Skåne Stadsmission 100 år

Malmö 1916

1916 påbörjade Stadsmissionen sin verksamhet i Malmö.

Vid det tillfället härjade första världskriget i Europa. Även om inte Sverige deltog i kriget påverkade dess konsekvenser befolkningen ändå. Fattiga människor flyttade in till städerna från landsbygden. De kom för att söka arbete. Den här förflyttningen bidrog till en växande bostadsbrist och en besvärande trångboddhet. Epidemier och sjukdomar spreds och barndödligheten var hög. Till slut blev det också brist på mat. Hungersnöden bredde ut sig. För att få hjälp vände sig utsatta människor till sin egen familj, fattigvården och svenska kyrkan. Till slut räckte inte heller kyrkans diakonala insatser till.

Svenska kyrkan, med inspiration från Stockholms Stadsmission som bildades 1853, tog då initiativet till att bilda landets andra stadsmission i Malmö.  Till en början inriktades arbetet på att lindra hungersnöden. Varje vecka delades matkorgar ut till hungriga människor. Därefter utvecklades arbetet i takt med att välfärden byggdes ut, Stadsmissionen resurser ökade och behoven i samhället ändrades.

Malmö 2016

Samhället har genomgått en enorm utveckling sen 1916. Det finns ett utbyggt socialt skyddsnät och lagar för att skydda allas lika rättigheter. Men fattigdomen och den sociala utsattheten finns ännu kvar i Malmö och Skåne. Hundra år senare omfattar Skåne Stadsmissions arbete, förutom stöd till nödställda, även det viktiga långsiktiga förändringsarbetet. Behoven av våra insatser kvarstår och de, tillsammans med vår värdegrund är drivkraften i arbetet.  Fattigdomen ser idag annorlunda ut och nöden gäller inte längre bara hunger.  Organisationen delar fortfarande ut mat. I fjol serverades exempelvis 75 000 frukostar i Skåne Stadsmissions olika verksamheter, men barn går fortfarande hungriga i Malmö. Organisationen arbetar också mycket med stöd till den enskilda människan, med egenmakt, delaktighet, framtidshopp och bemyndigande som självklara mål.

Skåne Stadsmission har ännu, hundra år senare, ett viktigt uppdrag att ombesörja – förbättrade levnadsvillkor för de allra fattigaste och utsatta, för familjerna och för barnen.

Birthe Wallin
Direktor