Svenska kyrkan i Malmö bidrar årligen till Skåne Stadsmissions verksamheter i Malmö.