Viktig information om gymnasielagen

Tillsammans med flera andra organisationer har Skåne Stadsmission varit med och tagit fram ett informationsunderlag om vad som gäller för de ungdomar som fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen.

– Vi märkte att många viktiga vuxna kring de här ungdomarna saknade kunskap, och såg att vi kunde bidra för att stötta både dem som arbetar med gruppen och ungdomarna själva, säger Hanna Scott på Skåne Stadsmission.

Den nya gymnasielagen kom till för att ge unga ensamkommande möjlighet att fortsätta sin utbildning och söka jobb. På Skåne Stadsmission ser vi dock att de krav som ställs på ungdomarna, i kombination med att de inte har rätt till stöd för att få bostad skapar en otrygg situation och mycket lidande.

– Att ha lättillgänglig information om vad som gäller är viktigt för rättssäkerheten. En ung människa som går i skolan och investerar i sin och Sveriges framtid ska inte behöva oroa sig för att förlora sitt uppehållstillstånd på grund av att reglerna är så svåra att förstå, säger Hanna Scott.

Här hittar du materialet.