samt möjlighet att prova på olika tjänster inom logistikbranschen och utvecklas bland annat i kundbemötande. I våra sociala företag får deltagarna stöd av erfarna och utbildade handledare.

Viktigt ESF-projekt

Hösten 2020 till februari 2023 driver vi projektet ”Inkluderande arbetsintegration” med stöd av Europiska Socialfonden (ESF). Projektet erbjuder aktiviteter där behoven är som störst och ger fler människor möjlighet att bli delaktiga i arbetslivet, lära sig nya yrken och utvecklas efter egen förmåga. Det övergripande syftet med projektet är att hjälpa människor närmare utbildning, sysselsättning, arbete och deltagande i samhället. Projektets målgrupp är män och kvinnor med psykiska, fysiska och psykosociala funktionsvariationer som står särskild långt ifrån arbetsmarknaden och är långtidsarbetslösa. Projektets samverkansaktörer är Malmö stad, Försäkringskassan samt Kristianstads kommun

Våra arbetsintegrerande sociala företag

REMAKE

► Läs mer

Oblatbageriet

► Läs mer

Så vet du att din gåva når fram

Vi arbetar hela tiden för att använda våra gåvor så effektivt som möjligt.

Skåne Stadsmission har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som ställer krav på att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet.
Vi ligger en bra bit över den gränsen – 2017 gick 83 procent av våra intäkter till ändamålet. Vi är också medlemmar i Giva Sverige som arbetar för ett tryggt givande och professionell insamling och vi följer Givas kvalitetskod.

►Läs mer

Nyheter