100 års berättelse

 

Stortorget den 25. april 1917 – dyrtidsdemonstration med 30 000 deltagare.

Stortorget den 25 april 1917 – 25 000 hungerdemonstranter. Bild: Malmö muséer.

 

1916 härjar första världskriget i Europa. Malmö har fred men drabbas av extrem fattigdom och hög barnadödlighet. Stadsmissionen bildas och rycker ut med akut nödhjälp till Malmöborna. Vid det som idag är Värnhemstorget bjuds hungrande på utomhusgudstjänster och mat.
2015 kämpar människor i Skåne fortfarande för sitt dagliga bröd. Stadsmissionen serverar cirka 75 000 frukostar till hungrande. Krig och katastrofer i omvärlden skapar svallvågor in i vår trygga svenska vrå. Då som nu.
Problemen finns inte bara på nyheterna. De finns inte bara långt bort. Människor behöver akut hjälp här hemma i våra kvarter. Stadsmissionen hjälper till med mat, vila och gemenskap. Vi ger människor kraft och styrka att hålla fast vid hoppet om en bättre framtid.
Vi arbetar även med långsiktig förändring för att hjälpa människor. Det innebär att skapa förutsättningar för egenmakt. Att se sina rättigheter, att uppmuntras till delaktighet, att finna nytt mod och hopp. En bättre framtid måste kännas möjlig, innan den kan bli verklig. Förändringen börjar i hjärtat.
Nu, våren 2016, lägger vi med detta historiska
dokument ännu ett år till handlingarna. Tillsammans inom Skåne Stadsmission, tillsammans med behövande, tillsammans med våra givare och sponsorer ska vi nu hjälpa människor i nöd för hundrade året i rad. Det är som alltid ett svårt uppdrag. Och det är som alltid det finaste man kan ha. Tack till alla som deltar!

Här kan du läsa vår årsberättelse!

Vi skickar den gärna hem till dig. Skriv ett mail till givarservice@skanestadsmission.se.
Birthe Wallin
direktor Skåne Stadsmission