Det civila samhället är allt oftare det enda alternativet

Den pågående samhällsutvecklingen är i ständig och snabb förändring. En utveckling där allt fler människor är i behov av olika former av stöd kräver samarbete och samverkan mellan aktörer och att alla som vill och kan, bidrar.
Där den idéburna sektorn, oftast med korta beslutsvägar och närvaro är flexibla och förändringsbenägna med att hjälpa och möta nya behov, är den offentliga sektorn förklarligt nog inte lika snabba att ingripa. Den idéburna sektorn tar ett allt större ansvar, oavsett om vi talar om hemlöshet, nyanlända, fattiga EU medborgare, kvinnor utsatta för våld eller unga med psykisk ohälsa.

Carina Nilsson skrev i Sydsvenskan den 20 maj att ingen ska behöva vara beroende av välgörenhet för att få sina basala rättigheter. Frågan om den idéburna sektorn är att betrakta som välgörenhet kan diskuteras. Viljan att göra gott för andra människor finns där naturligtvis och den delar vi alla oavsett sektor. Sektorernas verksamheter och inriktning förändras i takt med att behoven i det omgivande samhället förändras. Tidigare utgjorde den idéburna sektorn ett komplement till den offentliga sektorn. I dagsläget är organisationerna i det civila samhället allt oftare det enda alternativet som kan erbjuda de insatser, basbehov eller vårdande, som allt fler i utsatta situationer är i behov av.

Skåne Stadsmission arbetar med att erbjuda övernattning på Nattjouren eller i Trygga boende. Läkare, sjuksköterskor och tandläkare ger vård på Stadsmissionshälsan. Kuratorer och jurister ger råd och stöd; professionella insatser och verksamheter som hittills aldrig förknippats med välgörenhet. Dessa insatser kompletteras därutöver med övriga medarbetare, volontärer och företagares engagemang, tid och kunskap. Det gör att vi kan erbjuda sammanhang och gemenskap där människor kan utvecklas och bli delaktiga. Detta i sin tur är en förutsättning för att förändringsprocesser, med målsättningen att var och en ska få och känna makt över sitt eget liv, kan påbörjas. En förutsättning för demokratin.

Skåne Stadsmission framhåller att insatserna som den idéburna sektorn genomför i förhållande till de människor som lever i utsatta livssituationer är ett arbete som kombinerar professionalitet med medmänsklig omtanke. Detta står i inget sammanhang i ett motsatsförhållande, eller i konkurrens, till den offentliga sektorns insats.