Ensamma barn på flykt – ett Arvsfondsprojekt

I våras blev Unga Forum beviljat projektmedel från Allmänna Arvsfonden, till projektet ”Ensamma barn på flykt”.

Syftet med ”Ensamma barn på flykt” är att nå ut till och garantera stöd till barn, ungdomar samt unga vuxna för att tillgodose och uppnå mänskliga rättigheter, ökad egenmakt och ett värdigt liv. Målgruppen inkluderar de personer som av olika anledningar valt att avvika från asylboenden alternativt de som vistas i landet utan att ha inlett en asylprocess. Genom att erbjuda individuellt stöd i form av samtal och juridisk rådgivning/ombudskap önskar rådgivningen till att tillvarata, bevaka samt lobba för målgruppens rättigheter samt en rättssäker process.

Utöver individuellt stöd finns en öppen verksamhet i en trygg hemlik miljö där möjlighet till social samvaro, gemensamma middagar, språkträning och olika typer av aktiviteter som är relevanta och tillgodoser målgruppens behov och önskemål. I den öppna verksamheten tillgodoses även basbehov i form av kläder, mat, hygienartiklar och möjlighet till dusch och tvätt.

Syftet med projektet inbegriper även att genom påverkansarbete och samarbete bidra till att de offentliga myndigheterna i Sverige i större utsträckning än idag kan inkludera målgruppen. Genom att delta i en nationell samordning kring målgruppen vill vi sprida vår kunskap och metod genom samarbete och utbyte med andra organisationer, föreningar samt berörda myndigheter.

I projektet arbetar fyra personer, Klas (projektledare), Charlotta (jurist), Bagher (fältarbetare) och Mouhanad (fältarbetare). För att nå ut till aktuell målgrupp samarbetar med projektet med organisationer och föreningar i närområdet vilka är i kontakt med den målgrupp projektet vänder sig till.

Kontakt:
Unga Forum
Bangatan 7 i Malmö

Telefon:
Projektledare: 0766-471536
Jurist: 0766-471535
Fältarbetare: 073-2040343
e-post: barnpaflykt@skanestadsmission.se

Projektets hemsida:www.arvsfonden.se/projekt/ensamma-barn-pa-flykt